Sunteți pe pagina 1din 28

LIC E UL T E OR ET IC “ ȘT E F AN O DO BL EJ A ”

. Str. Dorneasca, nr. 7 A, sector 5, Bucureşti


Telefon: 021 411 22 13/Fax: 021 411 10 93
Mail: liceulstefanodobleja@gmail.com Avizat director,
Cod fiscal: 15138096 Prof. Doina Burcău
Avizat
Rep. Comisie metodica inv.,
DIRECTOR,
Prof. înv. primar Claudia ANTONESCU Prof. Doina BURCĂU

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
2018 - 2019

Aria curriculară: Limbă și comunicare


Disciplina: Limba și literatura română Avizat resp. Com. met,
Prof. Claudia Antonescu
Tipul de curriculum: nucleu
Nr. ore: 5 ore/săptămână
SEMESTRUL I
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Perioada Observaţii
învăţare ore
I. Bun găsit,  Recapitulare – clasa a II-a 10 10 – 21.09
școală!
II. Poveștile 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 24.09 –
Pământului 1.4. - receptarea şi emiterea de mesaje în contexte familiare; 12.10
2.2. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (audiate,
2.5. vizionate).
3.1.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte
3.2. adecvate nivelului de vârstă)
3.5. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
3.6. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.1. - exprimarea reacției față de cele citite;
4.4. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor.
4.5.  Organizarea textului scris
- așezarea corectă în pagina caietului a textului scris;
- jurnalul de lectură;
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Perioada Observaţii
învăţare ore
- cum se organizează un portofoliu.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- despărțirea în silabe a cuvintelor.

III. Călătorie pe  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 15.10 –


un nor 1.1. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (audiate, 26.10
1.2. citite); 5 – 9.11
1.4. - dramatizarea unor scene de poveste.
2.2.  Textul – textul literar, narativ
2.4. - personajele textului;
2.5. - timpul, locul, ordinea desfășurării întâmplărilor;
3.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.2. - organizarea în tabele/cadrane a informațiilor;
3.3. - exprimarea reacției față de cele citite prin gestică,
4.1. mimică, poziția corpului;
4.4. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
personaje.
 Organizarea textului scris
- semnele de punctuație;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit;
- expresii.

IV. Din lumea 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 13 12.11 –
reală, în lumea 1.2. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (auzite, 28.11
textului 2.2. văzute, trăite, citite);
2.3. - prezentarea unor persoane, a unor activități.
3.1.
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Perioada Observaţii
învăţare ore
3.2.  Textul – textul literar, narativ
3.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.6. - organizarea în tabele/cadrane a informațiilor;
4.1. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
4.3. procedee;
4.4. - delimitarea unui text în fragmente logice;
- extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de
enunțuri;
- realizarea planului de idei;
- evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de
structură sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică,
mimică, poziția corpului;
- exprimarea unor opinii personale.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare trăită;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat -scrierea
de instrucțiuni; utilizarea unor conectori de tipul: mai
întâi,apoi, în cele din urmă;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
V. Plantele și 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 3 – 21.12
animalele au 1.4. - solicitarea de informaţii (referitoare la universul
povestea lor 1.5. apropiat);
2.1. - relatarea unei acţiuni/întâmplări citite.
2.4.  Textul – textul nonliterar
2.5. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.3. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.6. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de
4.3. enunțuri;
4.4. - realizarea planului de idei;
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Perioada Observaţii
învăţare ore
- exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
VI. Semnele 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10 14 –
nescrise ale 1.3. - oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat); 25.01.2019
naturii 1.4. - relatarea unei acţiuni/întâmplări citite.
2.2.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte
2.4. adecvate nivelului de vârstă)
3.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.2. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.4. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri,
3.5. enunțuri și întrebări;
4.2. - evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de
4.5. structură sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică,
mimică, poziția corpului;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – afișul;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- cuvântul-parte de vorbire;
Caleidoscop de
- substantivul (genul și numărul);
vacanta
- scrierea corectă a unor substantive.
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Perioada Observaţii
învăţare ore
 Recapitulare semestriala 5 28.01-1.02

SEMESTRUL AL II-LEA

VIII. În lumea 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 11.02 –


sunetelor și a 1.3. - descrierea unui obiect, a unei ființe; 1.03
culorilor 1.4. - prezentarea unei activități.
2.1.  Textul – textul literar, narativ
2.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
2.4. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.1. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
3.2. procedee;
3.4. - evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de
3.5. structură sau de conţinut.
4.1.  Organizarea textului scris
4.2. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –
4.3. elaborarea de instrucțiuni amuzante.
4.5.  Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- adjectivul (genul și numărul);
- scrierea corectă a unor adjective.
IX. Împreună 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 4 – 22.03
1.4. - descrierea unui coleg/a unei colege;
2.1. - organizarea unui eveniment la nivelul clasei.
2.2.  Textul – textul literar, narativ
2.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.2. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
3.3. personaje;
3.4. - exprimarea personală pe baza textului.
3.5.  Organizarea textului scris
4.1. - textul funcțional - elaborarea unui fluturaş publicitar
4.2. pentru comunicarea rezultatelor unui proiect;
4.4. - scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
4.5. imaginată;
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Perioada Observaţii
învăţare ore
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- pronumele (genul și numărul).

X. Despre 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 25.03 –


invenții 1.4. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (vizionarea 12.04
2.2. unui film/desen animat pentru copii);
2.3. - prezentarea unei activități.
2.4.  Textul – textul literar, narativ
3.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.2. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
3.4. procedee;
3.5. - ordinea desfășurării întâmplărilor;
4.1. - exprimarea personală pe baza textului.
4.2.  Organizarea textului scris
4.3. - textul funcțional – invitația, e-mailul;
4.4. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –
4.5. elaborarea de instrucțiuni amuzante, utilizări neobișnuite
ale obiectelor;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- verbul (numărul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.
XI.Comunicarea 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10 06.05 –
politicoasă și 2.5. - cererea simplă familiară, cererea politicoasă; 17.05
relațiile cu 3.1. - inițierea unui schimb verbal.
ceilalți 3.2.  Textul – textul literar, narativ
3.3. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.1. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
4.4. procedee;
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
- exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Perioada Observaţii
învăţare ore
 Organizarea textului scris
- punctuația impusă de comunicarea dialogată scrisă;
- utilizarea în scris a formulelor de solicitare;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- părțile de vorbire.
XII. Joc și 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15 20.05 –
prietenie 1.3. - relatarea unei acţiuni/întâmplări cunoscute (citite). 7.06
1.4.  Textul - textul literar, narativ
2.2. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
3.2. - exprimarea reacției față de cele citite;
3.3. - exprimarea acordului/dezacordului față de acțiunile unor
3.5. personaje;
4.2. - exprimarea personală pe baza textului.
4.4.  Organizarea textului scris
- textul funcțional – cartea poștală;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare
imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.
XIII. Curcubeul  Recapitulare finală 5 10 – 14.06
vacanței
.
LIC E UL T E OR ET IC “ ȘT E F AN O DO BL EJ A ”
Str. Dorneasca, nr. 7 A, sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 411 22 13/Fax: 021 411 10 93
Mail: liceulstefanodobleja@gmail.com
Cod fiscal: 15138096

Avizat
Rep. Comisie metodica inv.,
DIRECTOR,
Prof. înv. primar Claudia ANTONESCU
Prof. Doina BURCĂU

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Avizat director,
2018 - 2019 Prof. Doina Burcău

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii


Avizat resp. Com. met,
Disciplina de învăţământ: Matematică Prof. Claudia Antonescu
Clasa a III-a
Nr. de ore pe săptămână: 4

Unitatea de Competen Conţinuturi Nr. de Perioada Observaţii


învăţare țe ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Un nou început  Recapitulare – clasa a II-a 8 10 – 20.09

II. Numerele 1.1.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000 12 24.09 –


naturale cuprinse 1.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire; 11.10
între0 - 10 000 2.1. - formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I,
2.2. V, X.
2.3.  Organizarea şi reprezentarea datelor
3.1. - tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel.
5.2.
III. Adunarea şi 2.4.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 8 15.10 –
Unitatea de Competen Conţinuturi Nr. de Perioada Observaţii
învăţare țe ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
scăderea 1.2. 0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin 25.10
numerelor 5.1. - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării;
naturale în 5.2. - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda
concentrul mersului invers, metoda balanţei).
0 – 10 000, fără  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute 4 5 – 8.11
trecere și cu (adunare și scădere)
trecere peste ordin
IV. Înmulțirea 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12 12 – 29.11
numerelor 5.1. - înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii);
naturale în 5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o
concentrul 0 - 100 cifră (înmulțirea unui număr de o cifră cu un număr de
două cifre);
- proprietăţile înmulţirii.

V. Împărțirea 2.5.  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12 3 – 20.12


numerelor 5.1. - împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră
naturale în 5.3. cu rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii).
concentrul 0 – 100  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor
rotunde
VI. Probleme cu 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute 8 14 – 24.01
cele 4 operații 5.3. (adunare, scădere, înmulțire, împărțire) 2019

VII. Caleidoscop 28.01 –


de vacanta Recapitulare semestriala 4 31.01

SEMESTRUL AL II-LEA
VIII. Înmulțirea 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 12 11.02 –
numerelor 5.1. - înmulţirea unui număr cu 10, 100; 28.03
naturale în 5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o
concentrul cifră;
0 – 10 000 - înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi
rezultatul nu depăşeşte 10 000.
Unitatea de Competen Conţinuturi Nr. de Perioada Observaţii
învăţare țe ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
IX. Elemente de 1.1.  Localizarea unor obiecte 12 4 -21.03
geometrie 1.2. - coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de
3.1. reţea.
3.2.  Figuri geometrice
- punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă
segment;
- unghi;
- poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi;
- cerc.
 Axa de simetrie
 Perimetrul
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaştere,
identificarea unor elemente specifice).
X. Fracții 2.1.  Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic 11 25.03 –
2.2. sau egal cu 10 11.04
2.3. - diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime;
2.4. reprezentări prin desene;
5.1. - terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător;
- compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi
numitor.
XI. Probleme 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice 8 06.05 -
5.2. cunoscute; metoda reprezentării grafice. 16.05
5.3.  Organizarea şi reprezentarea datelor
- date din tabele: sortare, extragere, ordonare;
- grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii.
XII. Unități de 4.1.  Unităţi de măsură pentru lungime 12 20.05 –
măsură 4.2. - unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii; 6.06
5.2. - instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul
de croitorie, ruletă;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără
transformări).
Unitatea de Competen Conţinuturi Nr. de Perioada Observaţii
învăţare țe ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor
(fără transformări).
 Unităţi de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii;
- instrumente de măsură: cântarul, balanţa;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru timp
- unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna,
anul;
- instrument de măsură: ceasul.
 Unităţi de măsură monetare
- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul;
- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate
monetară.
XIII. Recapitulare  Recapitulare finală 4 10 – 14.06
finală
LIC E UL T E OR ET IC “ ȘT E F AN O DO BL EJ A ”
. Str. Dorneasca, nr. 7 A, sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 411 22 13/Fax: 021 411 10 93
Mail: liceulstefanodobleja@gmail.com
Cod fiscal: 15138096

Avizat
Rep. Comisie metodica inv.,
DIRECTOR,
Prof. înv. primar Claudia ANTONESCU Prof. Doina BURCĂU

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Avizat director,
2018 - 2019 Prof. Doina Burcău

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii


Disciplina de învăţământ: Științe ale naturii Avizat resp. Com. met,
Prof. Claudia Antonescu
Clasa a III-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Un nou  Recapitulare – clasa a II-a 1 11 – 14.09
început
II. Pământul – 1.1  Pământul – mediu de viață 6 18.09 –
mediu de viață 2.2 - Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, utilizări; 23.10
2.3 - Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă;
2.4 - Mișcarea apei pe suprafața Pământului;
3.2 - Schimbări ale stării de agregare a apei. Circuitul apei în
natură;
- Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet.
 Influența omului asupra mediului de viață
- Poluarea apei, a solului, a aerului.
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
III.Caracteristici 1.1  Caracteristici ale lumii vii 9 6.11 –
ale lumii vii 1.2 - Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi de bază - apă, aer, 18.12
2.1 hrană; creștere; reacții la schimbările mediului; înmulțire);
2.3 - Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale mediului;
2.4 - Reacții ale corpului animal la schimbări ale mediului
3.1 (temperatura) sau în diferite situații (pericol, mișcare);
- Principalele grupe de animale: insecte, pești, amfibieni,
reptile, păsări, mamifere – caracteristici generale, exemple
Caleidoscop de de reprezentanți din mediul de viață apropiat.
vacanta  Omul – menținerea stării de sănătate 15 - 22.01
- Activitate și odihnă.
Recapitulare semestriala 1 29.01 –
1.02

SEMESTRUL AL II-LEA
IV. Corpuri – 1.1  Corpuri – proprietăți 6 12.02 –
proprietăți 1.2 - Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, lungime, 19.03
2.1 întindere, masă, volum);
2.2 - Stări de agregare (solid, lichid, gaz) – identificare în
2.4 funcție de formă și volum;
- Proprietățile unor metale. Utilizări;
- Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, magnetică,
electrică, de contact - frecarea);
- Magneți. Utilizări ale magneților. Busola.
V. Forțe și efecte 2.2  Forțe și efecte 5 26.03 –
2.3 - Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri (deformare, 09.04
mișcare);
- Mișcare și repaus. Caracteristici ale mișcării (distanță, 7.05-17.05
durată, rapiditate).
VI. 2.4  Tipuri de transformări ale materiei 3 21.05 –
Transformări ale 2.5  Topire, solidificare, vaporizare, condensare. 31.05
materie

VII.  Recapitulare finală 2 4 – 14.06


Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Recapitulare
finală
LIC E UL T E OR ET IC “ ȘT E F AN O DO BL EJ A ”
. Str. Dorneasca, nr. 7 A, sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 411 22 13/Fax: 021 411 10 93
Mail: liceulstefanodobleja@gmail.com
Cod fiscal: 15138096

Avizat
Rep. Comisie metodica inv.,
DIRECTOR,
Prof. înv. primar Claudia ANTONESCU Prof. Doina BURCĂU

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Avizat director,
2018 - 2019 Prof. Doina Burcău

Aria curriculară: Om și societate


Disciplina de învăţământ: Educație civică Avizat resp. Com. met,
Clasa a III-a Prof. Claudia Antonescu
Nr. de ore pe săptămână: 1

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Un nou  Recapitulare – clasa a II-a 1 10 – 14.09
început
II. Persoana 1.1  Persoana 6 17.09 –
2.2  Ce înseamnă să fim persoane? 26.10
2.3
 Persoana mea
2.4
3.2  Persoana lui / ei

Recapitulare
Evaluare

III. Noi, 1.1  Noi, animalele și plantele 5 5.11 - 7.12


animalele și 1.2  Ce sunt animalele și plantele?
plantele 2.1
 Nevoia de plante și animale
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2.3  Atitudinea față de plante și animale
2.4
3.1 Recapitulare
Evaluare

IV. Raporturile  Raporturile noastre cu lucrurile 5 10. – 21.12


noastre cu  Ce sunt lucrurile? 14 – 25.01
lucrurile
 Nevoia de lucruri
 Lucrurile care ne exprimă
 Relații și atitudini față de lucruri

Recapitulare semestrială
Evaluare 1 28.01 –
1.02

SEMESTRUL AL II-LEA
V. Trăsături 1.1  Trăsături morale ale persoanei 7 11.02 –
morale ale 1.2  Bunatatea și răutatea 29.03
persoanei 2.1  Respectul și lipsa de respect
2.2
 Sinceritatea și minciuna
2.4
 Curajul, frica, lașitatea
 Modestia și lipsa de modestie
 Încrederea și lipsa de încredere

Recapitulare
Evaluare

VI. Raporturile 2.2  Raporturile noastre cu ceilalți oameni 7 1.04 –


noastre cu 2.3 - Ce sunt grupurile? 12.04
ceilalți oameni - Familia
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- Grupul de prieteni 6.05-7.06
- Grupul de joaca
- Grupul de învățare
- Reguli ale grupului

Recapitulare
Evaluare semestrială
VII.  Recapitulare finală 2 10 – 14.06
Recapitulare
finală
LIC E UL T E OR ET IC “ ȘT E F AN O DO BL EJ A ”
. Str. Dorneasca, nr. 7 A, sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 411 22 13/Fax: 021 411 10 93
Mail: liceulstefanodobleja@gmail.com
Cod fiscal: 15138096

Rep. Comisie metodica inv., Avizat

Prof. înv. primar Claudia ANTONESCU DIRECTOR,


Prof. Doina BURCĂU
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ Avizat director,
2018 - 2019 Prof. Doina Burcău

Aria curriculară: Educație fizică și sport


Disciplina de învăţământ: Joc și mișcare Avizat resp. Com. met,
Clasa a III-a Prof. Claudia Antonescu
Nr. de ore pe săptămână: 1

Unitatea de Compe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare tenţe ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Capacitatea 1.1.  Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări 17 ore 10.09-
psiho-motrică 1.2. de obiecte 01.02.2019
1.3. Exemple de jocuri: Măsurătorii
2.1.
2.2.  Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare
- în zig-zag;
- cu ocolire de obstacole;
- cu trecere peste obstacole;
- cu transport și punere de obiecte
Exemple de jocuri: Vizitiul și cățelul, Troica, Vânătorul, Vrabia și
albina, Șoarecele și pisica, Poșta merge.

 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri


cu desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare; cu
Unitatea de Compe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare tenţe ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
coardă
Exemple de jocuri: Elasticul, Ferește-ți picioarele.
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante aruncare și
prindere:
- aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe deasupra
capului
- prindere cu o mână prin aruncare
- aruncare azvârită la distanță și la țintă
Exemple de jocuri: Suveica dublă, Vânătorii și rațele, Ciobanii își
apără oile, Țintașii iscusiți.
 Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând
deprinderi motrice complexe (utilitar-aplicative)
- tracțiune-împingere
- cățărare-coborâre
- tracțiune
Exemple de jocuri: Derdelușul, Toboganul, Avionul

 Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților


motrice
- viteza de deplasare în relație cu un partener
- forță dinamică a trunchiului și abdomenului
- rezistența generală
Exemple de jocuri: Vânătorul, vrabia și albina, Nu te lăsa, frate!

 Jocuri de orientare spațio-temporală:


- repere statice, dinamice
- ritm
Exemple de jocuri: Ocupă locul, poșta merge, Cercurile zburătoare

SEMESTRUL AL II-LEA

II. Deprinderi 2.1.  Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare 3 ore 11.02-01.03
de comunicare 2.2.  Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin
Unitatea de Compe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare tenţe ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
și lucru în necondiționat
echipă
Exemple: acțiuni în perechi, grupuri mici, cu schimbarea rolurilor la
fiecare execuție

 Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți


Exemple: întrebări și răspunsuri cu privire la rezultatele jocurilor
 Responsabilitățile rolurilor de conducere
Exemple: supravegherea respectării regulilor și a ordinii în
desfășurarea jocurilor
 Reguli de interacțiune intergrup
Exemplu: respectarea echipei adverse, recunoașterea rezultatului
întrecerii în cadrul jocurilor
Exemplu de jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la mal, Între
două focuri
III. Stil de viață 2.1.  Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și 14 ore 04.03-14.06
activ 2.2. respiratorii

Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe


ghemuite
 Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer
liber

Exemple de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii iscusiți, cursa pe


numere
 Jocuri de mișcare constituite spontan, în aer liber, incluzând
întrecerea între grupuri

Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile,


Mingea la căpitan, Între două focuri
 Jocuri de mișcare în aer liber desfășurate în excursii, tabere,
Unitatea de Compe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare tenţe ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
drumeții. Activități turistice
LIC E UL T E OR ET IC “ ȘT E F AN O DO BL EJ A ”
. Str. Dorneasca, nr. 7 A, sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 411 22 13/Fax: 021 411 10 93
Mail: liceulstefanodobleja@gmail.com
Cod fiscal: 15138096
Avizat
Rep. Comisie metodica inv.,
DIRECTOR,
Prof. Doina BURCĂU
Prof. înv. primar Claudia ANTONESCU

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ Avizat director,


2018 - 2019 Prof. Doina Burcău
Aria curriculară: Arte / Educație fizică și sport
Disciplina de învăţământ: Muzică și mișcare
Clasa a III-a
Avizat resp. Com. met,
Nr. de ore pe săptămână: 1 Prof. Claudia Antonescu

Planificare calendaristică orientativă


Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
I. Un nou  Recapitulare – clasa a II-a 1 10 – 14.09
început
II. Magia 2.1.  Hai, cântați cu toți în cor cu solist și dirijor! 6 17.09 –
muzicii 3.1.  Corect respirăm, bine cântăm! 26.10
 Vocalizăm, apoi cântăm!
 Evaluare

Lectură facultativă - Wolfgang Amadeus Mozart


III. Atelierul de 2.1.  Percuția corporală și instrumentală 5 5.11 – 7.12
sunete 3.1.  Jucăriile muzicale
 Orchestra jucăriilor
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Evaluare

Lectură facultativă – Joseph Haydn


IV. Câtecele 1.1.  Cântece din folclorul copiilor 5 10 - 21.12
copilăriei 1.2.  Dansuri populare
3.2. 14.01 –
 Colinde românești
1.02
 Ritmul
 Recapitulare. Evaluare semestrială

Lectură facultativă – Ciprian Porumbescu

SEMESTRUL AL II-LEA
V. Armonia 1.2.  Înălțimea sunetelor muzicale 10 11.02 –
sunetelor 1.3.  Portativul și cheia SOL 12.04
2.2.
 Sunetul și nota SOL
06.05 –
 Sunetul și nota MI 10.05
 Sunetul și nota LA
 Sunetul și nota DO1
 Sunetul și nota RE
 Sunetul și FA
 Sunetul și nota DO2
 Sunetul și nota SI

Evaluare
Lectură facultativă – Sunete melodioase: Fluierașul
VI. Limbajul 1.1.  Timbrul 4 13.05 –
muzicii  Nuanțele 31.05
 Legătura dintre strofă și refren

Recapitulare. Evaluare
Lectură facultativă – Călătorie în lumea viorii
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
VII. Mini  Gama DO – scenetă muzicală 2 3 - 14.06
spectacol  Cântecul gamei
muzical
LIC E UL T E OR ET IC “ ȘT E F AN O DO BL EJ A ”
Str. Dorneasca, nr. 7 A, sector 5, Bucureşti
Telefon: 021 411 22 13/Fax: 021 411 10 93
Mail: liceulstefanodobleja@gmail.com
Cod fiscal: 15138096

Avizat
Rep. Comisie metodica inv.,
DIRECTOR,
Prof. înv. primar Claudia ANTONESCU Prof. Doina BURCĂU

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ Avizat director,


2018 - 2019 Prof. Doina Burcău

Aria curriculară: Arte / Tehnologii


Disciplina de învăţământ: Arte vizuale și abilități practice Avizat resp. Com. met,
Clasa a III-a Prof. Claudia Antonescu
Nr. de ore pe săptămână: 2
Planificare calendaristică orientativă
SEMESTRUL I
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
I. Un nou 1.2.  Materiale și instrumente 2 10 – 14.09
început 1.3.  Recapitulare: Elemente de limbaj plastic – Punctul,
2.3. linia și pata de culoare

II. Școlile 1.2.  Drumul spre școală. Tema plastică – Linia 12 17 – 26.10
povestesc 1.3.  Drumul spre școală. Macheta
2.3.
 Oamenii școlii, mici și mari. Tema plastică – Linii și
puncte
 Oamenii școlii, mici și mari. Colajul
 Pagini din viața școlii. Obținerea de griuri
 Pagini din viața școlii. Pata de culoare și forma
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
Evaluare

III. Eu între 1.1.  Un copil obișnuit. Culoarea. Culori principale și culori 4 5 - 16.11
ceilalți 1.2. binare
1.3.  Totul despre mine. Tehnica Origami
2.1.
2.2.  Ceilalți. Culori calde. Culori reci
2.4.  Amprenta clasei mele. Nuanțe și tonuri

Evaluare

IV.Jocuri și 1.1.  Noi și lucrurile. Tehnici de lucru cu materiale textile 4 19.11 –


jucării 2.1.  Povestea din spatele unei jucării. Modelare liberă 30.11
2.2.
 Jocurile generațiilor. Jocul memoriei
2.4.
Evaluare

V. Harta 1.1.  Cele patru anotimpuri. Amestecuri cromatice. Colaj 6 3 – 21.12


anotimpurilor 1.2.  Anotimpul preferat. Obținerea de forme spontane prin
1.3. stropire și curgere liberă
2.2.
 Anotimpul preferat. Amestecuri obținute prin fuzionare
și prin dirijarea jetului de aer
 Obiceiuri de iarnă

Evaluare

VI. Pământul, 1.2.  Universul. Tehnici de realizare a unui mobil 6 14.01 –


planetă vie 1.3.  Universul. Obținerea de forme prin decolorare cu pic 1.02
2.3.
 Planeta Albastră. Efectul de transparență/opacitate
 Planeta Albastră. Colajul prin rupere
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
 Pământul, planetă vie. Monoclu

Recapitulare. Evaluare semestrială

SEMESTRUL AL II-LEA
VII. Despre 1.1  Oameni și pasiuni. Amestecuri cromatice 6 11.02 –
pasiuni 1.2  Povestea unei pălării. Tehnici de lucru cu fire și 1.03
1.3. materiale textile
2.2.
2.4.  Colecții. Quilling
 Dincolo de poarta școlii. Expoziție cu vânzare

Evaluare
VIII. Învățăm 1.1.  Despre plante. Tehnici cu materiale din natură 6 4 – 22.03
de la plante 1.3.  Echilibrul din natură, mandala. Forma
2.2.  Echilibrul din natură. Obținerea de forme cu ajutorul
2.4. sforii înmuiate în culoare
 Flori de primăvară. Tehnici de lucru combinate
 Pomi înfloriți. Amprentarea cu culori

Evaluare
IX. Învățăm de 1.1.  Prieteni necuvântători. Amestecuri cromatice 8 25.03 –
la animale 1.3.  Prieteni necuvântători. Tangram 12.04
2.1.  Păpuși pe băț. Tehnici de lucru combinate
2.3.  Iubire necondiționată. Animale din farfurii de carton 6.05-10.05
2.5.  Iubire necondiționată. Tehnici fotografice

Evaluare
X. Ție îți pasă 1.2.  Casele păsărilor. Tehnici de lucru combinate 6 13 – 31.05
1.3.  Prietenii naturii. Tehnici de lucru combinate
2.3.  Eco-marțieni. Tehnici de lucru combinate
Evaluare
XI. Colecționari 1.2.  Timp liber pentru acasă. Țesere cu benzi de hârtie 4 3 – 14.06
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
de timp liber 1.3.  De-a arhitecții. Tehnici de lucru cu hârtia
2.3.  Desenul – pasiunea mea. Tehnica hașurării

Recapitulare. Evaluare finală

S-ar putea să vă placă și