Sunteți pe pagina 1din 2

DIPLOMĂ

Se acordă preșcolarului/ei ..........................................................................


din grupa ................................................,
Grădinița....................................................................................................,
localitatea .........................................., județul ...................................
pentru rezultatele deosebite obținute la activități
în anul școlar.............................. .

Prof.înv.preșcolar, Director,

Data
DIPLOMĂ
Se acordă preșcolarului/ei ..........................................................................
din grupa ................................................,
Grădinița.........................................................................................,
localitatea .........................................., județul ...................................
pentru rezultatele deosebite obținute la activități
în anul școlar.............................. .

Prof.înv.preșcolar, Director,

Data