Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMAREA ACTIVITĂŢILOR TUTORIALE/EXAMENELOR PE SEMESTRUL I

DREPT

ANUL, semestrul I BACAU


Nr. DISCIPLINA/ Activitati tutoriale EXAMEN
crt. CADRU DIDACTIC DATA/ORA Tema control DATA/ORA
1. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 1.Legea ca izvor de drept Referat
Conf.univ.dr. Carmen Popa 2. Aplicarea în timp a normei juridice Izvoarele dreptului
Bibliografie:
1.Teoria gen. A dreptului-
I.Craiovan, ed. Univ. Juridic 2015
2. Teoria gen. A dreptului- S
14.11.2015 Cristea,ed CH Beck 215
14.00-16.00 3. Teoria gen. A dreptului- Moncilo
Luburici,ed Prouniversitaria 2014
4. Teoria gen. A dreptului- N.Popa,
ed. CH Beck 2014
Termen predare:22.01.2016 ora
15.30

2. DR. CONSTITUTIONAL ȘI INSTITUȚII 1. Avantajele și dezavantajele


Spete:
POLITICE I Constitu ției scrise.
08.01.2016 Se vor posta ulterior pe site-ul
Prof.univ.dr. Bianca Guțan 2.Modelul european de control al www.didu.ulbsibiu.ro
16.00-18.00 constitualită ții legilor
3. ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC Temele vor fi anuntate in prima parte a Referat
Prof.univ.dr. Manuel Guțan activitatilor tutoriale pe web site-ul (temele de referate le gasiti pe cd-ul
didu.ulbsibiu.ro cu suport de cursuri –o singura
20.11.2015 tema de referat de realizat din lista)
Ora 16.00-18.00 Termen predare:22.01.2016 ora
15.00
4. LIMBA ENGLEZA I Temele vor fi anuntate in prima parte a
Conf.univ.dr. Eva-Nicoleta Burdușel 21.11.2015 activitatilor tutoriale pe web site-ul 30.01.2016
16.00-18.00 didu.ulbsibiu.ro 17.00
5. ISTORIA GÂNDIRII JURIDICE Temele vor fi anuntate in prima parte a Referat
Prof.univ.dr. Manuel Guțan activitatilor tutoriale pe web site-ul (temele de referate le gasiti pe cd-
didu.ulbsibiu.ro ul cu suport de cursuri –o singura
20.11.2015 tema de referat de realizat din lista)
Ora 18.00-20.00 Termen predare:22.01.2016 ora
15.00
PROGRAMAREA ACTIVITĂŢILOR TUTORIALE/EXAMENELOR PE SEMESTRUL I
DREPT
6 SOCIOLOGIE JURIDICĂ Temele vor fi anuntate in prima parte a
Lect.univ.dr. Emanuel Tăvală 20.11.2015 activitatilor tutoriale pe web site-ul
Ora 14.00-16.00 didu.ulbsibiu.ro
7 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT I TEMA DE CONTROL Referat
Lect. univ.dr. Iulian Stoian Cadrul legislativ în baza căruia se poate Cadrul legislativ în baza căruia se
06.11.2015 înfiin ța și func ționa o societate sportivă poate înființa și funcționa o
16.00-18.00 societate sportivă
Termen predare : 22.01.2016
Nota !!!! Toate informaţiile necesare privind activităţile tutoriale, de secretariat se pot obţine de pe web site-ul didu.ulbsibiu.ro, secţiunea ANUNŢURI, iar rezultatele
procesului de învăţământ de pe ums.ulbsibiu.ro
Predarea temelor de control condiţionează prezentarea la examen. Aceste teme de control se vor preda la secretariatul centrului tutorial de care aparţineţi la data stabilită
pentru examen sau la termenul indicat pentru predarea referatului final.(*excepţiile se anunţă distinct dacă este cazul)
Pentru achitarea taxelor de şcolarizare vă reamintim contul U. L. B. S.:
RO98TREZ57620F330500XXXX şi codul unic de înregistrare (C.U.I) : 4480173
Director de specialitate, Secretar,
Lector univ.dr. Cornelia MUNTEANU Doina BEU