Sunteți pe pagina 1din 2

ABANDONUL ȘCOLAR – CAUZE ȘI CONSECINȚE.

MĂSURI DE PREVENIRE

Prof.înv.primar Domide Laura


Șc. Gimnazială Ilva Mare

O problemă tot mai frecventă în școlile din România este abandonul școlar - încetarea
frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea
obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de
studii început. Dar actul final al abandonului va traversa mai întâi diverse forme de eșec școlar,
de aceea ne propunem să trecem în revistă acest fenomen.
Eșecul școlar reprezintă discordanța dintre cerințele școlare și eficiența activității de
învățare, dintre performanțele așteptate și rezultatele reale obținute de elevi. Eșecul școlar
este resimțit ca o neîncredere în forțele proprii, descurajare, stres, anxietate.
Eșecul școlar poate fi cognitiv și constă în nerealizarea de către elevi a obiectivelor
pedagogice sau necognitiv când se referă la incapacitatea elevului de a răspunde adecvat și de a
se adapta la exigențele școlii. De asemenea, eșecul școlar poate fi sporadic sau permanent.
Cauzele care stau la baza eșecului școlar sunt diverse și numeroase. Iată o posibilă
clasificare: cauze care țin de elev, cauze școlare, cauze familiale.
Cauzele care țin de elev pot fi de natură fiziologică - malformații corporale sau
deficiențe senzoriale care pot induce complexe de inferioritate, inhibiții, scăderea stimei de sine
și a puterii de concentrare sau de natură psihologică – dezechilibru emoțional, autism,
impulsivitate, hiperexcitabilitate, sindrom ADHD etc.
Printre cauzele de ordin școlar întâlnim : deficiențe ale materialului predat, supra sau
subdimensionarea sarcinilor școlare, deficiențe de evaluare, resurse temporale dozate
necorespunzător (lecții vs. activități extrașcolare), sprijin insuficient pentru studiul individual,
tratarea nediferențiată a elevilor, nerespectarea principiilor didactice.
Cauzele familiale sunt, cel mai adesea, evenimente traumatice sau stresante (conflicte
care apar între părinți, îmbolnăviri, decese în familie), dar și condițiile de viață precare (datorate
problemelor financiare) și nu în cele din urmă dezinteresul pentru situația școlară a elevului.
O altă cauză posibilă ar fi mentalitatea contemporană, conform căreia școala nu mai
contează atât de mult, banii sunt valoarea supremă iar aceștia se pot obține și fără diplome. Acest
fapt duce la scăderea motivației școlare, iar nonvalorile promovate de societate contribuie la
debusolarea tinerilor – care nu mai sunt siguri dacă proverbul ”Cine are carte, are parte” mai are
vreun sens.
Consecințele eșecului școlar se reunesc atunci într-un ”punct terminus” al sistemului de
învățământ, de unde elevul nu mai poate progresa deși poate a devenit conștient între timp de
situația sa, fiind prea târziu să mai recupereze timpul pierdut. Fie abandonul școlar, fie lipsa
unei diplome la terminarea unui stagiu de calificare profesională sunt printre cele mai grave
consecințe ale eșecului școlar.
Evitarea abandonului școlar presupune o instruire bazată pe motivație intrinsecă și
pe satisfacția învățării, care se obțin prin :
 cultivarea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii ale elevului;
 evaluarea corectă a rezultatelor școlare;
 relații strânse cu familia;
 dotarea corespunzătoare a școlilor; buna pregătire a cadrelor didactice;
 sporirea rolului grădiniței.

În general, succesul școlar este considerat o măsură a inteligenței. Dar aceasta nu este o
premisă unică pentru succesul școlar. Reușita trebuie susținută și de motivație, care poate fi
extrinsecă (note bune, aprecieri din partea profesorilor sau a colegilor, cadouri din partea
părinților) sau intrinsecă (declanșată de interesul pentru cunoaștere – curiozitate, plăcere de a
înțelege, de a descoperi).
În concluzie, pentru a preveni situațiile limită ar trebui să plecăm înainte de toate de la
ideea că fiecare copil este diferit - și chiar dacă au aceeași vârstă, pot apărea stadii diferite ale
maturizării psihice. Apoi, e necesar să găsim o sclipire de talent în fiecare din ei. Este o muncă
enormă care depășește programele, planificările și proiectele noastre exhaustive.

BIBLIOGRAFIE:
www.unicef.ro Prevenirea și combaterea abandonului școlar - ghid pentru directori de școli 2012

S-ar putea să vă placă și