Sunteți pe pagina 1din 1

Sosisem, prin urmare, la Sihla, adică la acel loc pierdut în creierii munților, în care numai vulturul cu zbor

îndrăzneț mai străbate, din când în când, pe căile fără de urmă ale aerului. Până atunci, Sihla era pentru mine o
închipuire, ce ținea mai mult de domeniul poveștilor (...)
Întorcând privirea spre apus, îți vine să crezi că un popor de uriași a însuflețit cândva aceste locuri și că,
precum odinioară s-a zvârlit peste munte spre a se lua cerul cu asalt, tot astfel și aici s-au îngrămădit, una peste
alta, acele stânci enorme spre a-și da, poate, pământul mâna cu cerul. Și sunt acele stânci atât de imense, atât de
goale și tăiate de niște mâini supranaturale, pe linii așa de lungi și de capricios unghiulate, încât îți aduc amețeală
în suflet, îți curmă firul gândit, te apasă pe creier și te lasă înmărmurit și mut...
Pe o cărăruie strâmtă și cotigită(...), suirăm la deal, călăuziți de octogenarul și singuraticul călugăr al
Sihlei, spre a vizita locurile mai însemnate din împrejurime. (Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte)

Sosisem, prin urmare, la Sihla, adică la acel loc pierdut în creierii munților, în care numai vulturul cu zbor
îndrăzneț mai străbate, din când în când, pe căile fără de urmă ale aerului. Până atunci, Sihla era pentru mine o
închipuire, ce ținea mai mult de domeniul poveștilor (...)
Întorcând privirea spre apus, îți vine să crezi că un popor de uriași a însuflețit cândva aceste locuri și că,
precum odinioară s-a zvârlit peste munte spre a se lua cerul cu asalt, tot astfel și aici s-au îngrămădit, una peste
alta, acele stânci enorme spre a-și da, poate, pământul mâna cu cerul. Și sunt acele stânci atât de imense, atât de
goale și tăiate de niște mâini supranaturale, pe linii așa de lungi și de capricios unghiulate, încât îți aduc amețeală
în suflet, îți curmă firul gândit, te apasă pe creier și te lasă înmărmurit și mut...
Pe o cărăruie strâmtă și cotigită(...), suirăm la deal, călăuziți de octogenarul și singuraticul călugăr al
Sihlei, spre a vizita locurile mai însemnate din împrejurime. (Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte)

Sosisem, prin urmare, la Sihla, adică la acel loc pierdut în creierii munților, în care numai vulturul cu zbor
îndrăzneț mai străbate, din când în când, pe căile fără de urmă ale aerului. Până atunci, Sihla era pentru mine o
închipuire, ce ținea mai mult de domeniul poveștilor (...)
Întorcând privirea spre apus, îți vine să crezi că un popor de uriași a însuflețit cândva aceste locuri și că,
precum odinioară s-a zvârlit peste munte spre a se lua cerul cu asalt, tot astfel și aici s-au îngrămădit, una peste
alta, acele stânci enorme spre a-și da, poate, pământul mâna cu cerul. Și sunt acele stânci atât de imense, atât de
goale și tăiate de niște mâini supranaturale, pe linii așa de lungi și de capricios unghiulate, încât îți aduc amețeală
în suflet, îți curmă firul gândit, te apasă pe creier și te lasă înmărmurit și mut...
Pe o cărăruie strâmtă și cotigită(...), suirăm la deal, călăuziți de octogenarul și singuraticul călugăr al
Sihlei, spre a vizita locurile mai însemnate din împrejurime. (Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte)

Sosisem, prin urmare, la Sihla, adică la acel loc pierdut în creierii munților, în care numai vulturul cu zbor
îndrăzneț mai străbate, din când în când, pe căile fără de urmă ale aerului. Până atunci, Sihla era pentru mine o
închipuire, ce ținea mai mult de domeniul poveștilor (...)
Întorcând privirea spre apus, îți vine să crezi că un popor de uriași a însuflețit cândva aceste locuri și că,
precum odinioară s-a zvârlit peste munte spre a se lua cerul cu asalt, tot astfel și aici s-au îngrămădit, una peste
alta, acele stânci enorme spre a-și da, poate, pământul mâna cu cerul. Și sunt acele stânci atât de imense, atât de
goale și tăiate de niște mâini supranaturale, pe linii așa de lungi și de capricios unghiulate, încât îți aduc amețeală
în suflet, îți curmă firul gândit, te apasă pe creier și te lasă înmărmurit și mut...
Pe o cărăruie strâmtă și cotigită(...), suirăm la deal, călăuziți de octogenarul și singuraticul călugăr al
Sihlei, spre a vizita locurile mai însemnate din împrejurime. (Calistrat Hogaș, Pe drumuri de munte)