Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE

Subsemnatul ________________ domiciliat in __________ , Str.


_________________, identificat cu C.I. seria ….. nr. __________, eliberat de
___________ la data de ___________, CNP ______________, avand functia
de _____________ la _____________ in temeiul art. 79, alin. 3, / art. 79, alin.
8 din Legea nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii, va rog respectuos sa imi
aprobati demisia, incepand cu data de _____________.

Va multumesc .

_________ ______________________