Sunteți pe pagina 1din 1

U.M.F.

”CAROL DAVILA” BUCUREȘTI


FACULTATEA DE MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE CICLUL II - MASTER


ÎNGRIJIRI SPECIFICE ALE LĂUZEI ȘI NOU-NĂSCUTULUI LA DOMICILIU

Acreditat ARACIS in sistem Bologna, 90 de credite transferabile, 3 semestre


Se adreseaza absolventilor cu diploma de licenta, din specialitatile Asistență medicală generală și Moașe.
Examenul de admitere constă într-o probă scrisă - subiecte redacționale, cu durata de o oră.

Descrierea programului masteral:


Procesul de învătământ este organizat în cursuri și lucrări practice. Conținutul cursurilor completează la nivel cel mai
înalt cunoștințele acumulate în facultate și se focusează pe situația specifică de continuare a îngrijirilor/asistenței
medicale după externarea din maternitate. Cursurile sunt interactive și conțin situații verificate prin examene.

Oportunitati profesionale
Pe parcursul pregătirii studenții masteranzi acumulează cunoștințe noi pentru îngrijirea la domiciliu a lăuzei și nou-
născuților. Au astfel posibilitatea de a oferii servicii de calitatea și derevează serviciile spitalicești.

Detalii logistice:
Masterul se desfasoara la zi si are o durată de 2 semestre, la finele cărora absolventul va obţine 60 ECTS.
Disiciplinele studiate se găsesc în relaţie directă cu necesităţile evidenţiate în teoria si practica de specialitate.

Pentru detalii suplimentare:


Prof. Dr. Silvia-Maria Stoicescu
Catalina Matei : 021.317.23.27

Admitere 2018: perioada de înscriere şi data examenului se vor anunţa la o dată ulterioară, pe
siteul UMF:http://www.umfcd.ro

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master


”Îngijiri specifice ale lăuzei și nou-născutului la domiciliu”

I. Neonatologie
1. Particularitati morfofunctionale ale nou-nascutului la termen.
2. Asfixia la nastere.
3. Reanimarea neonatala.
4. Boala hemolitica prin incompatibilitate Rh.
5. Alaptarea.

II. Obstetrica
1. Semiologia aparatului genital feminin.
2. Traumatismul matern si fetal in travaliu.
3. Lauzia fiziologica si patologica.
4. Urgente obstetricale.
5. Nasterea prematura.

Bibliografie:
1. Ghiduri nationale in neonatologie: www.ms.ro
2. Alimentatia nou-nascutului sanatos, Stoicescu Silvia, ed. Oscar Print, 2008.
3. Manual of neonatal care 8th edition, John P. Gloherty , 2017.
4. Tratat de “obstetrica si ginecologie “ sub coordonarea academician doctor Munteanu I., cap “Nou-nascutul la
termen”, ed. Academiei 2004.
5. Obstetrica si ginecologie clinica pentru studenti si rezidenti, Radu Vladareanu, Editura UMF Carol Davila 2006.
6. Obstetrica pentru moase (capitole speciale), studenti si rezidenti de obstetrica-ginecologie, Dimitrie Nanu, Bogdan
Marinescu, Marius Moga, Editura UMF Carol Davila 2005.