Sunteți pe pagina 1din 1

Nimic din ceea ce faci să nu zici că se face prin ostenelile tale, ci numai cu ajutorul și

ocrotirea lui Dumnezeu – Sfântul Efrem Sirul


Oamenii din lume se întrec în mândrie, trufie, orgoliu și slavă deșartă .

Unul dorește să fie mai bun decât altul, mai lăudat, mai cinstit și deasupra tuturor. În
viața duhovnicească, lucrurile sunt cu totul altfel. De pildă, călugării au alte obiective. Nu
faimă, nici întâietăți, ci smerenie și umilință.
Acestea sunt cele mai înalte virtuți pe care ei se străduiesc să le dobândească.

Cum să biruim mândria Mântuitorul nu a adus două Evanghelii, spun Părinții Bisericii, ci
una singură, valabilă nu doar pentru viețuitorii din mănăstiri, ci și pentru cei din lume.

Și dacă El Însuși spune că este smerit și blând, și privind la pilda vieții Sale să învățăm și noi
smerenia, pentru ce dar ne mândrim în zadar? Oare nu știm că celor mândri Dumnezeu le stă
împotrivă? Iar celor smeriți, le dă har. __________________

Mândria este patima cea mai greu de biruit, pentru că ea se ascunde în gânduri, în simțiri, în
adâncimea inimii noastre, fără ca mulți să o conștientizeze.

Mândru este cel care se tulbură când cineva nu face așa cum vrea el.
Mândria se vede și atunci când cineva are impusul de a îndrepta pe cineva cu o pornire
mânioasă și nu cu blândețe.
Omul mândru se supără când i se face observație, când este mustrat, jignit sau ocărât, pe
drept sau pe nedrept; nu este atent la nevoile altora, ci cugetă doar la ale sale; se tulbură când
vin necazurile peste el; se bucură de laude și de aprecieri; caută întâietăți. Sfântul Efrem Sirul
spune că pentru a birui slava deșartă și mândria, trebuie ca cineva să urască laudele, cinstirile,
hainele scumpe și locurile de frunte.
În schimb, să se bucure când este ocărât și necinstit și să se mustre pe sine, considerându-se
mai păcătos decât toți.
O altă cale de a lupta cu mândria este printr-o cugetare smerită.

„Dacă vrei să înfrângi trufia, despre nimic din ceea ce faci să nu zici că se face prin ostenelile
tale sau prin puterile tale, ci fie că postești, fie că petreci vremea în priveghere, fie că dormi
pe pământul gol, fie că te îndeletnicești cu cântarea psalmilor, fie că faci multe metanii până
la pământ, să zici:
„Numai cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ocrotirea lui Dumnezeu se face aceasta, nu cu
puterea mea, și nu cu strădania mea”.

Același lucru este valabil și în alte situații în care avem reușite și realizări mărețe. Să nu ni le
atribuim nouă și puterilor noastre, ci numai lui Dumnezeu, căci fără El nu putem face nimic,
după cum Însuși spune. ____________________________

Sursă: Doxologia: https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/care-sunt-cuvintele-prin-care-scapam-


de-mandrie

Sursa: https://lataifas.ro/religii-si-credinte/121430/nimic-din-ceea-ce-faci-sa-nu-zici-ca-se-
face-prin-ostenelile-tale-ci-numai-cu-ajutorul-si-ocrotirea-lui-dumnezeu-sfantul-efrem-sirul/