Sunteți pe pagina 1din 1

C-0161 Din nou se-arată o dimineaţă

˙ . œ œ ˙œ . œ œ œ œ
(Morning has broken)
& 49 ˙œ œ œœ œ œ ˙. ˙œ . œ œ ˙˙ .
. ˙œ . œ œ

? 49 ˙ ˙˙ .. ˙˙ . ˙.
Din nou se-a - ra - tă o di - mi - nea - ţă Şi mier - la

œ œ œ œ ˙œ . œ œ ˙ ..
˙. . ˙.

& ˙˙ . œ ˙œ . œ œ œœ œœ œ œ˙ œ œœ ˙œ . œ œ ˙˙ ..
3

w˙ .. œ œ œ
˙.

œ ˙˙ .
cân - tă iar pe pă - mânt; To - tul te'm - bi - e ca'n - tr-o cân -

? ˙˙ . œ ˙˙ .. œ˙ œ œ
. œ˙ # œ œ œ œ˙ # œ ˙œ .
. œ œ œ œ ˙
œ ˙ œ ˙ œ .
œ

œ˙ . œ œ ˙œ . œ œ ˙˙ ..
6

& . ˙˙ .. œ˙ œ œœ
˙. w ..
ta - re, Să strângi în su - flet Cu - vân - tul sfănt.

? œ œ œ #˙. ˙ . œ œ ˙œ . œ œ œ œ œ œ œ ww ..
˙. ˙. œ œ ˙ œ ˙ œ

C-0161 Din nou se-arată o dimineaţă

1 Din nou se-arată o dimineaţă 3 Al Lui e cerul ăi dimineaţa,


Şi mierla cântă iar pe pământ; Edenul veşnic El l-a creat;
Totul te'mbie ca'ntr-o cântare, Cântaţi cu toţii marea iubire,
Să strângi în suflet Cuvântul sfănt. Ziua de astăzi ce El ne-a dat.

2 Perle de rouă, raze de soare,


Se-arată astăzi ca'n prima zi;
Totul e slavă, e o chemare,
Când Tatăl vine la-ai Săi copii!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
152 Imnuri Noi Nr. 95
Repertoriu: (C0161-Orga-Din nou se-arata) [Morning Has Broken] C0161