Sunteți pe pagina 1din 3

MODULUL V

TEOREME ŞI METODE ENERGETICE DE CALCUL AL DEPLASĂRILOR LA BARE ŞI


SISTEME DE BARE, ENERGIA POTENŢIALĂ DE DEFORMAŢIE, TEOREMA LUI
CLAPEYRON, PRINCIPIUL LUCRULUI MECANIC VIRTUAL, TEOREMA DE EXTREM A
ENERGIEI POTENŢIALE TOTALE, TEOREMA LUI BETTI, METODA MOHR –
MAXWELL, TEOREMA LUI CASTIGLIANO – CALCULUL DEPLASĂRILOR LA BARE
ŞI SISTEME DE BARE STATIC DETERMINATE ŞI STATIC NEDETERMINATE,
ECUAŢIILE CANONICE ALE METODEI FORŢELOR, SIMETRIE ŞI ANTISIMETRIE,
NEDETERMINĂRI – ECUAŢIA CELOR TREI MOMENTE

CUPRINS – MODULUL V
INTRODUCERE..................................................................................................................
COMPETENŢE ALE MODULULUI - OBIECTIVE...............................................................

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE V.1 ..........................................................................................


ENERGIA POTENŢIALĂ DE DEFORMAŢIE. TEOREMA LUI CLAPEYRON.
CALCULUL ARCURILOR ELICOIDALE CU SPIRE STRÂNSE. PRINCIPIUL
LUCRULUI MECANIC VIRTUAL. TEOREMA DE EXTREM A ENERGIEI POTENŢIALE
TOTALE. TEOREMA LUI BETTI. METODA MOHR – MAXWELL. TEOREMA LUI
CASTIGLIANO.
REZUMAT..........................................................................................................................
TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR.........................................................

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE V.2 .........................................................................................


METODA LUI VEREŞCEAGHIN. FORMULA LUI SIMPSON. SISTEME DE BARE
STATIC NEDETERMINATE. SUPRAPUNERE DE EFECTE – NEDETERMINĂRI.
TEOREMA LUI CASTIGLIANO – NEDETERMINĂRI. ARCURI SPIRALE. ARCUL
PARABOLIC STATIC NEDETERMINAT.
REZUMAT ........................................................................................................................
TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR .......................................................

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE V.3 ........................................................................................


ECUAŢIILE CANONICE ALE METODEI FORŢELOR. GRINZI CU ZĂBRELE STATIC
NEDETERMINATE.
REZUMAT ........................................................................................................................
TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR .......................................................

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE V.4 ........................................................................................


SIMETRIE ŞI ANTISIMETRIE ÎN STUDIUL ŞI CALCULUL STRUCTURILOR. ECUAŢIA
CELOR TREI MOMENTE – RIDICAREA MĂRIMILOR STATIC NEDETERMINATE......
REZUMAT ........................................................................................................................
TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR .......................................................

3
INTRODUCERE – MODULUL V

În cazul cel mai general de solicitare, în barele unui sistem se dezvoltă toate tipurile de
eforturi (axiale, tăietoare, încovoietoare şi de torsiune). În aceste condiţii se produc solicitări
compuse. Fiecare dintre eforturile secţionale ce se dezvoltă are o contribuţie mai mare sau mai
mică asupra deformării sistemului.
În capitolele precedente s-a studiat fiecare efort secţional în parte; s.au dedus tensiunile
care iau naştere în secţiunile barei precum şi deplasările produse de fiecare efort secţional în
parte. Se subliniază faptul că metodele bazate pe integrarea analitică a ecuaţiei diferenţiale
aproximative a fibrei medii deformate se extind greu la studierea unui sistem de bare (cadre plane
sau spaţiale). În asemenea cazuri, mult mai eficientă este aplicarea unor metode energetice pentru
calculul deplasărilor. Acestea se bazează pe deducerea energiei de deformaţie, care este o
mărime scalară a cărei valoare depinde de toate eforturile secţionale care se dezvoltă în structura
luată în studiu.
Convenţia de semne pentru deplasări este cea stabilită în capitolul anterior: deplasările
(săgeţile) sunt pozitive dacă au sensul pozitiv al axelor de coordonate cu care sunt paralele; la
rotiri se aplică regula şurubului drept. Se subliniază faptul că deplasările nodurilor unei structuri
formate din bare, se vor raporta la reperul global al structurii; în cazul unei singure bare nu se face
distincţie între reperul local şi cel global.

CONVENŢIA DE SEMNE

Deducerea relaţiilor de calcul pentru energia potenţială de deformaţie la bare şi sisteme de


bare pentru solicitările simple studiate (tracţiune, forfecare, încovoiere şi torsiune), are o mare
importanţă pentru înţelegerea metodelor energetice de calcul al deplasărilor. Se subliniază faptul
că „principiul lucrului mecanic virtual” precum şi „teorema de extrem a energiei potenţiale totale” se
pot aplica la determinarea deplasărilor, pentru orice sistem de corpuri elastice. Aplicarea lor
conduce la metode de calcul foarte puternice şi foarte moderne – spre exemplu, metoda
elementelor finite – MEF.

COMPETENŢELE MODULULUI – OBIECTIVE

Teoria expusă în MODULUL V se ocupă de calculul deformaţiilor şi deplasărilor (săgeţi şi


rotiri) la bare şi sisteme de bare, pentru structuri static determinate şi pentru structuri static
nedeterminate. Pentru înţelegerea „teoriei” se pleacă de la bară (o structură simplă), până la
sisteme de bare drepte şi curbe (structuri complexe). Se urmăreşte:
- Determinarea energiei potenţiale de deformaţie la bare şi sisteme de bare; comparaţie
între mărimea energiei potenţiale de deformaţie din cazul solicitărilor simple.
4
- Apropierea către cursant, a metodelor inginereşti de calcul a deformaţiilor şi
deplasărilor (Mohr – Maxwell, Castigliano, Vereşceaghin, metoda forţelor, etc.).
- Tratarea structurilor static determinate şi respectiv static nedeterminate; deformaţii şi
deplasări, condiţii de legătură, condiţii de continuitate ale fibrei medii deformate.
- „Ridicarea” nedeterminărilor: exterioare (reacţiuni static nedeterminate, pe baza
condiţiilor de legătură) sau interioare (eforturi secţionale, pe baza condiţiilor de continuitate
ale fibrei medii deformate).
- Reducerea gradului „nedeterminării” la structuri simetrice încărcate simetric şi
respectiv încărcate antisimetric.
- Trasarea diagramelor N, T, Mi, Mt, la bare şi structuri de bare static nedeterminate.
Sistem de bază, sistem echivalent celui real, nedeterminări, diagrame, deformaţii.