Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume: .............................................

Adresă:......................................................

Telefon: ........................................

Data:17.01.2017 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA

JUDEȚUL ALBA

STR. GABRIEL BETHLEN, NR. 7, ALBA IULIA

STIMATĂ DOAMNĂ INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

Subsemnata, .............................................., profesor suplinitor calificat pe catedra de limba și


literatura română și limba engleză la Școala Gimnazială ............................, am aflat cu interes de pe
poșta electronică a școlii despre organizarea concursului național de definitivare în învățământ.

Interesul meu pentru a mă definitiva în învățământ derivă din dorința mea de a-mi putea
demonstra în continuare capacitățile și aptitudinile de profesor, aptitudini obținute de-a lungul celor 5
ani de experiență în acest domeniu. Unele dintre aceste competențe sunt: întocmirea planificărilor
anuale, semestriale și pe unități de învățare, redactare de teste și stabilirea baremelor, buna comunicare
cu elevii, cadrele didactice și părinții, competențe digitale de bază etc. Totodată, am dobândit
competențe de comunicare intrainstituțională și extrainstituțională.

În acest an școlar îmi propun să obțin definitivarea în învățământ deoarece îmi doresc ca studiile
mele de Limba și literatura română și Limba și literatura engleză, pe care le-am încheiat la
Universitatea ............................................., să aibă o finalitate pozitivă, aceea de a continua în
domeniul pentru care m-am pregătit ca studentă: domeniul educațional . Definitivarea în învățământ
îmi oferă posibilitatea de a mă titulariza în învățământ și de a-mi găsi un post pentru o perioadă
nedeterminată de timp, deoarece în acești 5 ani am activat în diverse unități școlare, fără a avea un post
stabil.

Permanent, atenția mea este concentrată pe nevoia mea de formare continuă, relevantă pentru
activitatea instructiv-educativă la clasa de elevi. Un cadru didactic trebuie permanent motivat să se
autoevalueze pentru a performa optim la catedră.

Menționez că sunt o foarte bună cunoscătoare a limbii engleze și am cunoștințe apreciabile de


limbă franceză, pe care am și studiat-o în anii de facultate, drept curs opțional.

Detalii referitoare la pregătirea, experienţa şi aptitudinile mele sunt cuprinse în CV -ul încărcat
pe platformă.

Sper ca informaţiile oferite să corespundă exigenţelor dvs. şi să constituie o bază de discuţie în


eventualitatea în care voi fi selectată pentru interviu.

Exprimându-mi optimismul în ceea ce priveşte posibilitatea unei viitoare colaborări, vă


mulţumesc anticipat pentru atenţia pe care o veţi arăta candidaturii mele.
Cu distinsă considerație,

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA