Sunteți pe pagina 1din 5

TEST 1

Subiectul I
1. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + + 31 .
3
2. Să se ordoneze crescător numerele 3!, √100, log 2 32.
2x + 3 x −1
3. Să se rezolve în R ecuația = .
x+2 x−2
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulțimea 1, 2, 3, 4, 5 acesta să verifice
inegalitatea n2  2n .
5. Să se determine expresia analitică a vectorului AB + AC , știind că A(1, 3), B(−2, 4) și C (3, − 5) .
6. Să se determine coordonatele mijlocului segmentului AB, știind că A(5, − 4) și B(−3, 6) .
Subiectul al II-lea

 m + 1 2 3
 
1. Fie matricea A =  3 2 4  . Se cere:
 4 2 3 

a) Să se determine m R pentru care trA = 7 .

b) Să se determine m R pentru care A este inversabilă.

c) Pentru m = 2 să se calculeze det( A − 2 I 3 ) .


 1 + 3x 6x  
2. Considerăm M =  A( x) =   x  R .
  −x 1− 2x  
a) Determinați x  R astfel încât det A( x) = 2 .
b) Arătați că A( x) A( y) = A( x + y + xy), x, y  R .

( )
c) Demonstrați că ( A(3) ) = A 4n − 1 , n  N* .
n

Subiectul al III-lea
 x + 2, x  0
1. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x ) =  x .
e + 1, x  0
a) Arătați că funcția f este continuă pe R.
b) Determinați asimptota spre − la graficul funcției f.
c) Calculați lim ( f ( −1) + f ( −2 ) + + f ( −n ) − n ) .
n→+

 x2 , x Q
2. Se consideră funcţia f : R → R , f ( x ) =  3 .
 x , x  R\Q
a) Arătați că f ( x)  x , x  ( −1, 1) .
b) Arătați că funcția f este continuă în x = 0 .
c) Este continuă funcția f în x = 2?
TEST 2
Subiectul I
1. Să se rezolve în R ecuaţia 5 + 13 + 21 + ... + x = 588 .
2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea trece prin punctele A (1,0 ) , B ( −1,6 ) , C ( 0, 2 ) . Să se determine
valoarea minimă a acestei funcţii.
3. Dacă z  C şi 2 z − 3z = 20i − 3 , să se determine z .
4. Câte submulţimi ordonate cu 3 elemente are o mulţime cu 4 elemente?
5. Să se determine   R pentru care vectorii v1 = (  2 + 3) i +  j şi v2 = i − 4 j sunt perpendiculari.
  5
6. Fie x   ,   cu sin x = . Calculaţi ctg 2 x .
2  13
Subiectul al II-lea
1 1 
1. Se consideră matricea A =  .
1 −1
a) Să se calculeze suma elementelor matricei B = 2 A + I 2 .
b) Să se calculeze A2 − 2 I 2 .
 4 2
c) Pentru ce valori x  R are loc egalitatea x  I 2 + 2 A =  ?
 2 0
2. Fie A matricea pătratică de orinul 3 cu toate elementele egale cu 1.
a) Calculați det( A − 3I 3 ) .
b) Aflați n  N astfel încât det( An + I 3 ) = 82 .
c) Determinați inversa matricei I 3 + A .
Subiectul al III-lea
1
1. Se consideră șirul ( an )n1 definit prin a1 = și an +1 = an − an3 , n  1 .
3

a) Arătați că an  ( 0, 1) , n  1 .

b) Demonstrați că șirul ( an )n1 este strict descrescător.

c) Calculați lim ( a13 + a23 + + an3 ) .


n →+

x2 + 1
2. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x) = . Se cere:
x

 f ( x) 
a) Să se calculeze lim x 2  − 1 .
x → x
 

b) Să se scrie ecuaţia asimptotei oblice la graficul funcţiei f .

n 4 + n +1
 f ( n) 
c) Să se calculeze calculeze lim   .
n →+
 n 
TEST 3
Subiectul I
1. Să se calculeze  − 8  − −2,8 , unde  x reprezintă partea întreagă a lui x şi  x reprezintă partea
fracţionară a lui x .
2. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x) = 3x − 4 . Să se calculeze f (1) + f (2) + ... + f (10) .
3. Determinaţi raţia progresiei aritmetice ( an )n1 cu a1 = 7 şi a7 = 25 .
4. Să se determine x  0 ştiind că numerele x, 6, x − 5 sunt în progresie geometrică.
5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1,2) , B(5,2) şi C (3,−1) . Să se calculeze perimetrul
triunghiului ABC .
6. Să se determine numerele reale m , ştiind că vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2) i − j sunt coliniari.
Subiectul al II-lea

1. Considerăm M = A  M 2 (R ) A2 = t A . 
1 0
a) Arătați că  M .
0 0
b) Dacă A  M și A este matrice inversabilă, calculați det A .
a b 
c) Dacă A =    M și det A = 0 , arătați că a + b − a = 0 .
2 2

 c d 
 1 −1  1 1
2. Fie A =  , B =   , a, b  R .
2 2   a b
a) Arătați că det( A + xI 2 )  0, x  R .
b) Aflați a, b  R astfel încât AB = BA .
 2 −1
c) Aflați a, b  R astfel încât B −1 =  .
 −1 1 
Subiectul al III-lea
3x 2 + mx + 2, x  1
1. Se consideră funcția f : R → R, f ( x) =  unde m R .
 x + 2 ln x , x  1
a) Să se determine m astfel încât funcția să fie continuă în x = 1 .
b) Pentru m = −4 , să se determine constantele reale a și b pentru care are loc egalitatea
 f ( x) 
lim  − ax − b  = 3
x →−
 x −1 
c) Să se rezolve în mulțimea (1, + ) inecuația ( f ( x) − 2 )  ( 3x − 27 )  0 .
x
2. Se consideră funcția f : ( 0, +  ) → R, f ( x) = ln .
x +1
a) Calculați lim xf ( x) .
x →

b) Arătați că graficul funcției f admite exact două asimptote.


f ( x) + ln 2
c) Calculați lim .
x →1 x −1
TEST 4
Subiectul I
2x
1
1. Să se rezolve ecuația :   = 3 x−2 .
3
2. Să se determine numărul elementelor mulțimii: A =  x  Z / x + 1  3 .
3. Să se calculeze x1 + x2 + x1 x2 știind că x1 și x 2 sunt soluțiile ecuației x 2 − 3x − 3 = 0
4. Să se determine soluțiile reale ale ecuației: 3+ x = x .
5. Se consideră funcția f : R → R , f (x ) = x − 2 x + 2 . Să se calculeze coordonatele vârfului parabolei.
2

6. Se consideră funcția f : R → R , f (x ) = x − 3 . Să se calculeze f (− 4)  f (− 3)  ...  f (3)  f (4)


Subiectul al II-lea
 3 2 2
 
1. Fie A =  2 3 2  .
 2 2 3
 
a) Calculați rang ( A2 − I 3 ) .
b) Determinați a, b  R astfel încât A2 = a  A + b  I 3 .
c) Determinați inversa matricei A.
a b c
2. Considerăm determinantul D (a, b, c) = c a b , a, b, c  R .
b c a
a) Calculați D(0, 1, 0) .
b) Determinați x  R astfel încât D( x, 1, − 1) = 0 .
c) Arătați că D(a, b, c) = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − bc − ca ) .
Subiectul al III-lea
 x + a, x  0

1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x) =  1 , a  R.
 x + 1 − x , x  0
a) Să se determine a astfel încât funcția f să fie continuă pe R.
2 f ( x) + 1
b) Să se calculeze lim 2 .
x →1 x − 3 x + 2

c) Să se arate că graficul lui f nu are asimptotă spre + .


 1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +  ) → R, f ( x) = ( x + 1) ln 1 + 
 x
f ( x)
− ln 2
a) Calculați lim x + 1 .
x →1 x −1
b) Determinați ecuația asimptotei spre + la graficul funcției f.
f (1) f (2) f (n)
+ + +
c) Calculați lim 2 3 n +1 .
n → ln n
TEST 5
Subiectul I
1. Să se determine imaginea funcţiei f :  −2, −1 → R, f ( x) = −3x + 2 .

2. Să se rezolve ecuaţia 2 x +x = 4 .
2

3. Să se rezolve în mulţimea Z inecuaţia x 2 + 4 x  5 .


4. Să se rezolve ecuaţia x+2 = x−4.
5. Să se calculeze aria unui paralelogram cu laturile de 8 respectiv 6 cm şi un unghi cu măsura 135 .
6. Calculaţi sin 2 135 + cos 2 45 .

Subiectul al II-lea

1. Considerăm M = A  M 2 (R ) 2 A2 + A + I 2 = O2 . 
 1 1
 − − 
a) Arătați că 2 2 M .
 
 1 0 
b) Demonstrați că orice matrice din M este inversabilă.
c) Arătați că M are o infinitate de elemente.
2. Pentru fiecare n  Z , notăm Pn (n − 1, 2n + 1) puncte din sistemul cartezian xOy .
a) Scrieți ecuația dreptei P1 P2 .
b) Demonstrați că P1 , P2 și Pn sunt coliniare, pentru orice n  Z .
c) Determinați n  Z știind că aria triunghiului OP1 Pn este egală cu 3.
Subiectul al III-lea
 x + a  cos x, x  0
1. Se consideră funcția f : R → R, f ( x) =  2 x , aR .
 x +e , x  0
a) Calculați lim f ( x) .
x →−

b) Determinați a  R astfel încât funcția să fie continuă.


c) Calculați lim n f
n →+
( ( 2 ) − f (1) ) .
n

 2 x − 1, x  0

2. Se consideră funcția f : R → R , f ( x) =  x 2 + ax + 5 , a  R.
 , x  0
 x +1
2

a) Arătați că f nu este continuă în x = 0 pentru nicio valoare a parametrului a  R .


f ( x) − f (0)
b) Pentru a = 0 , calculați lim .
x →0 x
x 0

c) Pentru a = 0 , determinați ecuația asimptotei spre + la graficul funcției f.