Sunteți pe pagina 1din 9

Structura proiect

Prima foaie / pagina de garda, cu institutia, nume student, an , disciplină


Pag. 2-a tema proiectului:
Infiintarea si intreţinerea unei plantatii de …. ha cu……….. si …. ha cu , in
localitatea ……………………., judetul……………….
Pagina noua
1. Memoriul descriptiv
Obiectivul proiectului / ½- 1 pag familiarizarea cu modul de calcul al unor
lucrari, consumuri specifice de material etc.
Un scurt studiu pedoclimatic al zonei din care sa reiasa ca zona este favorabila
pt speciile alese 2-3 pagini

Pagina noua
2. Memoriul justificativ (2-3 pagini)g
Alegerea si stabilirea sortimentului soiuri si portaltoi, cu justificare lor
Organizarea teritoriului, nr parcele, drumuri, zone de intoarcere inclusiv schita
de organizare a terenului, modul de orientare al rindurilor

Pagina noua
3. Memoriul tehnic
Planul de plantare
Devize 4 + CENTRALIZATOR
Liste de materiale 4
Schiţa organizării terenului, cu parcele, drumuri si zone de intoarcere
Schita amplasarii polenzatorilor 1 buc

Dimensiuni orientative pt parcele


l – 100 – 150 m
L – 300-400 m
Suprafaţa percelei 1-4 ha
% teren neproductiv - circa 5% din total (drumuri, zone de intoarcere,
constructii)

Valoarea lucrărilor mecanice (exprimate în haan) = S x Ct = ……. haan


S – suprafata lucrata (ha)
Ct – coeficint de transformare
Necesarul de muncă manual (exprimat in ZO) = cantitatea de muncă/norma
persoanei

sau = cantitatea de munca x nr persoane din


echipă/ norma
ZO – zile om

Exemplu: tăiat pomi, 1 ha, cu distanta de 4/3 m, norma 245 pomi/om/zi. Care este
forta de munca necesară?
4 x 3 = 12 mp per pom
10000 : 12 – 833 pomi la ha. 833: 245 = 3,4 ZO (zile om) care se pot face cu
unul sau mai multi muncitori.
Pt cazul 2

Trebuie plantati 670 de pomi. Echipa de lucru este formata din 3 oameni si au ca
norma 180 de pomi pe zi. Care este necesarul de forrta de munca?

650pomi x 3 muncitor/180pomi per echipă si zi = 10,83 zile, sunt necesare pt


echipă sa termine lucrarea.
Daca se folosesc 2 echipe

650 x 3/180 x 2 = 5,41 zile

Deviz cadru pt pregatirea terenului (orientativ)

Nr Denumirea lucrarii UM material manopera utilaj transport total


crt
Defrisat vegetatie existent Ha 19,25
1.
5,5 ha x ct 3,5 =
Scos buturugi, cioate Ha 19,25
2.
5,5 x ct 3,5 =
Scarificat Ha 27,5
3.
5,5 x ct 5=
Nivelarea de exploatare Ha 24,75
4.
5,5 x 4,5ct =
Fertilizare ing. Organice x
5.
5,5 ha x 1.5ct=
Necesar gunoi de grajd T 165
6.
30 t/ha x 5,5 ha =
Transport gunoi de grj. x
7.
cant t x 10 km =
Incarcat, descarcat gunoi 16,5
8. de grajd
cant t x 0,05 x 2=
Necesar ingr chimice t 1,10
9. 5,5 ha x 200 kg/ha P
5,5 ha x 350 kg/ha K t 1,92
Necesar pesticide pentru 0,44
10. dezinfectia solului
5,5 ha x 80 kg/ha = t
Incarcat+ descarcat ing t 0,25
11. chimice si pesticide
2,5t x 2x 0,005
Transport ingr chimice si x
12. pest
2,5t x 15km
Feritilizare cu P ha x
13.
5,5ha x 0.17
Fertilizare cu K + pesticid ha x
14.
5,5ha x 0.4 =
Aratura de incorporare ha 5,5
15.
5,5ha x 1 =
Discuit aratura 2 ori ha x
16.
5,5 ha x 0.19 x 2 =
Parcelarea terenului 2 ha x
17.
zile/10
Semanat alei si DS ha x
18.
0,387 ha x 0.21
19. Necesar saminta 30 g/mp kg x
20. Total deviz* x x x
 - se va calcula in zile om sau haan (hectare aratura normala)

Lista de materiale / pregatire teren


Nr.crt Denumirea materialului Um cantitate
1 Gunoi de grajd t 3000
2 Ingr.chimice K t
3 Ingr, chim P
4 pesticide kg
5 Samanta gazon kg
6
Deviz cadru pt plantare
Nr Denumirea lucrarii um material manopera utilaj transport total
crt
Necesar picheti 50% nr buc x
pomi
Confectionat picheti buc x
o zi/10 ha
Pichetat 2 ha/om/zi ha x
Marcat teren pt capsun ct ha
-0.10
Deschis rigola pt arbusti ha
ct-0.1
Transport picheti t x
o zi/5 ha
Necesar pomi buc x
Necesar arbusti buc x
Transport mat sad T/km x
1 pom = 1 kg
1 arbust = 0.1 kg
Incarcat + descarcat mat t
sad
Cantit x 2/2000< 5000arb
50000 cap
Necesar sant pt ml x
stratificare
50 pomi/ml
100 arbusti/ml
Sapat sant pt stratificare
50 ml/zi
Stratificat si scos de la Mii x
stratificat nr pomi x buc
2/2000 buc/om
Arbusti buc x 2 /5000
Fasonat sistem radicular Mii x
z 1000 buc/om buc
2500 buc/zi arbusti
Mocirlit Mii x
x
1900 buc buc
Repartizat mat sad la Mii x
groapa 1000 buc buc
Sapat gropi pomi buc x
cf – o,005
Sapat gropi arbusti 0.003 Buc/ml x
Plantat lucrare complete buc x
56 buc/om pomi
150 /zi arbusti
Capsun-

Total deviz*
 - se va calcula in zile on sau haan (hectare aratura normala)

Lista material pt plantare


Lista de materiale / plantare
Nr.crt Denumirea materialului um cantitate
1
2
3
4
5
6 Total
Deviz cadru pt intretinerea plantatiei anul I

Nr Denumirea lucrarii um material manopera utilaj transport total


crt
Taiere de proiectare a buc x
21.
coroanei 350/zi
Taieri in verde 2 buc
22.
ori/400/zi
Necesar pomi pt goluri buc 350
23. 5% din nr pomi + rez
3%
Transport mat sad T/km 3,5
24.
0,35 x 10
Incarcat + descarcat t 0,7
25.
0,35 x 2
Sapat sant pt stratificare ml 0.3
26. 50 pomi/ml
350/50 = m l sant 7 ml
Stratificat si scos de la Mii 1
stratificat buc
27.
350 x 2= 700

Fasonat sistem radicular Mii 1


28.
350 /1000 buc
Mocirlit Mii 1
29.
300/1000 buc
Repartizat mat sad la Mii 1
30. groapa buc
300/1000
Sapat gropi pomi buc 6
31.
300/50
Plantat lucrare complete buc 6
32.
300/56
Fertilizare faziala 2 ori buc 2
33.
1 zi/ 10 ha
Necesar ingrasaminte kg 210
34.
Nr pomi x 30g
Irigare 2-3 ori ha 3
35. Supra x 2-3 / norma de
lucru 2 ha
Necesar pesticide x
0.5 litri sol/pom = 5000
l solutie
36.
1.Captan 0,2% - 10 kg
Fastac 0,1% - 5 l
2. Dithan 45M 0,2 – 10
kg
Nissorun 0,1% - 5 l

3.Score 250EC – 0,05


/2,5 l
Decis ),05 . 2,5 l

Transport pesticide Kg, t 0,5


37.
0.050 t x 10 km
Pregatit solutie Mii l 10
a)Nr pomi x nr trat x 1
litru
38.
nr trat. 4 x 5000 – 20000
l
20000 / 2000
Stropit in livada cu buc 40
39. vermorel de …. Ori
20000/500
Lucrari manuale pe rand ha 60
40. 4 ori
10000 x 4 tr /7oo mp
Lucrari mecanice pe ha 1
interval sau cosit iarba 4
41.
ori
5 ha x 0,2
42. Protectia antirozătoare 2
43. Total deviz*
 - se va calcula in zile on sau haan (hectare aratura normala)

Lista de materiale / intreţinere anul I


Nr.crt Denumirea materialului um Cantitate
1
2
3
4
5
6 Total

Deviz cadru pt intretinerea plantatiei anul II

Nr Denumirea lucrarii um material manopera utilaj transport Total


crt
Taiere de formare a buc x
coroanei 500 pomi/zi
Adunat ramuri ha 2
Taieri in verde 2 ori buc
500pomi/zi
Necesar pomi pt goluri buc 240
3% din nr pomi + rez 3%
Transport mat sad T/km 0,2
Incarcat + descarcat t
Cantit x 2 0,5 t
Sapat sant pt stratificare ml 1
240/50 pomi/ 5 ml
5 / 50
Stratificat si scos de la Mii 1
stratificat buc
240 x 2/1000
Fasonat sistem radicular Mii x
240/1000 buc
Mocirlit Mii x
210/1000 buc
Repartizat mat sad la Mii x
groapa buc
210/1000
Sapat gropi pomi buc x
210/50
Sapat gropi arbusti sau Buc/ml x
deschis rigola
210/50
Plantat lucrare complete buc x
210/50
Fertilizare faziala 2 ori buc 2
Necesar ingrasaminte kg x

Irigare 2-3 ori ha 2


Supra x 2 / norma de
lucru
Necesar pesticide* x
600 l sol trat iarna x2
=1200
900 l sol trat vara x4
=3600
Captan 0,2% -

Transport pesticide Kg, t x


Pregatit solutie Mii l x
a)Nr pomi x nr trat x 1
litru
b)Nr arbusti x nr trat x
0,5 l4800 l/ha x 10 ha =
48000
total = a +b
Stropit in livada cu buc x
mecanic …. Ori
S x ct
Lucrari manuale pe rand 4 ha x
ori
Supraf/norma unui
muncitor
Lucrari mecanice pe ha x
interval sau cosit iarba 4
ori
Protecţie antirozătoare
Total deviz*
 - numarul de tratamente va creste cu 2-3, deoarece presiune infectioasa este mai mare ca
in primul an.

Lista de materiale / intreţinere anul II


Nr.crt Denumirea materialului um Cantitate
1
2
3
4
5
6 Total

Deviz centralizator
Nr Devizul um material manopera utilaj transport Total
crt
Deviz 1 - pregatire
Deviz 2 - plantare
Deviz 3 – întreţinere I
Deviz 4 – întreţinere II
Total zn haan

S-ar putea să vă placă și