Sunteți pe pagina 1din 6

45

A
EL
Liviu Ioan Stoiciu

AL
Opera poetică
1

R
1978 –1989

PA
A
Prefaţă
de RĂZVAN VONCU
R
U
IT
ED

3 4
45
La fanion

A
Cuprinde și ciclurile de versuri apărute la Editura Albatros
în 1978 în „Caietul debutanților – 1977” (Balans) și

EL
în 1979, în „Caietul debutanților – 1978” (Cantonul 248)

AL
R
PA
A
R
U

„La fanion. Versuri” de LIVIU IOAN STOICIU, Editura Albatros, 1980


(Lector Gabriela Negreanu), volum premiat la CONCURSUL DE DEBUT,
ediția 1979. (Concursul de poezie al Editurii Albatros. Juriul concursului
IT

de debut poezie al Editurii Albatros pe anul 1979, alcătuit din Mircea Sân-
timbreanu, directorul editurii — președinte, Ion Acsan, Constanța Buzea,
Ștefan Aug. Doinaș, Domnica Filimon, Gabriela Negreanu și Laurențiu
Ulici, a acordat următoarele premii: Aurel Pantea: „Casa cu retori”, Liviu
ED

Ioan Stoiciu: „La fanion”, Matei Vișniec: „La noapte va ninge”)


17 18
45
EVOE! EHE, ŞEDEA URIAŞUL, umbră, cu cincizeci de capete şi
o sută de braţe, la circ, la noi, acasă, în cuşcă, în
leasă (de cereale, goală vara), prostit: duminica, după

A
ce ne întorceam toţi de la biserică, de la
se dedică SOFIEI STOICIU Adjudu-Vechi, îi dădeam o prăjitură, acolo, făcută

EL
de mama, o rânză şi un măr pădureţ şi el, atunci, o
dată prindea puteri şi striga, de o speria
/ zeu, plin de furia iubirii, o, ţap, fii bun! Căci noi, poeţii pe cantoniereasă: ah, Cronos, ah, vino
începem şi sfârşim cântarea cu tine... să joci zaruri cu mine, să pierzi, bă şi să
te pui să înghiţi, iar, aici, în

AL
HOMER haltă, un bolovan, înfăşurat în scutece, să
mă stric de râs, ah: că pe insulă, în Creta, cu lapte
de capră şi miere, aşa, a crescut fiul tău, inspector,
să îţi ia tronul (de aur) şi
să devie stăpân în
STĂ TABLA, acoperită cu ceară, înscrisă, numai literă ceruri,

R
greacă, stă pasăre cu peşte în cioc, antică,
foşnind cenuşa
jumătate femeie, încremenită: ă... mă, copii, iz-
vorul, spunea bătrânul nostru, fum, pensionar, pro-

PA
fesorul, izvorul vieţii a
fost întunericul... ă... la început domnea
visul, un haos... (şi aici făcea o pauză, lungă... îşi TU, DAR, ÎŢI TRAGI CIORAPUL, stai
înconjura tâmplele cu panglici la porţile palatului (nu în ceruri, nu, ci
albe şi îşi aşternea, pe scaun în pod, la grajd...), cu o rochie întoarsă pe tine şi
o blană de iepure: îşi scobea cu un bici de îmblânzitoare în mâini, mirosind
un dinte, mai gusta din vin şi deschidea o carte, veche, a gaz (aşa!..., a şters şi ea sticlele la
A felinare, de lampă, la barieră, ce...), stai
de poezii, citind în gând... şi fiindcă tot tăcea, îmi
pierdeam răbdarea şi silabiseam:) pâ-clă, bre, vezi, e în faţa butoaielor, unul
cu darurile binelui, altul
R
tot cantonul... (cantonul 248, haltă
CFR...) şi desfăşuram pielea de bou, a lirei cu darurile răului şi nu ştii
şi lustruiam, ostentativ, în faţa lui, carapacele ei la care să dai drumul azi: fă, o întreb eu, fluturele,
suit pe scară, o acadea
U

de broască ţestoasă (acordând apoi corzile, din măruntaie


de oaie, prinse în două braţe, de nu găseşti pe acolo?... (ă... „ca a-
o vergea de trestie, cu foarte mare atenţie...) titudine estetică... ă?...”)
IT

şi o dată mă trec broboanele: vine


fulgerul!... văz
cum i se ridică şi
cum i se coboară părul, pieptănat pe frunte, lui
ED

Zeus, trăznind în ogradă


19 20
45
Inima de raze

A
EL
AL
R
PA
A
R
U

EDITURA ALBATROS, 1982


IT

(Lector Gabriela Negreanu)


ED

81 82
45
cimitirul terfeloagelor altul: aici, în hrubă, păstorul, fariseu, plin de clei de vişin,
bun de mâncat, lipsit de griji, nu
o să mai ţină să

A
nu ne facem de cap...
Ce aţi înverzit, cărnurilor: acum, la sfârşitul
în abis

EL
primăverii mele, de după pânza de tifon
a rădăcinilor
voastre, neînţelese, îngroşate de puroi, răsuflarea
fiarei îmi provoacă
ameţeala: prostituato, tu, cu păstaie de mazăre, nu gândim îndeajuns: dărăpănaţi, cu
te aleg pe tine

AL
mâinile la spate, cu buzele făcute o rană de ţigările
care nu se mai termină, pupeze
o, iubitule, bufonule din pădurea din aer: la picioarele cu un ochi în frunte privind la iapă cum paşte...
mele cristalul, al acum îşi schimbă rochia... din scaunul
câtelea, doarme dezvelit după dragoste, dentistului, fără guri, omorând cu o paletă
descrescând... gândeşte: dar ce e sub pământ: poamele musca

R
crengilor îşi scot gurile la ţeţe aşezată bâzâind pe o rădăcină: însângeraţi,
suprafaţă, ne semeţim... iar şi iar... că de după perdeaua de fum,
rânjite şi mă atrag cu vorbe înşelătoare, afară, o să ne scuipe un leu?

PA
iar: nu te îndepărta!...
zgâiţi la urmele jartierei de pe coapse: pe
privesc, uns la inimă, la sânii tăi, fără islaz, venind şi nemaiajungând o dată la tine
sutien, cum se zbat cât îmi cu bomboane extrafine... pâlcuri,
stă pâlcuri de zaruri din pâine date prin
în cale o ţigancă, vânzătoare de cercei şi smoală şi lipite cu fulgi: cine o să câştige un pat
gumă de mestecat, cumpăr
A liber?...
şi eu una, şi care cântă din frunză, cântă, a
dracului: te repudiez, te repudiez, îţi plini de păhare de vin, nespălaţi pe
R
strecor dar tu faci, în dinlăuntru îţi
continuare, paşi de dans, despletită, trăgând smulgeam mănunchiurile de stuf, fiecare
de mine: mie trăgând în partea lui: îţi plângi de milă dar
U

îmi stăruia în minte un fâşâit, însă, fâşâitul complet o lumină, necuprinsă


absorbant al cu mintea, o să ne mistuie duhul, zaci
filmului vechi, de la cinematograful de unde abia în baie de sare, în vârtejul
IT

ieşisem?... am uitat oglinzii, nu contează: mirosul de mort se întinde, o


să distrugem orice semn, orice
ce plăcut lucru întunericul: fără aţâţaţi
trupuri, în
ED

el ne putem sfârteca unul pe


83 84
45
CUPRINS

A
EL
Prefaţă – Uvertură la o substituție de paradigmă / 5

La fanion / 17
EVOE! / 19
PE LINIE MOARTĂ / 34

AL
Caietul Debutanților 1977 / 67
BALANS / 68
Caietul Debutanților 1978 / 71
CANTONUL 248 / 72
Inima de raze / 81
cimitirul terfeloagelor / 83

R
COPACUL CARE FACE MIEI / 129
din noroiul fierbinte / 129
Când memoria va reveni / 153

PA
GLASURI DIN LABIRINT / 183
Antologate / 247
O lume paralelă / 251
DESENE RUPESTRE / 253
TOAMNĂ ASTRALĂ / 262 COMENZI – CARTEA PRIN POŞTĂ
MIRACOLE / 270
EDITURA PARALELA 45
DE LA O LUME LA ALTA / 280
A Piteşti, jud. Argeş, cod 110174, str. Fraţii Goleşti 130
MACHETE ZBURĂTOARE / 288 Tel.: 0248 633 130; 0753 040 444
0721 247 918
R
Tel./fax: 0248 214 533; 0248 631 439; 0248 631 492
Notă biobibliografică / 296 E-mail: comenzi@edituraparalela45.ro
sau accesaţi www.edituraparalela45.ro
Referinţe critice / 302
U

Tiparul executat la Graficprint


IT

www.graficprint.eu
e-mail: comenzi@graficprint.eu
ED

311 312