Sunteți pe pagina 1din 16

PROCEDUR

privind formarea profesionala a personalului din cadrul .................................

CAPITOLUL 1
Dispoziii generale
ART. 1
Prezenta procedur descrie modul de organizare i desf urare a procesului de
formare profesional continu a personalului, n vederea aprofundrii i actualizrii
cunotinelor, dezvoltrii competenelor, aptitudinilor i abilit ilor necesare pentru
realizarea eficient a atribuiilor.
ART.2
(1) Instituia, prin compartimentul Resurse Umane, asigur gestionarea procesului de
formare profesional a personalului, instruirea de specialitate i monitorizarea formrii
profesionale.
(2) Conductorul instituiei desemneaz un funcionar public din compartimentul resurse
umane, responsabil cu formarea profesional a personalului.
CAPITOLUL 2
Organizarea i derularea procesului de formare profesional

a.
b.
c.
d.

ART.3
Caracterul continuu i planificat al procesului de formare profesional a salaria ilor din
cadrul instituiei se asigur prin aplicarea urmtoarelor etape:
identificarea necesarului de formare profesional;
planificarea procesului de formare profesional prin elaborarea planului anual de
formare profesional;
implementarea planului de formare profesional;
evaluarea programelor de formare i a impactului asupra activit ii personalului.

ART.4
(1) Identificarea necesarului de formare profesional a personalului institu iei se realizeaz
anual, de ctre:
a. efii de servicii/birouri/compartimente, pentru personalul din subordine;
b. directorul/directorii de direcii pentru efii de servicii/birouri/compartimente din
subordine;
c. conductorul instituiei pentru directori.
(2) Funcionarii publici de conducere elaboreaz un raport privind necesarul de formare
profesional a personalului din subordine, cu eviden ierea domeniilor considerate
prioritare pentru serviciu/birou/compartiment, precum i a criteriilor care stau la baza
identificrii prioritilor.
(3) Domeniile n care este necesar formarea profesional a personalului se
consemneaz n raportul de evaluare a performan elor profesionale individuale i se
completeaz cu necesarul de formare profesional rezultat din modificrile legislative,

n domeniile de competene ale angajatului precum i din eventualele modificri


substaniale ale atribuiilor prevzute n fi a postului.
ART. 5
(1) Planificarea procesului de formare profesional a personalului se realizeaz astfel:
responsabilul cu formarea profesional centralizeaz necesarul de instruire pe domenii,
rapoartele privind necesarul de formare de la art. 4, lit a, b; ntocme te proiectul planului
i realizeaz estimarea cheltuielilor necesare.
(2) Documentele ntocmite de responsabilul de formare profesional se supun aprobrii
conducerii instituiei.
(3) Instituia aprob planul anual de formare profesional a personalului i realizeaz
demersurile necesare pentru includerea cheltuielilor respective n buget.
(4) n limita fondurilor alocate n bugetul institu iei pentru formare profesional, planul anual
de formare profesional poate fi reanalizat i modificat la orice rectificare bugetar, cu
justificarea modificrilor efectuate i precizarea, n cazul n care este prevzut o
cretere a sumelor alocate, a surselor de finanare.
ART. 6
(1) Procesul de formare profesional poate fi realizat prin diverse forme:
a. Programe de formare specializat sau programe de perfec ionare efectuate n afara
instituiei, derulate cu furnizori de formare, finalizate cu certificat de absolvire, respectiv
diplom de participare;
b. Programe de formare organizate i desfurate n cadrul institu iei:
b1. iniierea de baz a persoanelor nou angajate, cu excep ia func ionarilor publici
debutani participarea se atest prin adeverin eliberat de institu ie;
b2. instruiri interne participarea se atest prin adeverin eliberat de institu ie.
b3. sesiuni de instruire pe domenii de specialitate participarea se atest prin
adeverin eliberat de furnizorul de formare.
c. Stagii practice n cadrul autoritilor i institu iilor publice din ar sau din strintate
participarea se atest prin adeverin de participare eliberat de autoritatea sau
instituia public unde s-a desfurat stagiul;
d. conferine, seminarii, ateliere de lucru i alte tipuri de evenimente similare, din ar
sau din strintate participarea se atest prin certificat de participare eliberat de
autoritatea ori instituia organizatoare;
e. programe de formare organizate i desf urate n cadrul implementrii de proiecte cu
finanare extern - atestarea participrii se face prin certificat de absolvire/diplom de
participare eliberat de organizator.
f. alte forme de pregtire profesional prevzute de lege - atestarea participrii se face
n condiiile legii.
g. Poliitii locali cu atribuii n domeniul ordinii i lini tii publice, precum i cei cu atribu ii
n domeniul circulaiei rutiere particip obligatoriu la formarea ini ial prevzut n Legea
poliiei locale nr. 155/2010, republicat la 8 mai 2014: Art. 18. - (1) Dup numirea n
funcie, poliitii locali care au atribuii n domeniul ordinii i lini tii publice, precum i cei
cu atribuii n domeniul circulaiei rutiere, proveni i din structurile poli iei comunitare, sunt
obligai ca, n termen de 5 ani, s urmeze un program de formare ini ial organizat ntr-o
instituie de nvmnt din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.. Programele de
perfecionare pot fi urmate de ctre acetia n alte domenii dect n cel de baz, dac
au atribuii/competene n respectivele domenii (spre exemplu, comunicare) iar n
domeniul de baz pot urma programe de perfec ionare dar numai dup absolvirea
programului de formare iniial.

2. Nu constituie forme de formare profesional i nu pot fi finan ate din bugetul institu iei
studiile universitare (licen, masterat, doctorat).

a.
b.
c.
d.
e.

ART. 7
Certificatul de absolvire / diploma de participare sau adeverin a trebuie s con in
urmtoarele elemente:
nsemnele oficiale ale organizatorului: denumire, sigl, antet, i alte elemente oficiale de
identificare;
denumirea documentului, seria i numrul (n cazul adeverin elor, numrul de
nregistrare la emitent) i data eliberrii documentului;
denumirea complet a programului, tipul programului, durata i perioada de derulare;
datele de identificare ale persoanei pentru care se ateste absolvirea / participarea i
semntura primirii documentului de ctre aceasta sau mputernicitul acesteia.
certificarea prin tampila furnizorului de formare i semntura conductorului sau
reprezentantului legal al acestuia.

ART. 8
Finanarea programelor de formare profesional a personalului se realizeaz astfel:
a. Pentru programele de formare urmate la ini iativa sau n interesul institu iei, n domeniile
din fia postului, identificate la evaluarea performan elor profesionale i incluse n planul
anual de perfecionare, precum i cele rezultate din modificri ale cadrului normativ sau
instituional integral, din bugetul institu iei.
b. Pentru programele de formare urmate la iniiativa angajatului, cu acordul conductorului
instituiei, n domeniile din fia postului, neidentificate la evaluarea performan elor
profesionale i care nu se regsesc nici n planul de perfec ionare n func ie de
resursele financiare disponibile angajatului i se poate solicita suportarea unei pr i de
pn la 50% din taxa de participare.
c. Pentru programele urmate la iniiativa angajatului, cu acordul conductorului institu iei,
n domeniile care nu se regsesc n fi a postului, nu au fost identificate ca necesare la
evaluarea performanelor profesionale i nu se regsesc nici n planul anual de
perfecionare integral, de ctre acesta.
ART. 9
(1) Implementarea planului anual de formare profesional a personalului se realizeaz
de ctre instituie.
(2) Iniierea de baz a persoanelor nou angajate, cu excep ia func ionarilor publici
debutani, se realizeaz pe o perioad de 3 luni, prin ndrumare i coordonare de ctre
un mentor, propus de eful compartimentului n care i desf oar activitatea i se
finalizeaz cu un test de verificare a cuno tin elor i eliberarea unei adeverin e de
participare emis de instituie.
(3) Instruirile interne se organizeaz trimestrial / semestrial, dup caz, pe baz de
proces verbal de instruire i pot avea ca tematic modificrile legislative aprute n
intervalul dintre instruiri.
(4) Pentru programele de formare profesional organizate la ini iativa institu iei cu
furnizori de formare, instituia achiziioneaz serviciile de formare profesional, conform
normelor interne de achiziie a serviciilor de formare profesional, cu respectarea
legislaiei achiziiilor publice.

ART. 10
(1) Participarea la programele de formare profesional urmate la ini iativa func ionarului
public se face pe baza cererii justificate (detalierea utilit ii i a caracteristicilor
programului) avizat de ctre eful direct i aprobat ctre conductorul institu iei.
(2) n cazul n care personalul contractual este cel care are ini iativa participrii la o
form de pregtire profesional, cu scoatere din activitate, conducerea institu iei va
analiza solicitarea i va decide cu privire la cererea formulat, condi iile n care va
permite angajatului participarea la forma de pregtire profesional, inclusiv dac va
suporta n totalitate sau n parte costul ocazionat de acesta, n termen de 15 zile de la
primirea solicitrii.
ART. 11
(1) Evaluarea impactului formelor de perfecionare profesional asupra activit ii
angajatului se efectueaz de ctre directori/ efi servicii/compartimente, la evaluarea
performanelor profesionale individuale.
(2) Evaluarea formelor de perfecionare profesional a furnizorilor, a structurii
programelor i a satisfaciei participan ilor se realizeaz pe baz de chestionare de
evaluare distribuite participanilor la programele de formare de responsabilul cu
formarea profesional (Anexa 3).
(3) Concluziile evalurii, se refer la:
a. corectitudinea identificrii necesitilor de formare profesional i a stabilirii
obiectivelor, a selectrii formelor de perfecionare i a furnizorilor de formare;
b. calitatea serviciilor oferite de furnizorul de formare;
c. impactul instruirii asupra rezultatelor activit ii angajatului i eficien ei utilizrii
fondurilor privind formarea profesional.
ART. 12
(1) Angajaii care urmeaz programe de formare finan ate din bugetul institu iei vor face
dovada finalizrii programului prin depunerea la compartimentul resurse umane a
certificatului/diplomei/adeverinei obinute n urma programului de formare, n termen de
cel mult 10 zile de la finalizarea acestuia.
(2) n cazul n care durata cumulat, ntr-un an, a programelor de formare, finan ate din
bugetul instituiei, este mai mare de 90 de zile, pentru func ionarii publici i 60 de zile
pentru personalul contractual, funcionarii publici/personalul contractual sunt obliga i s
se angajeze n scris c vor lucra n administra ia public ntre 2 i 5 ani / n cadrul
instituiei cel puin 3 ani de la terminarea programelor, propor ional cu numrul de zile
efective de formare.
(3) Angajamentul se ncheie pn cel trziu la data nceperii cursului care excede
durata cumulat prevzut la alin. (2) i se introduce n dosarul personal al
funcionarului public i constituie act adi ional la contractul de munc pentru personalul
contractual.
(4) Angajatul este obligat s restituie contravaloarea cheltuielilor pentru perfec ionare,
precum i drepturile salariale primite n aceast perioad dac raportul de serviciu
nceteaz nainte de mplinirea termenului de la alin. (2), n urmtoarele cazuri: prin
acordul prilor, consemnat n scris, prin destituire din func ia public, prin demisie, ca
urmare a condamnrii printr-o hotrre judectoreasc definitiv pentru svr irea unei
infraciuni contra umanitii, statului sau contra autorit ii, de serviciu sau n legtur cu
serviciul, care mpiedic nfptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a
unei infraciuni svrite cu intenie, ca urmare a interzicerii exercitrii profesiei sau
funciei, ca msur de siguran ori ca msur de siguran ori ca pedeaps

complementar de la data rmnerii definitive a hotrrii judectore ti prin care s-a


dispus interdicia;
(5) Contravaloarea cheltuielilor de restituit, efectuate pentru perfec ionare, precum i
drepturile salariale primite pe perioada perfec ionrii, se calculeaz propor ional cu
perioada rmas pn la mplinirea termenului prevzut la anin. (2).
(6) Angajatul este obligat s restituie contravaloarea cheltuielilor pentru perfec ionare,
precum i drepturile salariale primite n aceast perioad, pentru anul n curs, n cazul
obinerii calificativului nesatisfctor la evaluarea performan elor profesionale, nu a
absolvit programul de formare din vina lui sau nu a depus n termenul prevzut la alin.
(1) dovada participrii/absolvirii.
CAPITOLUL 3
Drepturile i obligaiile specifice ale instituiei i ale personalului

a.
b.
c.
d.
e.

f.

a.
b.
c.
d.
e.

a.

ART. 13
n relaia cu angajaii participani la programele de formare, institu ia are urmtoarele
drepturi i obligaii:
S solicite i s primeasc informaiile necesare analizrii necesit ii i oportunit ii
aprobrii i finanrii participrii la programele de formare.
S aprobe sau s refuze, n mod justificat, participarea la programe de formare i
finanarea cheltuielilor de participare.
S solicite restituirea sumelor cheltuite cu participarea la programele de formare, dac
angajatul participant nu face dovada finalizrii programului din culpa sa.
S planifice i s asigure participarea func ionarilor publici/angaja ilor contractuali la
programele de formare conform planificrii.
S asigure formarea funcionarilor publici/angaja ilor contractuali n mod echitabil,
prioritar, n conformitate cu obiectivele i activit ile din fi a postului, dar i cu luarea n
considerare a opiniilor exprimate de func ionarul public la evaluarea performan elor
profesionale individuale.
S aduc la cunotina angajailor informa iile relevante privind formarea profesional
individual
ART.14
(1) Angajaii participani la programele de formare au urmtoarele drepturi i obliga ii:
S fie consultai n stabilirea domeniilor programelor de formare profesional la care vor
participa i s li se asigure dreptul la contestarea deciziilor care se iau n acest sens.
S li se aduc la cunotin informaiile relevante privind formarea profesional
individual i condiiile de desfurare a programelor de formare la care vor participa.
S sesizeze instituiei neregulile i abaterile constatate n ceea ce prive te obliga iile
furnizorului de formare.
S restituie sumele cheltuite de instituie cu participarea la programele de formare, daca
nu i ndeplinesc obligaiile asumate.
S utilizeze n activitatea curent cuno tin ele, competen ele, i abilit ile dobndite i
s asigure transferul de cunotine.
(2) Persoanele care particip la programe de formare n calitate de formator sau
persoane resurs, se consider a desf ura activit i compatibile cu exercitarea
funciei publice, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condi ii:
activitatea n domeniul formrii profesionale se realizeaz n ndeplinirea atribu iilor
instituiei cu care funcionarul public are raporturi de serviciu, conform dispozi iei

conductorului instituiei sau dup caz, se realizeaz n afara programului de lucru al


funcionarului public.
b. activitatea n domeniul formrii profesionale se realizeaz cu respectarea regimului
conflictelor de interese i fr a afecta interesele sau exercitarea competen elor
instituiei.
c. Persoanele n cauz fac dovada deinerii calificrii necesare pentru a desf ura
activitate n calitate de personal specializat n domeniul de formare.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

ART. 15
(1) La ncheierea exerciiului bugetar, institu ia ntocme te raportul anual privind
formarea profesional a personalului, cu eviden ierea a minim urmtoarelor elemente:
Numrul funcionarilor publici din cadrul institu iei care au participat la programe de
formare, pe categorii;
Tipurile de formare profesional de care a beneficiat personalul din cadru institu iei;
Furnizorii de programe de formare profesional i modalitatea de realizare a formrii
profesionale;
Gradul de corelare dintre planificarea aprobat, msurile efectiv implementate i
rezultatele obinute;
Actualizrile efectuate, dac este cazul;
Propuneri de mbuntire a sistemului de formare profesional.
(2) Datele i informaiile privind formarea profesional a personalului se transmit
A.N.F.P. pn la data de 5 februarie a fiecrui an, pentru anul anterior, conform
formatului standard din anexa la Ordinul nr. 13.601 2008 a pre edintelui Agen iei
Naionale a Funcionarilor Publici.

ANEXA 1
Model de cerere pentru solicitarea participrii func ionarilor publici la programele
de formare profesional

Doamn/Domnule Primar/Director/Preedinte ,

Subsemnatul (a).., funcia


i compartimentul., v rog s-mi aprobai participarea la cursul
de
perfecionare
profesional
...................................................,
organizat
de
.................................................
n
perioada
...................................
la .............................. avnd valoarea taxei de curs de ...............lei i valoarea tarifului
de servicii hoteliere aferente de .................. lei.
Prezenta cerere se face n baza art. 50 53 al Legii 188/1999 privind statutul
funcionarilor publici republicat/ Codului Muncii.

Data ........................ Semntura solicitant

AVIZAT
AVIZAT
ef serviciu
Compartiment ............
(se va meniona existena domeniului n fia postului)

Doamnei/Domnului Primar/Director/Preedinte ...........................

Anexa 2
PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
Nr. P.V..................................................din............./......../,
1. Domeniul instruirii ..................................................................................................
2. Documentaia de referin (denumire conform tematicii) ........................................
Nr.
crt.

Nume i prenume

Comp.

Funcia

Data
instruirii

Rezultatul
verificrii

Semntura

Anexa 3
CHESTIONAR DE EVALUARE A CURSULUI DE PERFECIONARE
PROFESIONAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DERULAT DE
n perioada--------------------------------V rugm s ne sprijinii n realizarea evalurii cursului/programului/sesiunii de
perfecionare profesional la care ai participat, precum i a furnizorului de formare.
ncercuii nota care corespunde opiniei dvs. i consemna i la rubrica ,,Observa ii,, alte
aspecte pozitive / negative constatate de dvs.. Nota 1 = Foarte puin; Nota 2 = Puin;
Nota 3 = Mediu; Nota 4 = Mult; Nota 5 = Foarte mult.
CONINUT I OBIECTIVE
Obiectivele formrii au fost atinse?
Coninutul perfecionrii a corespuns nevoilor dumneavoastr
de perfecionare?
Echilibrul ntre teorie i practic a fost optim?
Considerai c partea teoretic a perfecionrii a fost
adecvat?
Considerai c partea practic a perfecionrii a fost
adecvat?
Observaii:

METODOLOGIE I DOCUMENTARE
Utilitatea perfecionrii
Metodologia de asigurare a nvrii a corespuns con inutului
perfecionrii?
Materialele folosite au fost adecvate pentru nv are?
Materialele de curs au coninut informaii de ultim or?
Au fost utilizate metode participative, interactive?
Aplicaiile practice au corespuns coninutului?
Observaii:

GRADUL DE SATISFACIE
Mijloacele tehnice folosite au fost adecvate?
Satisfacia general
Ateptrile dumneavoastr cu privire la perfecionare au fost
ndeplinite?
Gradul de nvare a fost ridicat?
Ai aflat / nvat cel puin trei lucruri noi?
Considerai c perfecionarea v va fi util n activitatea
profesional?

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

LOGISTICA
Primire
Slile de perfecionare
Orarul i durata perfecionrii
Respectarea orarului i a coninutului cursului
Mrirea grupei
Mediul general de perfecionare
Observaii:

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

V rugm s evaluai formatorii care au intervenit n cadrul cursului/programului/sesiunii


de instruire
Nota 1 = Excelent; Nota 2 = Bun; Nota 3 = Acceptabil; Nota 4 = Slab; Nota 5 = Foarte
slab
NUME I PRENUME FORMATOR 1:
Stpnete subiectul cursului/perfecionrii
Activitatea desfurat a fost conform cu programa i
obiectivele perfecionrii?
A respectat programul, orarul anunat
A facilitat asimilarea cunotinelor
Dispune de o bun capacitate de a transmite informa ia
Motiveaz i traverseaz interesul pentru subiectul
perfecionrii
Rspunde n mod adecvat la ntrebrile participan ilor
Evaluarea general a formatorului
Observaii:

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

NUME I PRENUME FORMATOR 2:


Stpnete subiectul cursului/perfecionrii
Activitatea desfurat a fost conform cu programa i
obiectivele perfecionrii?
A respectat programul, orarul anunat
A facilitat asimilarea cunotinelor
Dispune de o bun capacitate de a transmite informa ia
Motiveaz i traverseaz interesul pentru subiectul
perfecionrii
Rspunde n mod adecvat la ntrebrile participan ilor
Evaluarea general a formatorului
Observaii:

NUME I PRENUME FORMATOR 3:

Stpnete subiectul cursului/perfecionrii


Activitatea desfurat a fost conform cu programa i
obiectivele perfecionrii?
A respectat programul, orarul anunat
A facilitat asimilarea cunotinelor
Dispune de o bun capacitate de a transmite informa ia
Motiveaz i traverseaz interesul pentru subiectul
perfecionrii
Rspunde n mod adecvat la ntrebrile participan ilor
Evaluarea general a formatorului
Observaii:

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

NUME I PRENUME FORMATOR 4:


Stpnete subiectul cursului/perfecionrii
Activitatea desfurat a fost conform cu programa i
obiectivele perfecionrii?
A respectat programul, orarul anunat
A facilitat asimilarea cunotinelor
Dispune de o bun capacitate de a transmite informa ia
Motiveaz i traverseaz interesul pentru subiectul
perfecionrii
Rspunde n mod adecvat la ntrebrile participan ilor
Evaluarea general a formatorului
Observaii:

Data..............................
Instituia .......................................................................................
Compartimentul/Serviciul ...........................................................

Anexa 4
ANGAJAMENT
Subsemnatul(a)
...........................................................
domiciliat(a)
n ................................ strada ................................................, nr. ......, bloc ...., et. ..,
ap. ....., sector/jude .......................... posesor al BI/CI, seria .........., nr. ........................,
emis
de
.............................................,
la
data
de
..........................,
CNP ........................................, avnd funcia de .................................................
n cadrul ...................................................................................., prin prezenta declar c
am luat la cunotin de prevederile art. 50 53 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat i art. 35 din Hotrrea nr. 1066 pentru aprobarea
normelor privind formarea profesional a func ionarilor publici.
Avnd n vedere c ncepnd cu data de ....................................urmez/voi urma
cursul/programul de perfecionare profesional ............................................................
organizat de .....................................................................................................................,
ce are o durat mai mare de 90 de zile ntr-un an calendaristic,
respectiv ..............................., iar costurile acestei forme de perfec ionare profesional
sunt
suportate
din
bugetul ........................................... ......................................................................, m
angajez ca dup terminarea cursurilor s lucrez n administra ia public o perioad
cuprins ntre 2 i 5 ani proporional cu numrul zilelor de perfec ionare profesional,
respectiv ............. ani ......................... luni.
Dac raporturile de serviciu vor nceta potrivit dispozi iilor art. 97 lit. b), d) i e),
ale art. 98 alin. (1) lut. f) i g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d), nainte de mplinirea
termenului prevzut n aliniatul precedent, m angajez s restitui contravaloarea
cheltuielilor suportate de instituie pentru perfec ionarea mea profesional, precum i
drepturile salariale primite n perioada perfec ionrii, calculate n condi iile legii,
proporional cu perioada rmas pn la mplinirea termenului.
De asemenea, dac nu voi absolvi cursul/programul de perfec ionare
profesional ............................................................................................................... din
vina mea, sau nu voi face dovada acestui lucru prin depunerea documentului doveditor,
m angajez s restitui contravaloarea cheltuielilor suportate de institu ie pentru
perfecionarea mea profesional, precum i drepturile salariale primite n perioada
perfecionrii.

Dat azi,

Semntura,

Anexa 5
FORMAT STANDARD
de transmitere a datelor i informaiilor privind planul anual de
perfecionare profesional i fondurilor alocate n scopul instruirii func ionarilor
publici
I. Domenii de perfecionare Art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotrrea Guvernului nr.
profesional
1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind
formarea profesional a funcionarilor publici
Funcii publice
Nr. funcionari publici
I.1. identificate n rapoartele de evaluare
I.1.1. Domeniul 1 Management public
Cursuri de perfecionare
nalii funcionari publici
profesional
de conducere
de execuie
specifice
Programe de formare
nalii funcionari publici
de conducere
organizate n cadrul
de execuie
implementrii de proiecte
specifice
Conferine, seminarii, ateliere
nalii funcionari publici
de conducere
de lucru
de execuie
specifice
I.1.2. Domeniul 2 Reform i legislaie
Cursuri de perfecionare
nalii funcionari publici
profesional
de conducere
de execuie
specifice
Programe de formare
nalii funcionari publici
de conducere
organizate n cadrul
de execuie
implementrii de proiecte
specifice
Conferine, seminarii, ateliere nalii funcionari publici
de conducere
de lucru
de execuie
specifice
I.1.3. Domeniul 3 Comunicare public
Cursuri de perfecionare
nalii funcionari publici
profesional
de conducere
de execuie
specifice
Programe de formare
nalii funcionari publici
de conducere
organizate n cadrul
de execuie
implementrii de proiecte
specifice
Conferine, seminarii, ateliere
nalii funcionari publici
de conducere
de lucru
de execuie

specifice
I.1.4. Domeniul 4 Resurse umane
Cursuri de perfecionare
nalii funcionari publici
profesional
de conducere
de execuie
specifice
Programe de formare
nalii funcionari publici
de conducere
organizate n cadrul
de execuie
implementrii de proiecte
specifice
Conferine, seminarii, ateliere nalii funcionari publici
de conducere
de lucru
de execuie
specifice
I.1.5. Domeniul 5 Resurse publice
Cursuri de perfecionare
nalii funcionari publici
profesional
de conducere
de execuie
specifice
Programe de formare
nalii funcionari publici
de conducere
organizate n cadrul
de execuie
implementrii de proiecte
specifice
Conferine, seminarii, ateliere nalii funcionari publici
de conducere
de lucru
de execuie
specifice
I.1.6. Domeniul 6 Proiecte i finanri
Cursuri de perfecionare
nalii funcionari publici
profesional
de conducere
de execuie
specifice
Programe de formare
nalii funcionari publici
de conducere
organizate n cadrul
de execuie
implementrii de proiecte
specifice
Conferine, seminarii, ateliere nalii funcionari publici
de conducere
de lucru
de execuie
specifice
I.1.7. Domeniul 7 Dezvoltare personal
Cursuri de perfecionare
nalii funcionari publici
profesional
de conducere
de execuie
specifice
Programe de formare
nalii funcionari publici
de conducere
organizate n cadrul
de execuie
implementrii de proiecte
specifice
Conferine, seminarii, ateliere
nalii funcionari publici

de lucru

de conducere
de execuie
specifice
I.1.8. Domeniul 8 Tehnologia informaiei
Cursuri de perfecionare
nalii funcionari publici
profesional
de conducere
de execuie
specifice
Programe de formare
nalii funcionari publici
de conducere
organizate n cadrul
de execuie
implementrii de proiecte
specifice
Conferine, seminarii, ateliere
nalii funcionari publici
de conducere
de lucru
de execuie
specifice
I.1.9. Domeniul 9 Protecia mediului
Cursuri de perfecionare
nalii funcionari publici
profesional
de conducere
de execuie
specifice
Sesiuni de instruire pe
nalii funcionari publici
de conducere
domeniile proteciei mediului
de execuie
organizate de ANPM
specifice
Programe de formare
nalii funcionari publici
de conducere
organizate n cadrul
de execuie
implementrii de
specifice
proiecte
Taiex-uri
nalii funcionari publici
de conducere
de execuie
specifice
Conferine, seminarii, ateliere nalii funcionari publici
de conducere
de lucru
de execuie
specifice
I.2. Prioritare conform art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 1.066/2008
Domeniul 1
nalii funcionari publici
de conducere
de execuie
specifice
Domeniul n
nalii funcionari publici
de conducere
de execuie
specifice
II. Informaii privind avizul comisiei paritare
III. Informaii privind includerea de msuri
perfecionarea profesional a funcionarilor n
acordul colectiv

IV. Fonduri alocate

IV.1. De la bugetul autoritii sau


instituiei publice:
IV.2. Alte surse:
V. Persoan(e) desemnat(e) pentru ndeplinirea atribu iilor prevzute la art. 15 alin. (2)
din Hotrrea Guvernului nr. 1.066/2008
Instituia:
Nume, prenume i funcia:
Telefon:
Adres de e-mail:
VI. Gradul de corelare dintre planificarea aprobat, msurile efectiv implementate i
rezultatele efectiv obinute conform art. 21 alin. (1) lit. d) din Hotrrea Guvernului nr.
1.066/2008
VII. Propunerile de mbuntire a sistemului de formare profesional a func ionarilor
publici la nivelul autoritii sau instituiei publice conform art. 21 alin. (1) lit. f) din
Hotrrea Guvernului nr. 1.066/2008, dac este cazul.