Sunteți pe pagina 1din 9

Teodor Repciuc, Abordări ale altor state în domeniul strategiilor de securitate

națională, Infosfera, nr. 1, 2010, p.9-12.