Sunteți pe pagina 1din 1

Dosar executional …………………………..

Catre,

B.E.J ……………..

Subscrisa S.C ................ SRL cu sediul în ....................înregistrată la Oficiul


Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul ........sub nr. .......... având CUI
nr. ..........., reprezentată legal prin administrator ..........., receptionand Adresa de
infiintare a popririi emisa in Dosarul nr. ……………….., in temeiul art. 786 Cod pr.
Civila, va comunicam urmatoarele:

La data de prezentei, impotriva debitorului ……………………………, angajat in


cadrul societatii noastre sunt in derulare mai multe dosare executionale, dupa cum urmeaza:

- Dosar nr. ………………./………………….. al B.E.J …… …………………. - suma


urmarita … …………………………;

- Dosar nr. ………………./………………….. al B.E.J ………………………. - suma


urmarita ……………………………;

- Dosar nr. ………………./………………….. al B.E.J ………………………. - suma


urmarita ……………………………;

Va comunicam ca am infiintat poprirea incepand cu salariul lunii aprilie si vom vira


sumele retinute.

Cu respect,

S.C ..................................SRL