Sunteți pe pagina 1din 1

pentru transpozază, o enzimă specifică implicată în inserţia elementului transpozabil.

Secvenţele
de inserţie au fost observate numai la procariote.

b) transpozoni (Tn) care includ alături de secvenţele de inserţie şigene structurale care nu au
legatură cu transpozarea. Transpozonii au fost evidenţiaţi atât la procariote cât şila eucariote.
Transpozonii sunt unităti genetice transpozabile mai complexe decât secvenţele de inserţie, fiind
constituite din mai multe elemente IS (2-3) la care se adaugă gene structurale suplimetare faţă
de cele necesare transpozarii. Elementele IS ale transpozonului vor codifica proteinele necesare
activităţii transpozazice care va asigura inserţia prin secvenţele terminale inversate, în timp ce
regiunea centrală, flancată de IS va purta divers