Sunteți pe pagina 1din 3

LICENŢĂ PARAŞUTIŞTI

METEOROLIGIE

1. Atmosfera devine instabilă odată cu apropierea unui:


front cald
front oclus
# front rece
2. Frontul atmosferic este:
# zona de contact între două mase de aer cu caracter termic diferit
linia de nori care apare când se răceşte vremea
zona de demarcaţie între ploaie şi timp frumos
3. Când o masă de aer rece întâlneşte una caldă atunci se formează un:
# front rece
front cald
front oclus
4. Furtunile sunt asociate cu de nori:
de tip Cumulus
# de tip Cumulonimbus
de tip Altocumulus
5. Care sunt factorii atmosferici care determină schimbările în atmosferă?
temperatura, latitudinea geografică
mareele, temperatura, mişcările aerului
# presiunea, temperatura, umiditatea, vântul
6. Norii de formaţie verticală sunt:
de tip Cirus
# de tip Cumulus
de tip Altocumulus
7. Plafonul norului reprezintă:
distanţa de la baza la vârful norului
partea cea mai înaltă a norului
# distanţa de la suprafaţa solului până la baza norului
8. Norii cu o mare extindere pe verticală sunt:
de tip cirocumulus
# de tip cumulonimbus
de tip nimbostratus
9. Înălţimea bazei norilor la verticala locului se numeşte:
nebulozitate
vizibilitate
# plafon
10. Ceata este considerată densă atunci când vizibilitatea este între:
100 – 200 m
200 – 400 m
# 0 – 50 m
11. Frontul în care aerul cald în deplasare îl înlocuieşte pe cel rece se numeşte:
# front cald
front rece
front oclus
12. Grindina reprezintă:
fulgi de zăpadă îngheţaţi
# boabe rotunde de gheaţă având diametrul de 2-3 cm
precipitaţie lichidă
13. Ploaia reprezintă:
boabe rotunde de gheaţă
# precipitaţie lichidă, formată din picături de apă cu diametrul mai mare de 0,5 mm
preciptaţie omogenă, formată din picături mărunte de apă
1 din 4
14. Ninsoarea reprezintă:
# precipitaţia sub formă de fulgi, cu o varietate foarte mare ca aspect exterior
precipitaţia mixtă formată din picături mărunte de gheaţă
boabele rotunde de gheaţă
15. Care element din compoziţia aerului este determinant în schimbarea condiţiilor meteo?
# vaporii de apă
oxigenul
bioxidul de carbon
16. Prin temperatura aerului înţelegem:
temperatura la care a ajuns aerul în urma încălzirii de la soare
cantitatea de temperatură pe care aerul o cedează în urma încălzirii de la soare, mediului
înconjurător
# starea de încălzire a aerului
17. Cantitatea de oxigen:
rămâne constantă în atmosferă
# variază invers proporţional cu înălţimea
variază direct proporţional cu înălţimea
18. Cum variază presiunea aerului în înălţime?
creşte cu înălţimea
# scade cu înălţimea
rămâne constantă
19. Presiunea atmosferică scade în altitudine datorită:
scăderii temperaturii aerului în înălţime
creşterii umezelii în înălţime
# scăderii densităţii aerului în înălţime şi scurtării coloanei de aer
20. Vântul este:
mişcarea turbulentă a aerului
# mişcarea orizontală a aerului
mişcarea orizontală şi verticală a aerului
21. Vântul laminar este vântul care:
suferă variaţii datorită obstacolelor
ia naştere prin convecţia aerului
# îşi păstrează direcţia şi intensitatea
22. O perdea de copaci în faţa vântului provoacă:
turbulenţe în faţa copacilor
nu provoacă turbulenţe
# turbulenţe în spatele copacilor
23. Putem aprecia că viteza vântului la sol este de 2-3 m/s dacă:
se produc distrugeri, unii copaci se rup
# steagurile flutură uşor: din când în când foşnesc frunzele
se leagănă ramurile groase ale copacilor
24. Putem aprecia că viteza vântului la sol este de 3-5 m/s dacă:
se produc distrugeri unii copaci se rup
se leagănă ramurile groase ale copacilor
# frunzele şi ramurile subţiri se mişcă permanent, iarba înaltă şi culturile se clatină,
steagurile flutură
25. Putem aprecia că viteza vântului la sol este de 5-7 m/s dacă:
# se mişcă ramurile subţiri ale copacilor, se ridică praful de pe sol, trec unde peste
ierburile înalte şi culturi
se produc distrugeri unii copaci se rup
se leagănă ramurile groase ale copacilor
26. La nivelul solului viteza vântului se determină cu ajutorul:
# anemometrului
balonul meteorologic
tubului Pitot
27. Norii Cumulus sunt nori de tip :
2 din 4
ondulaţi
stratificaţi
# verticali
28. Fronturile reci sunt marcate pe o hartă sinoptică cu culoarea:
neagră
# albastră
roşie
29. Putem aprecia că viteza vântului la sol este de 7-10 m/s dacă:
# se mişcă ramurile şi tulpinile subţiri ale copacilor, steagurile mari sunt întinse
se produc distrugeri, unii copaci se rup
se leagănă ramurile groase ale copacilor
30. O masă de aer devine saturată când umezeala relativă devine :
90%
30%
# 100%
31. Ceaţa poate fi considerată densă dacă vizibilitatea este:
sub 500 m
# sub 50 m
sub 1000 m
42. Vântul este:
rafalos, turbulent, incident
# rafalos, turbulent, laminar
turbulent, laminar, incident
43. Fenomene meteorologice periculoase saltului cu paraşuta:
ploaia
aerul ceţos
# vijelia
44. Tipurile de nori ce pot influenţa negativ saltul cu paraşuta:
stratus
altostratus
# cumulonimbus
45. Vântul se formeză datorită:
# diferenţei de presiune de la un loc la altul
diferenţei de altitudine de la un loc la altul
diferenţei de densitate de la un loc la altul
46. Curenţii de aer sunt:
# mişcări verticale sau înclinate ale maselor de aer
mişcări orizontale sau înclinate ale maselor de aer
mişcări orizontale sau verticale ale maselor de aer
47. Nebulozitatea se măsoară în:
# optimi
zecimi
sutimi
48. Norul este:
# ansamblu vizibil de particule minuscule de apă aflate în suspensie:
ansamblu vizibil de picături de apă aflate în suspensie
ansamblu vizibil de vapori de apă şi fum
49. Masa de aer cald este masa de aer care are temperatura:
#mai ridicată decât temperatura suprafeţei terestre
mai scăzută decât temperatura suprafeţei locului
mai scăzută decât temperatura suprafeţei pe verticală
50. Masa de aer rece, este masa de aer care are temperatura:
#mai scăzută decât temperatura suprafeţei terestre
mai ridicată decât temperatura suprafeţei locului
mai ridicată decât temperatura suprafeţei pe verticală

3 din 4

S-ar putea să vă placă și