Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

INTRODUCERE .......................................................................................p.6
CAPITOLUL I. LEGISLAŢIA CANONICĂ ORTODOXĂ ŞI
IMPORTANŢA EI PENTRU ÎNCHEIEREA UNEI CĂSĂTORII
CANONICE................................................................................................p.9
CAPITOLUL II. ACTE PREMERGĂTOARE ŞI PREGĂTITOARE
PENTRU CĂSĂTORIE...........................................................................p.15
II.1. Logodna............................................................................................... p.15
II.2. Strigările sau vestirile......................................................................... p.19
II.3. Timpul căsătoriei................................................................................ p.20
CAPITOLUL III. IMPEDIMENTE LA CĂSĂTORIE ŞI
ÎNLĂTURAREA LOR.............................................................................p.21
III.1. Impedimente care lovesc esenţa cununiei. .......................p.22
III.1.1. Impedimente cu privire la materia cununiei
(consensul liber) ....................................................................p.22
III.1.2. Impedimente cu privire la formă ...............................p.27
III.1.3. Impedimente cu privire la săvârşitor .........................p.27
III.1.4. Impedimente care împiedică încheierea
cununiei din punct de vedere al scopului religios-moral.......p.28
III.1.5. Impedimente cu privire la primitor. Existenţa
unor raporturi intime între miri: Rudenia .............................p.38
III.2. Impedimente care lovesc formalităţile de
încheiere ale cununiei.....................................................................p.50
III.3.Înlăturarea impedimentelor....................................................p.51
CAPITOLUL IV. EFECTELE SFINTEI TAINE A CUNUNIEI …...p.53
CAPITOL V. CĂSĂTORIILE MIXTE ………………………………p.56
CAPITOL VI. ÎNCETAREA CĂSĂTORIEI ŞI DIVORŢUL ............p.63
VI.1. Motivele de divorţ ................................................................p.64
VI.2. Organele competente a pronunţa desfacerea
căsătoriei civile şi a cununiei religioase........................................p.67
VI.3. Procedura în materie de divorţ.............................................p.68
VI.4. Efectele divorţului. ...............................................................p.70
CONCLUZII ............................................................................................p.72
ANEXĂ .....................................................................................................p.75
BIBLIOGRAFIE......................................................................................p.88