Sunteți pe pagina 1din 21

1

CURS CALIFICARE
INSPECTOR RESURSE UMANE
Cod Nomenclator 3423.3.2

CAIET PENTRU
PRACTICA
DE SPECIALITATE

ProFeminAntrep
Formator: Prof.univ.dr. ,,,,,,,,,,,
Tutore:
Cursant:.

Bucureti
2012

I. CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE A STAGIULUI DE


PRACTIC DE SPECIALITATE
Se vor explica si interpreta semnificatia termenilor si notiunillor folosite in cadrul
caietului de practica:
a) Stagiu de practic

e) Tutore

b) Organizator de practic

f) Convenie-cadru

c) Partener de practic

g) Practica

d) Practicant

h) Instructajul de practic

i) Cursanta coordonatoare
grupului de lucru

j) Colocviul de practic

Exemplificare:
a) Stagiu de practic activitatea desfurat de cursante, n
conformitate cu programa de pregtire.
b) Organizator de practic Universitatea Spiru Haret care este
implicat n
implementarea proiectului.
c) Partener de practic instituia care desfoar o
activitate n corelaie cu calificarea obinut de ctre cursant i care
poate asigura procesul de instruire practic a cursantelor.
d) Practicant cursanta care desfoar activitile practice.
e) Tutore persoana desemnat de partenerul de practic s
asigure condiiile de desfurare a stagiului de practic.
f) Convenie-cadru privind efectuarea stagiului de practic acordul
ncheiat
ntre organizatorul de practic i partenerul de practic.
g) Practica se va desfura n cadrul unor instituii publice
sau private cu domeniul de activitate corespunztor calificrii
obinute de ctre cursant astfel nct s permit acestora o
documentare corespunztoare n domeniul precizat n programa de
pregtire.
h) Instructajul de practic pentru cursante va avea loc n
sptmna premergtoare nceperii stagiului de practic, sala n care
se va desfura instructajul urmnd a fi afiat la avizierul slii n care

se vor inr cursurile de calificare.


i) Cursanta coordonatoare a grupului de lucru cursanta
angrenat n stagiul de practic i delegat s realizeze o comunicare
eficient ntre tutore, formatorul coordonator i grupul de cursante
aflate n stagiul de practic.
j) Colocviul de practic va consta n susinerea i
argumentarea informaiilor cuprinse n caietul de practic i
prezentarea fiei de evaluare poststagiu, care va cuprinde
calificativul acordat de ctre tutore.
Alte precizari:
Cursantele ncadrate (salariate) ntr-o instituie public
sau privat pot efectua stagiul de practic n instituia n care
lucreaz, numai dac aceasta corespunde ca profil calificrii pentru
care se efectueaz cursurile.
Fiecare grup de cursante va fi sub ndrumarea unui
formator coordonator/supervizor i a unui tutore (din partea instituiei
partener de practic).
n urma documentrii practice, cursantele vor completa
caietul de practic, cuprinznd tratarea problemelor cuprinse n
programa analitic de practic.
La ncheierea practicii, cursantele vor solicita semntura
reprezentantului legal al partenerului de practic, tampila, semntura
i calificativul acordat de tutore, precum i o adeverin de practic.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

II. OBIECTIVELE I COMPETENELE DOBNDITE N CADRUL


STAGIULUI DE PRACTIC
Stagiul de practica va viza in principal urmatoarele:
statutul entitatii de practica, obiectul de activitate, organigrama;
modul de desfurare a practicii de specialitate;
utilizarea sistemului informatic in P.A.D.(informatizarea sistemului de RU;
spirit de iniiativ n rezolvarea problemelor practice;
definirea si semnificatia: capitalului intelectual; capitalului uman etc.
comportamentul organizational(caracteristicile oamenilor, motivatia, cultura
organizationala);
raporturile de munca; relatiile cu angajatii(negociere, comunicare etc.);
evaluarea functiunii de resurse umane; evaluarea posturilor;
protectia muncii si serviciile sociale.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

III. PREZENTAREA PARTENERULUI DE PRACTICA DE


SPECIALITATE
III.1. Sediul profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea i complexitatea
activitii
III.2. Obiectivele de dezvoltare i modernizare ale partenerului de practic
III.3. Sistemul actual de management al partenerului de practic
III.4. Fluxul operaiunilor necesare pentru produsele si serviciile oferite
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

IV. DESCRIEREA STAGIULUI DE PRACTIC


Se va completa de catre cursanta:
- principalele atributii si competente ale departamentului/compartimentului/IRU
- locul de desfasurare a practicii de specialitate;
- activitatile principale desfasurate;
- documentele intocmite etc.
Precizare:
Aceasta parte a caietului de practica reflecta nucleul dur/ activitatea efectiva din stadiul
de practtica de specialitate IRU al cursantei.
Este imperios necesar si obligatorie anexarea de materiale justificative(documente, acte
elaborate pe suport de hartie, sau electronic, dupa caz, utilizate pe intreaga a stagiului de
practica).

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

IV.1. NTOCMIREA I GESTIONAREA DOCUMENTELOR DE


EVIDEN A PERSONALULUI
IV.1.1. Identificarea, intocmirea si administrarea documentelor specifice activitii de
resurse umane
- contractul individual de munca; conventia civila; fisa postului; dosarul de personal;
registrul de personal; registrul general de evidenta al salariatilor; registrul de evidenta
conventiilor civile; adeverinte de: salariati, carti de munca, asigurat sanatate etc.
IV.1.2. ntocmirea documentelor statistice i centralizatoare
IV.1.3. Gestionarea, arhivarea si pastrarea documentelor

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

IV.2. ORGANIZAREA RECRUTRII I SELECIEI


PERSONALULUI
Cursanta va trata, descrie si redacta, respectiv va atasa , dupa caz cateva documente
in legatura cu:
IV.2.1. Identificarea necesarului de personal i metodele de recrutare stabilite
IV.2.2. Redactarea i lansarea mesajului de recrutare
IV.2.3. ntocmirea i pstrarea bazei de date cu rezultatele recrutrii
IV.2.4. Organizarea programului de selecie
IV.2.5. Participarea la procesul de selecie a candidailor
IV.2.6. Anunarea rezultatelor procesului de selecie

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

IV.3. NTOCMIREA I GESTIONAREA CONTRACTELOR DE


MUNC ALE PERSONALULUI ANGAJAT
IV.3.1. Registrul general de evidenta a salariatilor(reglementare, infiintare,
completare, transmitere, depunere)
IV.3.2. Contractele de munc(concept, incheiere, modificare, suspendare, incetare,
pastrare):
IV.3.2.1. Contractul colectiv de munca
IV.3.2.2. Contractul individual de munca(exemplificare)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

10

IV.4. NTOCMIREA DOSARULUI DE PENSIONARE


IV.4.4.1. Pensiile in sistemul public(categorii de pensii, calcul, stabilire, plata)
IV.4.4.2. Pregtirea dosarului cu documentele necesare pensionrii n diferite situaii
- Descriere succinta
IV.4.4.3.ntocmirea si depunerea dosarului de pensionare(calculare/recalculare pensie,
dupa caz) la Casa teriotoriala de Pensii
- Prezentare succinta

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

11

IV.5. NTOCMIREA TATULUI DE PLAT PENTRU PERSONALUL


NCADRAT
IV.5.1. Culegerea informaiilor necesare ntocmirii tatului de plat
- statul de salarii(exemplu)
- lista de avans chenzinal(exemplu)
IV.5.2. Calculul salariilor realizate de fiecare persoan(exemplificare)
IV.5.3. Calculul obligaiilor societii fa de bugetul de stat(exemplificare)
IV.5.4. Transmiterea celor abilitai a informaiilordin tatul de plat(descriere
succinta)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

12

IV.6. NTOCMIREA I DEPUNEREA DECLARAIILOR PRIVIND


CONTRIBUIILE LA BUGETUL DE STAT
IV.6.1. ntocmirea declaraiilor(exemplificare)
IV.6.2. Transmiterea declaraiilor(descriere succinta)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

13

IV.7. LUCRUL N ECHIP


IV.7.1. Identificarea rolului n echip(scop, fisa postului etc.)
- exemplificare
IV.7.2. Lucrul n echip(concept, dimensiunea echipei, tipuri de echipe, eficientizarea
lucrului in echipa etc.)
- descriere succinta

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

14

IV.8. DEZVOLTAREA PROFESIONAL


IV.8.1. Identificarea nevoilor de formare/instruire
- descriere(continutul nevoilor participanti, durata, obiective)
IV.8.2. Studierea legislaiei i a documentelor specifice
- prezentare succinta
IV.8.3. Participarea la cursuri i seminarii pentru perfecionare continua(scop,
obiective, strategie, metodologie, principii, programe)
- descriere

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

15

IV.9. OFERIREA INFORMAIILOR PRIVIND PROBLEMELE DE RESURSE


UMANE
IV.9.1. Identificarea solicitrilor pe categorii de informatii
- incheierea contractului individual de munca
- executarea contractului individual de munca
IV.9.2. Oferirea informaiilor necesare
- dispozitii legale
- surse autorizate

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

16

IV.10. PLANIFICAREA ACTIVITII PROPRII


IV.10.1. Identificarea obiectivelor
- sistemul de management al resurselor umane
IV.10.2. Identificarea modalitilor de ndeplinire a activitii
- descriere succinta
IV.10.3. ntocmirea planului de activiti
- exemplificare la departamentul de RU

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

17

IV.11. ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE DE EVIDEN A PERSONALULUI


UTILIZND PC-UL
IV.11.1. Stabilirea cerinelor bazei de date de personal
- implementarea Bazeii de date Acces
- exemplificare
IV.11.2. ntreinerea bazei de date de personal
- transferarea datelor, gestionarea tranzactiilor, mecanisme de securitate
IV.11.3. Obinerea rapoartelor din baza de personal
- prezentarea Programului Revisal

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

18

V. FIA DE OBSERVAIE/EVALUARE A CURSANTEI DE CTRE


TUTORE/FORMATORUL COORDONATOR AL PRACTICII DE
SPECIALITATE
Nr.
crt.

Data

Ora

O
b
s

Data ...............................................
Semntur tutore,........................................................................
Semntur formator coordonator,.......................................

19

VI. FIA DE EVALUARE POSTSTAGIU DE PRACTIC


COMPETENELE OBINUTE
A. Competene instrumental - aplicative:
1. Utilizarea corect a metodelor de lucru alese;
2. Realizarea corect a lucrrilor specifice corespunztoare profilului
partenerului de practic;
3. Dezvoltarea abilitilor de relaionare(comunicare, lucru n echip)
4. Dezvoltarea altor abiliti necesare adaptrii la mediul profesional:
- utilizarea calculatorului i programelor specifice de lucru
- utilizarea limbajului adecvat categoriei de persoane de care se ocup
- utilizarea corespunztoare a documentelor folosite n instituie (legi, fie,
formulare, rapoarte, proiecte, etc.)
- utilizarea instrumentelor din dotarea instituiei (telefon, fax, copiator,
calculator, imprimant, programe informatice specifice, etc.)
- familiarizarea cu diferite circuite ale: informaiilor, documentelor,
deciziilor, raportrilor ierarhice, etc., din instituie;
- familiarizarea cu circuitele funcionale ale instituiei;

Nivelul
competenelor
dobndite
1 2 3 4 5

- utilizarea protocoalelor specifice instituiei (domeniului) locale,


naionale sau europene;
B. Competene atitudinale:
- dezvoltarea atitudinilor empatice fa de persoanele din grupul int
- cultivarea responsabilitii individuale, colective i sociale n instituie i
fa de grupurile int
- manifestarea responsabilitii fa de propria persoan, prin nsuirea
bunelor practici
- promovarea bunului renume al Universitii Spiru Haret prin
comportamente dezirabile social i diseminarea pozitiv a activitilor
acesteia
- autoevaluarea satisfaciei muncii n vederea orientrii n carier
- valorificarea potenialelor individuale prin promovarea iniiativei i
creativitii, armonizrii climatului de lucru, optimizrii i eficientizrii
activitii n instituia partener de practic.
Data,
Semntura tutorelui,
Legenda: Nivelul competenelor dobndite: 5- foarte mare ; 4- mare; 3-satisfctor; 2-

20
mic;
1- nesatisfctor.

Observaii, propuneri, sugestii

21

BIBLIOGRAFIE