Sunteți pe pagina 1din 8

,,În rodnica domnie care face mândria istoriei ţării noastre, primul

rege al României a găsit cel mai puternic sprijin în unirea tuturor


românilor în jurul Tronului ori de câte ori împrejurări mari impuneau
această datorie. Sunt sigur că, însufleţiţi de acelaşi înalt patriotism,
românii vor şti şi în viitor să dea Tronului şi ţării unirea în cugetare şi
în acţiune, care este singura chezăşie a unei sănătoase propăşiri
naţionale. Dumnezeu, care după atâtea grele încercări, a binecuvântat
munca acelora care s-au devotat binelui acestui neam, nu va lăsa să
cadă ceea ce cu atâta truda s-a clădit şi va ocroti, cu dragoste pentru
Ferdinand I de
acest popor, munca fără preget ce sunt hotărât ca bun român şi rege
Hohenzollern- să închin iubitei mele ţări [11]” Cuvântări de Ferdinand I, regele
Sigmaringen României. 1889 - 1922, Bucureşti, 1992, p.6

„Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, rege al


României, am moştenit Coroana României, după glorioasa
domnie a Regelui Întemeietor. Suindu-mă pe tron am rugat
cerul să dea rod muncii ce, fără preget eram hotărât să închin
iubitei mele ţări, ca bun român şi rege. Pronia cerească a
binecuvântat şi prin bărbăţia poporului şi vitejia ostaşilor ne-a
dat să lărgim hotarele Regatului şi să înfăptuim dorul de
veacuri al neamului nostru. Am venit astăzi cu regina, care ne-a
fost tovarăşă în credinţa neclintită la restrişte şi la bucurie ca
printr-această sărbătoare să consacrăm în faţa Domnului şi a
scumpului nostru popor legătura ce ne uneşte deapururea cu
Ferdinand I de
dânsul. " Proclamația Regelui Ferdinand I cu prilejul
Hohenzollern-
Sigmaringen
încoronării sale la Alba -Iulia

„Români! Războiul, care de doi ani a încins tot mai strâns


hotarele noastre, a zdruncinat adânc vechiul aşezământ al
Europei şi a învederat că pe viitor numai pe temeiul
naţional se poate asigura viaţa paşnică a popoarelor.
Pentru neamul nostru, el a adus ziua aşteptată de veacuri de
conștiinţă naţională, ziua unirii lui. După veacuri
îndelungate de nenorociri şi de grele încercări, înaintaşii
noştri au reuşit să întemeieze statul român prin Unirea
Principatelor, prin Războiul Independenţei, prin munca lor
neobosită pentru renaşterea naţională. Astăzi ne este dat
nouă să întregim opera lor, închegând pentru totdeauna
Ferdinand I de ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă :
Hohenzollern-Sigmaringen unirea românilor de pe cele două părţi ale Carpaţilor. "
„Viitorul”, IX, nr.3059 din 16 august 1916
,,Când veţi ceti aceste slove, Poporul meu, eu voi fi
trecut pragul Tăcerii veşnice, care rămâne pentru noi o mare
taină. Şi totuşi, din marea dragoste ce ţi-am purtat-o, aş dori
ca vocea mea să te mai ajungă încă odată, chiar de dincolo de
liniştea mormântului. Poate de mine vă veţi aminti deoarece
v-am iubit cu toată puterea inimei mele şi dragostea mea a
fost puternică, plină de avânt:mai târziu a devenit răbdătoare,
foarte răbdătoare.
Mi-a fost dat să trăiesc cu tine, Poporul meu, vremuri
de restrişte şi vremuri de mari îndepliniri. Pentru un timp mi-
a fost dat să-ţi fiu călăuză, să-ţi fiu inspiratoare, să fiu aceia
Regina Maria a României
care a păstrat flacăra vie, aceia care a devenit centrul de
Regina
îndârjire în zilele cele maiMaria a
negre."
României

,,Te binecuvântez, iubită Românie, ţara


bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă ţară, care
ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am
cunoscut toate. Frumoasă ţară pe care am
văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost
îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veşnic
îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să
stai veşnic falnică printre naţiuni, să fii cinstită,
Regina Maria a
iubită şi pricepută."
României

,,Aş fi vrut să pot lăsa mai multe iubitei mele


Ţări în semn de dragoste necurmată ce i-am purtat
şi pe care o las izvor nesecat moştenitorilor mei.
Dorinţa mea fierbinte ar fi fost să înalţ o biserică
mică pe fostul front de la Oneşti şi să înfiinţez un
cămin cu numele meu pentru studentele de la
Universitatea din Iaşi, ca amintire a zilelor grele
petrecute acolo în timpul marelui războiu pentru
întregirea neamului."
Regina Maria a
României
Buna ziua,
Daca ne permiteți…
Noi, astăzi suntem REGINA MARIA și REGELE FERDINAND I. Am
venit sa transmitem mesajul nostru, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii
Uniri.
FERDINAND I
Să sperăm că Dumnezeu, după atâtea grele încercări va binecuvânta munca
românilor, clădită cu atâta trudă și va ocroti cu dragoste acest popor. Suindu-mă
pe tron, am rugat cerul sa dea rod muncii ce, fără preget eram hotărât să închin
iubitei mele țări, ca bun român și rege.

Buna ziua,
Daca ne permiteți…
Noi, astăzi suntem REGINA MARIA și REGELE FERDINAND I. Am
venit sa transmitem mesajul nostru, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii
Uniri.

REGINA MARIA
Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă
ţară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă
ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd
împlinită. Fii tu veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să stai veşnic
falnică printre naţiuni, să fii cinstită, iubită şi pricepută.
,,Aş fi vrut să pot lăsa mai multe
iubitei mele Ţări în semn de dragoste
necurmată ce i-am purtat şi pe care o las
izvor nesecat moştenitorilor mei."
Regina Maria a României

,,Dorinţa mea fierbinte ar fi fost să înalţ o


biserică mică pe fostul front de la Oneşti şi să
înfiinţez un cămin cu numele meu pentru studentele
de la Universitatea din Iaşi, ca amintire a zilelor
grele petrecute acolo în timpul marelui războiu
pentru întregirea neamului." Regina Maria

,,Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi


durerilor mele, frumoasă ţară, care ai trăit în inima mea şi
ale cărei cărări le-am cunoscut toate... Fii tu veşnic
îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să stai veşnic
falnică printre naţiuni, să fii cinstită, iubită şi pricepută."
Regina Maria a României

,,Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi


durerilor mele, frumoasă ţară, care ai trăit în inima mea şi
ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă ţară pe
care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit
să o văd împlinită." Regina Maria a României
REGINA MARIA A ROMÂNIEI
”Dinastiile sunt ținute să respecte, în schimbul
privilegiilor, un contract nescris, dar solemn și strict,
încheiat de la sine cu popoarele peste care domnesc.
Neglijența sau, și mai rău, refuzul Principilor sau al
Regilor de a sluji corect un popor înseamnă un abuz de
încredere și o călcare de contract. " Ferdinand I

[...] Noi trebuie să ne ignorăm ereditatea, să


uităm aliații de sânge în acest ceas de cumpănă al
istoriei, pentru a ne îndeplini până la capăt
obligațiile cuprinse în contractul încheiat pe cuvânt
de onoare cu poporul român.”
M.S. Regele Ferdinand I 14 august 1916

„Români! Războiul, care de doi ani a încins tot mai strâns


hotarele noastre, a zdruncinat adânc vechiul aşezământ al
Europei şi a învederat că pe viitor numai pe temeiul
naţional se poate asigura viaţa paşnică a popoarelor. Pentru
neamul nostru, el a adus ziua aşteptată de veacuri de
conștiinţă naţională, ziua unirii lui. " Ferdinand I

„Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională,


rege al României, am moştenit Coroana României,
după glorioasa domnie a Regelui Întemeietor.
Suindu-mă pe tron am rugat cerul să dea rod muncii
ce, fără preget eram hotărât să închin iubitei mele
ţări, ca bun român şi rege." Ferdinand I

,,În rodnica domnie care face mândria istoriei ţării noastre,


primul rege al României a găsit cel mai puternic sprijin în unirea
tuturor românilor în jurul Tronului ori de câte ori împrejurări mari
impuneau această datorie. Sunt sigur că, însufleţiţi de acelaşi înalt
patriotism, românii vor şti şi în viitor să dea Tronului şi ţării unirea
în cugetare şi în acţiune, care este singura chezăşie a unei sănătoase
propăşiri naţionale." Ferdinand I
Ferdinand I de Hohenzollern-
Sigmaringen