Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic matematic

Data:
Grupa: mare
Educatoare:
Durata: 30 – 35 min
Categoria de activitate : Educaţie pentru ştiinţă – activitate matematică
Tema activităţii: „Cine ştie mai bine?”
Mijloc de realizare : Joc didactic
Tipul activităţii: de consolidare şi verificare a cunoştinţelor matematice

Scopul activităţii: Verificarea cunoştinţelor matematice privind însuşirea conceptului de număr natural în concentrul 1 – 5 ; efectuarea unor
operaţii simple de calcul oral cu diferenţă de una şi două unităţi; stabilirea simbolurilor matematice : plus, minus şi egal.
Exersarea unor operaţii ale gândirii ( analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea), precum şi cultivarea unor calităţi ale
gândirii ( corectitudinea, promptitudinea, rapiditatea).
Dezvoltarea atenţiei voluntare şi a spiritului de observaţie.

Obiective operaţionale:
O1. – să numere crescător şi descrescător în concentrul 1 – 5 ;
O2. – să plaseze corect un număr sau o cifră în interiorul şirului numeric;
O3. – să compare numere – reprezentând cantităţi diferite în concentrul 1 – 5 pentru a determina „vecinii” mai mici / mai mari ai
numerelor date;
O4. – să utilizeze corect numeralul cardinal şi ordinal;
O5. – să rezolve probleme orale alegând operaţia corectă (adunare, scădere);
O6. – să rezolve sarcinile fişei date;
O7. – să răspundă cu un comportament adecvat şi să se integreze în ritmul impus de activitate.

Sarcina didactică: efectuarea unor operaţii de adunare şi scădere; raportarea numărului la cantitate;
determinarea „vecinilor” ; utilizarea corectă a numeralului ordinal.

Regulile jocului: În funcţie de obiectivele propuse se vor stabili regulile de joc, iar copiii vor răspunde numai când sunt întrebaţi.
Vor căuta jetoanele cu numărul de elemente corespunzător cifrei arătate de educatoare sau jetoanele cu cifre – arătând diferenţa
(vecin mai mic sau mai mare) faţă de jetonul cu cifra arătată. Vor scrie la tabla magnetică rezolvarea problemei conform
rezultatului – alegând operaţia efectuată.
Elemente de joc: mânuirea materialului, aplauze, surpriza „Iepuraşul supărat”, întrecerea, mişcarea,
sunetul clopoţelului.

Strategii didactice:

Metode şi procedee: - conversaţia


- explicaţia
- demonstraţia
- instructajul verbal
- problematizarea
- exerciţiul
- jocul

Material didactic folosit: jetoane cu brăduţi, oameni de zăpadă, iepuraşi, ursuleţi (altele); jetoane cu cifre de la 1 la 5 şi
semnele matematice ; jetoane cu grupe de elemente între 1 şi 5, fişe de muncă independentă, instrumente de scris, tabla
magnetică şi siluete cu cifre şi animale, tabla de scris, cretă, un iepuraş din cadrul teatrului de păpuşi, un clopoţel, cronometru,
doi brăduţi din plastic, podoabe pentru pom, stimulente.

Material bibliografic:

1. „Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii”, M.E.C, 1999.


2. Mihaela Neagu, Georgeta Beraru, „Activităţi matematice în grădiniţă”, Ed. AS'S, 1995.
3. „Jocuri didactice matematice pentru preşcolari”, E.D.P. , Bucureşti, 1972
4. Revista „Învăţământul preşcolar” nr. 1 – 2 şi 3 – 4 / 1977
5. Viorica Preda, „Grădiniţa altfel – scrisori metodice”, Ed. Integral, Bucureşti, 2003
Scenariul didactic

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii


didactic didactice Evaluare

Momentul Se pregăteşte sala de grupă şi materialul necesar pentru buna desfăşurare a


organizatoric activităţii.

Introducerea în activitate se va realiza prin elementul surpriză „Iepuraşul supărat” ce va


Captarea fi adus în sala de grupă de către un copil de la grupa vecină, având cu el o tolbă în care
atenţiei se află un plic cu fişele de muncă independentă, un plic cu problemele orale, un alt plic
cu jetoane pe care sunt desenate grupe de obiecte de la 1 la 5, stimulente şi un plic cu Iepuraşul supărat
sarcinile jocului. (surpriza)
Azi sun foarte supărat Iar apoi, să-mi arătaţi
M-am încurcat la numărat Care-i semnul potrivit Expunerea
Şi vă rog eu foarte mult De adunat şi scăzut
Să mă ajutaţi şi voi Să îmi caut şi vecinii
Să număr cât mai corect Până nu-i atacă câinii.
Înainte şi înapoi. Să împodobim frumos,
Bradul falnic şi fălos
Dar, ca să nu greşiţi,
Va trebui să gândiţi !
Vreţi sau nu, să mă ajutaţi acu?

Astăzi, vom juca jocul matematic ”Cine ştie mai bine?” – cu scopul de a-l ajuta pe
Anunţarea Iepuraş să nu mai fie supărat, să poată număra şi el corect înainte şi înapoi, să rezolve
jocului şi exerciţii şi probleme de adunare şi scădere, să îşi caute vecinii, să numere folosind
enunţarea numeralul ordinal – ca atunci când se va juca cu prietenii lui să ştie al câtelea se
obiectivelor ascunde sau al câtelea pleacă. Conversaţia

Pentru ca jocul nostru să fie mai frumos iar Iepuraşul mulţumit, va trebui să ne
Explicarea împărţim în două echipe:
jocului - echipa brăduţilor şi echipa oamenilor de zăpadă (delimitarea echipelor )
- Voi trebuie să fiţi foarte atenţi la cerinţele Iepuraşului. Ecusoane

Pe rând câte un copil din fiecare echipă va fi invitat de către Iepuraş să extragă din Instructajul
tolba sa un plic, care va fi citit de către mine şi apoi echipa respectivă va rezolva verbal,
sarcina aşa cum i se cere. Cei care rezolvă corect fără să greşească vor fi aplaudaţi şi
recompensaţi cu câte o bulină roşie, la tablă.
Va ieşi câştigătoare numai echipa care acumulează cele mai multe buline.
Explicaţia
În prima parte a jocului se vor face exerciţii – joc de numărat înainte şi înapoi în
concentrul 1 – 5 şi de la un număr dat: câte un membru din fiecare echipă va număra şi
Desfăşurarea va aşeza la tabla magnetică cifrele în şir crescător sau descrescător în funcţie de sarcina
jocului cerută.
a) pentru brăduţi pentru oamenii de zăpadă
de la 1 la 5 ; de la 0 la 5; Pe echipe
de la 2 la 5; de la 3 la 5; Exerciţiul – joc (bulină)
de la 5 la 2; de la 5 la 1:

b) raportarea cantităţii la număr ( cifră)


* Voi ridica paleta cu cifra 5.Cer copiilor să aşeze în brad atâtea podoabe (globuri,
conuri, etc.) câte indică cifra
* ridic paleta cu cifra 4. Cer copiilor să aşeze în brad un număr mai mic de podoabe Exerciţiul – joc Frontal,
cu 1 decât arată cifra de pe paletă. verificare,
În partea a doua a jocului se vor efectua exerciţii cu material individual şi compunere recompensă
de probleme orale de adunare şi scădere – oral şi scris. (bulină)

EXERCIŢII

 Scoateţi pe masă atâtea veveriţe câte bătăi auziţi – 3 – ( copiii scot veveriţele şi
le numără). Mai scoateţi încă ( arăt 2 degete) atâtea veveriţe. Copiii lucrează.
Câte veveriţe aveţi în total ? Ce operaţie aţi efectuat ?
Fiecare echipă îşi va delega un coechipier care va scrie la tablă exerciţiile.
 Scoateţi atâţia iepuraşi câte bătăi auziţi – 5 . Copiii lucrează. Acum puneţi Conversaţia,
înapoi în coşuleţ atâţia iepuraşi de câte ori va suna clopoţelul – 1. Rezolvare: exerciţiul Participare în
Câţi iepuraşi aveţi acum pe masă? Ce operaţie aţi efectuat ? ( se va proceda ca grup
la exerciţiul anterior). verificare,
recompensă
 COMPUNERE DE PROBLEME (bulină)
Problematizarea
Voi recita versurile: „Cine ştie mai bine, / Să vină acum la mine
Să vină la domn poştaş / La poştaşul Iepuraş
Să-i arate-n fel şi chip / Cum anume a socotit”
Din fiecare echipă vor ieşi la tablă câte 2 copii. Unul rezolvă problema oral iar celălalt
scrie enunţul la tabla magnetică. Dacă rezolvarea este corectă fiecare echipă va fi
recompensată cu câte 2 buline roşii.
1. Într-un crâng, 3 arici se certau pe un măr. A mai venit încă 1care a cerut şi el din
măr . Câţi arici se ceartă în crâng, pe măr?.
2. În faţa unei scorburi, pe o creangă de stejar stăteau la sfat 4 veveriţe. A mai Conversaţia Pe echipe,
apărut încă . Câte veveriţe stau acum la sfat? verificare,
3. Într-o zi de iarnă în ograda grădiniţei , 5 copii construiau un om de zăpadă. recompensare
Unul s-a supărat că nu a fost lăsat să-i pună ochii, şi a plecat. Câţi copii au Problematizarea
rămas să termine omul de zăpadă?.
4. Tot în aceeaşi zi 4 copii s-au dus la derdeluş cu săniile. Când au pornit la vale, 2
dintre ei s-au răsturnat şi nu au mai terminat cursa. Câţi copii au ajuns la
punctul de sosire?

 Introducerea fişei de muncă independentă

Se va face intuirea fişei iar sarcinile se vor da pe rând, contracronometru (Iepuraşul


cântărici).
Sarcina 1. – Număraţi elementele fiecărei mulţimi şi desenaţi în etichete cifra
corespunzătoare numărului.
Sarcina 2. – Faceţi corespondenţa celor două mulţimi şi arătaţi prin semnul
corespunzător care număr este mai mare.
Sarcina 3. – Număraţi brăduţii şi încercuiţi cifra corespunzătoare din dreapta lor.
Atingerea Sarcina 4. – Coloraţi adecvat primul, al treilea şi al cincilea brăduţ. Fişa individuală
performanţei Sarcina 5. Scrieţi în pătrăţele vecinii mai mici şi mai mari ai numerelor date. Instructajul verbal

Verificare – dacă toţi coechipierii fiecărei echipe au lucrat corect şi în timpul stabilit,
fiecare echipă primeşte câte 5 puncte (buline roşii) Câte un punct pentru fiecare sarcină Exerciţiul
rezolvată corect.
 Abordare interdisciplinară

Se dau cuvintele: „veveriţa” şi „iarna”. Se cere copiilor să discrimineze sunetele Prin participare
iniţiale, să despartă cuvintele date în silabe şi să le reprezinte grafic la tablă. Pentru activă
fiecare rezolvare corectă a sarcinii se acordă bulina roşie fiecărei echipe.
Conversaţia,
Aprecierea rezultatelor Exerciţiul
Se face corespondenţa bulinelor. Echipa care a acumulat mai multe buline va fi Stimulente
Încheierea declarată câştigătoare – se aplaudă şi va fi stimulată moral de către Iepuraş. morale şi
activităţii Voi face aprecieri colective şi individuale asupra modului de participare la joc Conversaţia de materiale
acordând stimulente. încheiere (ecusoane)
Ne jucăm cu numărul 5
Numără elementele fiecărei mulţimi şi desenează în etichete cifra corespunzătoare numărului.
Du corespondenţa între cele două mulţimi şi arată prin semn care număr este mai mare

Numără brăduţii şi încercuieşte cifra corespunzătoare din dreapta lor.


Colorează adecvat primul, al treilea şi al cincilea brăduţ.

3 2 1 4
5

Scrie vecinii cifrelor date

3
1 4 2