Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnaziala “George Calinescu” Iasi

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Clasa a I-a; 2ore/săpt.
An şcolar 2018-2019

Profesor: Rusu Ion Alexandru

UNITATE DE SEMESTRUL I SEMESTRUL II


INVĂŢARE Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ
VACANŢĂ INTRASEMESTRIALĂ

VACANŢA DE IARNĂ

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ

“ŞCOALA ALTFEL”
Nr. ore II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
Capacităţi de organizare ■■ ■■ ■■ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Dezv. fizică armonioasă ■■ ■■ ■■ ■■ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□


Calităţi Motrice

Viteză ■■ ■■ ■■
Îndemânare ■■ ■■ ■■
Forţă ■■ ■■ ■■
Rezistenţă ■■ ■■ ■■
Mobilitate şi ■■ ■■ ■■
supleţe
De bază
DEPRINDERI MOTRICE

Mers □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Alergare □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Sărituri □□ □□ ■■ ■■ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Aruncare- ■■ ■■ ■■
prindere
Uilitar alicative

Echilibru ■■ ■■ ■■
Târâre ■■ ■■
Căţărare ■■ ■■
Escaladare ■■
Tracţiune ■■
Împingere ■■
Transport ■■
Depr. sp. elementare

Atletism

Alergare de ■■ ■■ ■■ ■■
viteză
Alergare de ■■ ■■ ■■ ■■
rezistenţă
Gimnastică ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
acrobatică
Joc sportiv

Minifotbal ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Minibaschet ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Rugby tag ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Evaluare ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Legendă: ■■ – temă principală; □□ – temă cu caracter permanent; ▲ – evaluare sumativă

Şcoala Gimnaziala “George Calinescu” Iasi


Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Clasa a II-a; 2ore/săpt.
An şcolar 2018-2019

Profesor: Rusu Ion Alexandru

UNITATE DE SEMESTRUL I SEMESTRUL II


ÎNVĂŢARE Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ
VACANŢA DE IARNĂ
VACANŢĂ INTRASEMESTRIALĂ

“ŞCOALA ALTFEL”

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ
Nr. ore II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
Capacităţi de ■■ ■■ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
organizare
Dezv. fizică armonioasă □□ □□ ■■ ■■ ■■ ■■ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
Calităţi Motrice

Viteză ■■ ■■ ■■
Îndemânare ■■ ■■ ■■
Forţă ■■ ■■ ■■
Rezistenţă ■■ ■■ ■■
Mobilitate şi ■■ ■■ ■■
supleţe
De bază
DEPRINDERI MOTRICE

Mers □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Alergare □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Sărituri □□ □□ ■■ ■■ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Aruncare- ■■ ■■
prindere
Utilitar aplicative

Echilibru ■■ ■■ ■■
Târâre ■■ ■■
Căţărare ■■ ■■
Escaladare ■■
Tracţiune ■■ ■■
Împingere ■■ ■■
Transport ■■ ■■
Atletism

Alergare de ■■ ■■ ■■ ■■
viteză
A.M.O. ■■ ■■ ■■
Depr. sp. elementare
Alergare de ■■ ■■ ■■
rezistenţă
Gimnastică ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
acrobatică
Joc sportiv

Minifotbal ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Minibaschet ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Rugby tag ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Evaluare ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Legendă: ■■ – temă principală; □□ – temă cu caracter permanent; ▲ – evaluare sumativă

Şcoala Gimnaziala “George Calinescu” Iasi


Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Clasa a III-a; 2ore/săpt.
An şcolar 2018-2019

UNITATE DE SEMESTRUL I SEMESTRUL II


ÎNVĂŢARE Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VACANŢĂ INTRASEMESTRIALĂ

VACANŢA DE IARNĂ

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ
VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ

“ŞCOALA ALTFEL”
Nr. ore II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
Capacităţi de organizare ■■ ■■ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Dezv. fizică armonioasă □□ □□ ■■ ■■ ■■ ■■ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□


Calităţi Motrice

Viteză ■■ ■■ ■■ ■■
Îndemânare ■■ ■■ ■■ ■■
Forţă ■■ ■■ ■■
Rezistenţă ■■ ■■ ■■
Mobilitate şi ■■ ■■ ■■
supleţe
De bază
DEPRINDERI MOTRICE

Mers □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Alergare □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Sărituri ■■ ■■

Aruncare- ■■ ■■
prindere
Echilibru ■■ ■■ ■■
Târâre ■■ ■■
Căţărare ■■ ■■
Atletism Utilitar aplicative
Escaladare ■■
Tracţiune ■■ ■■
Împingere ■■ ■■
Transport ■■ ■■
Depr. sp. elementare

Alergare de ■■ ■■ ■■ ■■
viteză
A.M.O. ■■ ■■ ■■

Alergare de ■■ ■■ ■■
rezistenţă
Gimnastică acrobatică ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
Joc sportiv

Minifotbal ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Minibaschet ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Rugby tag ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
Evaluare ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Legendă: ■■ – temă principală; □□ – temă cu caracter permanent; ▲ – evaluare sumativă

Şcoala Gimnaziala “George Calinescu” Iasi


Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Clasa a IV-a; 2ore/săpt.
An şcolar 2018-2019
Profesor: Rusu Ion Alexandru

UNITATE DE ÎNVĂŢARE SEMESTRUL I SEMESTRUL II


Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

“ŞCOALA ALTFEL”
Nr. ore II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II
Capacităţi de organizare □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Dezv. fizică armonioasă □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□


Calităţi Motrice

Viteză ■■ ■■ ■■
Îndemânare ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
Forţă ■■ ■■ ■■ ■■
Rezistenţă ■■ ■■ ■■
Mobilitate şi ■■ ■■ ■■
supleţe
De bază
DEPRINDERI MOTRICE

VACANŢĂ INTRASEMESTRIALĂ

VACANŢA DE IARNĂ

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ
Mers □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Alergare □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Sărituri ■■ ■■

Aruncare- ■■ ■■ ■■
prindere
Utilitar aplicative

Echilibru ■■ ■■ ■■
Târâre ■■ ■■
Căţărare ■■ ■■
Escaladare ■■
Tracţiune ■■ ■■
Împingere ■■ ■■
Transport ■■ ■■
Depr. sp. elementare

Atletism

Alergare de ■■ ■■ ■■ ■■
viteză
A.M.O. ■■ ■■ ■■

Alergare de ■■ ■■ ■■
rezistenţă
Gimnastică acrobatică ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
Joc sportiv

Minifotbal ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Rugby tag ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Minibaschet ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

Evaluare ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Legendă: ■■ – temă principală; □□ – temă cu caracter permanent; ▲ – evaluare sumativă