Sunteți pe pagina 1din 1

Calendarul Examenului de Titularizare 2019

15 mai - Publicarea listei finale a posturilor didactice;


16-24 mai - Depunerea dosarelor de înscriere la examen la Inspectorat;
17-27 mai - Verificarea si avizarea dosarelor de catre comisia de mobilitate;
28-29 mai - Validarea înscrierii la examen prin semnătură ( de catre candidat sau
împuternicit prin procură notariala);
Nota: 10-12 iulie - pt absolvenții promoției 2019;
30 mai - Afișarea listei cu candidații înscriși si a graficului cu inspecțiile sau probele
practice;
31 mai-28 iunie - Susținerea inspectiilor la clasa/probe practice;
17 iulie - Desfășurarea probei scrise;
23 iulie - Afișarea rezultatelor inițiale;
23-24 iulie - Depunerea contestațiilor;
24-29 iulie - Rezolvarea contestațiilor;
30 iulie - Afișarea rezultatelor finale, după contestatii;
31 iulie -1 august - Ședințe de repartizare a candidaților care au medie peste 7 pe
posturi titularizabile sau a titularilor care au detașare resolutionata;
2-20 august - Emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
9 comentarii