Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT LA DISCIPLINA

MERCEOLOGIA PRODUSELOR
ALIMENTARE
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
MASTERAT: MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI SIGURANȚEI
ALIMENTELOR

APRECIEREA MERCEOLOGICĂ A UNOR


SORTIMENTE DE IAURT

Coordonator ştiinţific,
Prof. dr. IOAN MIRCEA POP

Masterand,
Larisa-Elena MIHĂILĂ
CUPRINS

INTRODUCERE................................................................................................................. 4
CAPITOLUL 1. DEFINIREA MERCEOLOGIEI ȘI A DOMENIULUI DE
7
ACTIVITATE......................................................................................................................
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALĂ A GRUPEI DE PRODUSE............. 9
CAPITOLUL 3. APRECIEREA MERCEOLOGICĂ A IAURTULUI ZUZU............. 12
3.1 Prezentare generală ...................................................................................................... 12
3.2 Caracteristici senzoriale............................................................................................... 15
3.3 Caracteristici fizico-chimice......................................................................................... 15
3.4 Caracteristici biologice................................................................................................. 17
3.5 Caracteristici estetice.................................................................................................... 17
3.6 Caracteristici economice............................................................................................... 19
CAPITOLUL 4. APRECIEREA MERCEOLOGICĂ A IAURTULUI OLYMPUS.... 20
4.1 Prezentare generală....................................................................................................... 20
4.2 Caracteristici senzoriale .............................................................................................. 22
4.3 Caracteristici fizico-chimice......................................................................................... 22
4.4 Caracteristici biologice................................................................................................. 24
4.5 Caracteristici estetice.................................................................................................... 24
4.6 Caracteristici economice............................................................................................... 25
CAPITOLUL 5. ASPECTE PRIVIND ASIGURAREA, VERIFICAREA,
27
CERTIFICAREA ȘI GARANTAREA CALITĂȚII.......................................................
CAPITOLUL 6. APRECIERI COMPARATIVE............................................................ 30
CONCLUZII........................................................................................................................ 34
BIBLIOGRAFIE................................................................................................................. 35
.