Sunteți pe pagina 1din 50

AVANTAJELE SISTEMELOR NECONVENŢIONALE

DE CULTURĂ
Producţie totală ridicată

Standardizarea tehnologiilor Accentuarea timpurietăţii recoltei


de cultură şi a mediului de
înrădăcinare
Îmbunătăţirea calităţii producţiei
Eliminarea lucrării de
dezinfecţie a solului Reducerea consumului de forţă de
muncă
Eliminarea poluării solului

Reducerea cheltuielilor prin Eliminarea lucrărilor de îngrijire


eliminarea pregătirii terenului aplicate solului
Reducerea consumului de
apă Creşterea posibilităţilor de
mecanizare şi robotizare a lucrărilor
Folosirea eficientă a tehnologice
îngrăşămintelor

Controlul eficient al dirijării Producerea legumelor în zone


creşterii şi fructificării improprii cu condiţii naturale
improprii pentru culturile legumicole
pe sol
DEZAVANTAJE SISTEMELOR
NECONVENŢIONALE DE CULTURĂ

- Nivel ridicat al investiţiei iniţiale

- Limitarea numărului de culturi – specializarea

- Posibilitatea de contaminare cu deşeuri greu de


reciclat

- Posibilitatea poluării cu îngrăşăminte chimice a


terenurilor pe care sunt instalate
CLASIFICAREA
CULTURILOR FĂRĂ
SOL
(după Jones 1983)

Culturi hidroponice sau pe


soluţii nutritive - hidrocultură

Culturi pe medii solide


organice sau anorganice
CLASIFICAREA
CULTURILOR FĂRĂ SOL

2. Aeroponica
1. Hidrocultura
Wather culture
Substraturi minerale inerte

3. Cultura pe Substraturi naturale organice


substraturi

Substraturi obţinute din amestecuri de


materiale organice şi minerale
To help protect your privacy , PowerPoint has block ed automatic do wnload of this picture.

HIDROCULTURA Hidrocultură pe strat adânc, static


de soluţie nutritivă (sistemul
Geicke)
Se caracterizează prin
aceea că rădăcinile
plantelor se dezvoltă
direct în soluţia
nutritivă. Plantele sunt
susţinute de o plasă de
sârmă acoperită cu
turbă, muşchi,
nisip sau alt material,
în care se plantează
răsadurile şi a căror
rădăcini ajung în soluţia
din bazin
Hidrocultură pe strat adânc, static de
soluţie nutritivă (sistemul Geicke)

 Cultură pe soluţie nutritivă cu suport


plutitor
TIPURI DE SISTEME HIDROPONICE

Hidrocultura - Water Culture Dezavantajele sistemului


Gericke:
-Dificultatea

confecţionării bazinelor;
-Cheltuieli ridicate
pentru instalarea
sistemului de acoperire
şi de montare a
mijloacelor de susţinere
a plantelor deasupra
instalaţiei;
-Lipsa de flexibilitate a
instalaţiei – se folosesc
un numar mic de culturi

Soluţia pentru completare se toarnă direct în


bazin fie pe substratul de cultură
SISTEMUL DE CULTURA PE SOLUŢIE CU SUPORT PLUTITOR
WATER CULTURE
- Destinat speciilor cu talie joasă
-Lungimea bazinelor poate fi de

-70 m şi 4 m lăţime.

-Plăcile plutitoare din poliester


expandat sunt cu 1 cm mai mici faţă
de bazin; grosimea de 2,5 cm
- adâncimea soluţiei este de 20-30 cm.

Avantajul metodei la cultura salatei

Menţinerea temperaturii soluţiei nutritive la


22 oC împiedică apariţia tijelor florale.
Se pot efectua mai multe cicluri de cultură
TIPURI DE SISTEME HIDROPONICE
A. Vase conducătoare;
B. Rădăcini laterale;
C. Perişori absorbanţi;
D. Zona de creştere;
E. Vârful rădăcinii.

Rădăcini de castraveţi de
45 zile obţinute din
cultura hidroponică
în soluţii nutritive:
a. de calitate slabă;
b. de calitate bună.

a. Rădăcina plantelor crescute în substrat granular


sau fibros; b. Rădăcina plantelor crescute în
apă
WATER CULTURE
WATER CULTURE
Metoda flux şi reflux (WICK SYSTEM)

Rădăcinile plantelor
cresc în substratul de
cultură (vată minerală,
perlit, turbă, nucă de
cocos etc.)
ACVACULTURĂ
In sistemele de cultura acvaponice nu
contează doar raportul dintre volumul
bazinului de peşte şi volumul patului de
cultura.

Volumul sau suprafaţa vaselor de


cultura se calculează in primul rând in
funcţie de cantitatea de hrană oferita
peştilor.

Rapoartele medii optime hrana


peşti/suprafaţa cultivata fiind 60g/mp/zi
pentru plante cu frunze si 100g/mp/zi
pentru plantele care fructifica

Substanţele nutritive provenite din excrementele peştilor, algele şi hrana care nu a fost
consumată de către peşti, in urma descompunerii, contaminează bazinele cu peşti dar prin
reţinerea lor de către rădăcinile şi rizomii plantelor irigate hidroponic, acestea sunt
asimilate, servind ca îngrăşământ lichid care favorizează o dezvoltare rapida a legumelor.

Paturile hidroponice funcţionează ca un biofiltru in care se dezvolta bacterii nitrificatoare.


In regiunile cu resurse limitate de apa, acvaponia este tehnologia care permite producţia
de alimente cu cantităţi reduse de apă, aceasta fiind reutilizată in proporţie de 80-90%.
Sistemul de cultură pe
film nutritiv
soluţia nutritivă circulă sub formă
de peliculă fină prin canale şi
conducte din polietilenă cu ajutorul
pompelor. Plantele se cultivă în
containere introduse în conducte
de polietilenă.
CULTURA PE FILM NUTRITIV – Nutrient
Film Technique
Conceptul, proiectul şi construcţia aparţine lui Cooper (1960) -
Institutul de Cercetări pentru culturile din seră - Marea Britanie

Avantaje

-Datorită circuitului închis pentru soluţia nutritivă, asigură


protecţia mediului;

-Nutriţia hidrică şi minerală sunt asigurate de un strat


foarte subţire de soluţie nutritivă;

- Rădăcinile formează pe fundul rigolelor saltele de rădăcini cu


lungime foarte redusă;

-Creşterea rapidă a sistemului radicular al răsadurilor în contactul


permanent cu stratul foarte subţire de soluţie nutritivă;

- Oxigenarea foarte bună a soluţiei nutritive;

- Dimensiunile rigolelor sunt mai mici – datorită grosimii filmului


nutritiv.
Principiul metodei
PĂRŢILE COMPONENTE ALE SISTEMULUI NFT

- Rezervoarele de alimentare cu apă;


- Sursa de energie electrică;
- Rezervor pentru stocarea soluţiei nutritive;
- Pompe submersibile pentru barbotarea soluţiei (aerare) şi
pentru direcţionarea soluţiei nutritive din rezervor către
rigolele de cultură;
- Rigole de dimensiuni mici în care cresc rădăcinile plantelor;
- Panta longitudinală mică asigură curgerea lentă a soluţiei;
nutritive, având cel mult 5 mm şi debitul de 2
litri/minut/rigolă;
- Conducta de retur către rezervorul instalaţiei;
- Sisteme de control şi dirijarea parametrilor soluţiei
nutritive;
- pH, concentraţie; temperatură; oxigenare; stare
fitosanitară.
Rezervoare de alimentare cu apă

Amplasarea rezervoarelor – sub nivelul solului sau la


suprafaţă.
Scop - împiedicarea luminii care favorizează
dezvoltarea algelor.

Rezervoare pentru stocarea soluţiei nutritive


Capacitate - 20000 - 45000 l apă pentru suprafaţa de 1 ha cultură

Pompele pentru circulatia soluţiei


-Sunt acţionate electric;
-Trebuie să fie fiabile – să funcţioneze într-un mediu coroziv;
Concentraţia soluţiei de 2,5 mS/cm2, pH între 5,5 şi 6,8.
- Să asigure un debit de 2-4 l/min;
- Sunt comandate automat prin senzorii de presiune montaţi
pe conducta de refulare (retur).
Rigolele de cultură
- Lăţimea rigolei 30 cm;
- Lungime 15-20 m;
- Pe rigole înguste salteaua de rădăcini
este înaltă, este reţinută multă soluţie
şi aerarea se înrăutăţeşte;

Fundul rigolelor - să fie


perfect orizontale

-Panta rigolei 1-2%

Conducta de retur –
diametrul este corelat cu
debitul soluţiei
Aeroponica este
sistemul de cultură la
care rădăcinile
plantelor cresc liber în
interiorul unor tuburi
de material plastic în
care soluţia nutritivă
este pulverizată foarte
fin.
SISTEMUL AEROPONIC

Sistem similar NFT


Deficienţe:
Sensibilitate la şocurile de energie electrică
Înfundarea duzelor
CULTURI PE SUBSTRATURI

Culturi pe substraturi minerale naturale inerte


- Nisip – în paturi, containere sau saci;
- pietriş – în paturi;
- tuf vulcanic.

Culturi pe substraturi minerale inerte obţinute prin prelucrare industrială:


- vată minerală vată minerală; perlit; vermiculit; argilă expandată;
zgură de furnal etc.
- alte materiale – poliuretan

Culturi pe substraturi naturale organice


- turbă, compost forestier, rumeguş, fibre de cocos, paie etc.

Culturi pe substraturi realizate din amestecuri


de materiale organice şi anorganice
Substratul se caracterizează prin 3 faze: solidă, lichidă şi gazoasă

sa aibă o porozitate optima


- pentru a asigura schimbul
de aer corespunzător
să aibă şi să
capacitate de permită
reţinere respiraţia
hidrica
Caracteristici rădăcinii

sa fie capabil de a drena soluţia


- adică să prezinte granulaţie mica de circa 2-10 mm

din punct de vedere chimic, substratul nu trebuie sa


interacţioneze cu soluţia nutritiva si nici sa solubilizeze sau sa
favorizeze procesul de transfer.
SUBSTRATURI MINERALE INERTE OBŢINUTE PRIN
PRELUCRARE INDUSTRIALĂ

vată minerală

argila expandată
Obţinuta prin ardere, se
perlit prezintă sub forma de bile cu
textura alveolara, al căror
diametru variază intre 0,5 si 3
cm.
Deoarece nu reţin apa, bilele
de argila sunt întrebuinţate
mai ales pentru drenaj.
To help protect your privacy , PowerPoint has block ed automatic do wnload of this picture.

vermiculit

zgură de furnal

4-8 mm 0- 4 mm
SUBSTRATURI NATURALE ORGANICE

- turbă

compost forestier

fibre de cocos
rumeguş paie
SISTEME HIDROPONICE PASIVE
SISTEMUL CU FITIL
SISTEMUL PRIN PICURARE

S-ar putea să vă placă și