Sunteți pe pagina 1din 2

Nume/Prenume:........................................................

Clasa:.......................
Data:.........................

Test de evaluare- ECOLOGIE UMANA R1

SUBIECTUL I 30 puncte

A. 4 puncte
Scrieti , pe foaia de examen , notiunile cu care trebuie sa completati spatiile libere din afirmatia urmatoare ,
astfel incat aceasta sa fie corecta.
Surse de poluare biologica sunt .......................................si ........................................... ..................................
B.
Numeste o consecinta a eutrofizarii apelor. 6 puncte

C. 10 puncte
Scrieti pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect. Este corecta o singura varianta de
raspuns.

1. Principalii poluanţi care contribuie la formarea ploilor acide sunt:


a) acidul carbonic şi freonii
b) dioxidul de sulf şi oxizii de azot
c) metanul şi benzenul
d) ozonul şi dioxidul de carbon
2. Solul poate fi poluat direct:
a) prin deversări de deşeuri pe terenuri
b) prin depunerea agenţilor poluanţi evacuaţi iniţial în atmosferă
c) infiltrarea prin sol a apelor contaminate
d) transportul agenţilor poluanţi de vânt
3. Poluanţi chimici ai apelor sunt:
a) izvoarele de ape termale
b) Pb, Hg, N, P, detergenţi şi pesticide
c) microorganismele patogene
d) microorganismele simbiotice
4. Monoxidul de carbon este un poluant:
a) cancerigen
b) alergizant
c) iritant
d) asfixiant.
5. Efectul de seră se datorează:
a) Exploziilor solare
b) Culturilor practicate în sere
c) Acumulărilor de gaze emise în atmosferă
d) Pășunatului excesiv
D 10 puncte
Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de

1
examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F si modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să
devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1. Un ecosistem natural poate fi conservat de către om prin eroziune, defrișare şi pășunat realizate în exces.

2. Activitatea umană poate deteriora un ecosistem natural prin protejarea resurselor biologice.

3. Activitatea umană poate deteriora un ecosistem natural prin poluare chimică, fizică,biologică.

SUBIECTUL al II –lea 20 puncte


A. Deteriorarea ecosistemelor prin eroziune.
a) Prezinta doua cauze ale eroziunii solului. 5p
b) Prezinta doua efecte ale eroziunii solului. 5p
c) Prezinta doua masuri de evitare a eroziunilor. 10p

SUBIECTUL al III-lea 40 puncte

1. Urbanizarea si industrializarea.
a) Prezinta doua cauze ale producerii noxelor poluante 5p
b) Prezinta doua componente ale noxelor poluante 5p
c) Prezinta doua efecte vatamatoare ale noxelor poluante. 5p

2.
Ecosistemele antropizate sunt create și dirijate de om, pentru satisfacerea necesităților sale de viață.
a) Definiţi noțiunea de poluare. 4p
b) Clasifica agentii poluanti cu cate un exemplu. 6p
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „POLUAREA CHIMICA“, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În
acest scop respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea cu ajutorul acestora,a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 12p+3=15 p

Se acorda 1p din oficiu.