Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE OBSERVARE PREȘCOLAR

Nume preșcolar:
Grupa: A – comportament atins
D – comportament în dezvoltare
Apreciere
Nr. cu:
Caracteristici vizibile obsevate OBSERVAȚII
Crt. A D

Utilizează un limbaj adecvat


1
contextului

Utilizează vorbirea dialogată (intonație,


nuanțarea vocii, expresii ritmate și
2
rimate, ritm, pauză în concordanță cu
mesajul transmis)

Pronunță (relativ) corect sunetele limbii


3
române

Recunoaşte şi numeşte sunetul inițial


4
dintr-un cuvant

Utilizează cuvinte noi în contexte


5
adecvate

Exprimă o idee prin mai multe


6 modalități (limbaj verbal, mimico-
gestual, simboluri)

Utilizează în vorbire acordul de gen,


7
număr, persoană, timp

Face legătura între cuvintele pronunțate


8 oral şi imaginile la care acestea se
referă

Folosește corect adverbul de timp (zi,


9
mâine, ieri,)
Se exprimă corect din punct de vedere
10
gramatical

Construiește propoziții în secvențe


11
logice

12 Utilizează 3-4 cuvinte într-o propoziţie

Înțelege și utilizează în vorbire


13
sinonime, antonime, omonime

Inițiază o conversație cu colegii sau


14
adulții

Recunoaşte global şi contextual


(ajutându-se de imagini) cuvinte sau
15 simboluri din calendarul naturii, din
catalog, din lista cu sarcini a copilului
de serviciu etc

Vorbește cu intonație când descrie un


16
eveniment/acțiune

17 Acordă adjectivul cu substantivul

Descrie evenimente trecute și viitoare


18
intr-o secvență logică

Participă la o conversație fără să


19
schimbe tema discuției

Utilizează cuvinte adecvate pentru a


20
cere un obiect (“Te rog”, „Mulțumesc”)

S-ar putea să vă placă și