Sunteți pe pagina 1din 1

NUME şi PRENUME: Data: 10 mai 2012

Barem de corectare

I. Sfânta Liturghie este cea mai aleasă şi cea mai înaltă slujbă prin care membrii Bisericii Îl
cinstesc, Îl slăvesc, şi Îi mulţumesc lui Dumnezeu.

Ea a fost întemeiată de Însuşi .Mântuitorul la Cina cea de Taină când luând pâinea a
binecuvântat-o şi le-a dat-o ucenicilor zicând: „Luaţi mâncaţi, Acesta este Trupul Meu”.

Şi apoi luând paharul, mulţumind, le-a dat, zicând: „Beţi dintru Acesta toţi, Acesta este sângele
Meu”.

Punctaj: pentru cele 5 cuvinte completate corect se acordă 10 puncte (5x2) iar pentru cele
două propoziţii 20 puncte (2x10).

Total 30 puncte

II. a – Adevărat 4x 5puncte= 20 puncte

b – Fals

c – Fals

d – Adevărat

III. 1–f 8x 3puncte = 24 puncte

2–c

3–g

4–e

5–h

6-d

7-a

8-b

IV. Pregătirea trupească şi cea sufletească - 10 puncte 16 puncte

Timpul prezenţei la slujbă - 2 puncte

Comportamentul în timpul slujbei – 4 puncte

10 puncte Oficiu Total 100 puncte