Sunteți pe pagina 1din 2

ANUL II 2019-2020

NR. ORE / SĂPT. ŞI NR. CREDITE Forma de


Nr. Sem. III (14 săpt.) Sem. IV (14 săpt.) Verificare
crt. DISCIPLINA C S Cr. C S Cr. Sem.
0 1 2 3 4 5 6 7 8

DISCIPLINE OPŢIONALE

1. 2 - 3 - - - C3
Management
2. 2 - 3 - - - C3
Elemente de contabilitate
3. 2 - 3 - - - C3
Economie politică

DISCIPLINE FACULTATIVE

1. 2 - - 2 - 3 C4
Curs facultativ nenominalizat (colaborări externe) Admis/Respins

2. - 4 - - 4 3 C4
Concursuri studențești
Admis/Respins
3. Introducere în dreptul american al contractelor - - - 2 - 3 C4
(în limba engleză) Admis/Respins
4. Voluntariat - - - - 2 2 C4
Admis/Respins
5. - 2 - 2 2 C4
Limba italiană
Admis/Respins
6. 1 2 - 1 2 3 C4
Informatică juridică Admis/R
espins
7. 1 1 - 1 1 2 C4
Educație fizică
Admis/Respins

1
2