Sunteți pe pagina 1din 1

Rugăciune de armonizare şi curăţare

Doamne, îţi mulţumesc pentru fiecare clipă a vieţii mele


şi pentru înţelepciunea, bucuria şi iubirea cu care mă îndrumi pe calea mea!
Te chem, Tată Ceresc şi Te rog să fii călăuza mea în toate aspectele existenţei mele!
Dăruieşte-mi Îngeri de bucurie, cunoaştere, ocrotire şi sfat în tot ceasul vieţii!

Invoc acum, cu credinţă, Lumina Divină care să mă călăuzească şi să mă învăluie,


cuprinzând toată fiinţa mea şi topind în iubire orice dizarmonie
din structurile şi suprastructurile mele, pentru ca eu să pot pune
toate resursele şi capacităţile mele în slujba Vieţii, a Păcii şi a Armoniei pe Pământ.

Invoc toţi Îngerii mei de lumină să creeze de jur împrejurul meu un spaţiu sacru
în care sufletul meu să fie mereu curăţat, centrat şi ajutat
să conştientizeze şi să integreze armonios lecţiile trecutului, prezentului şi viitorului.
Fie ca lumina Duhului Sfânt să susţină permanent acest spaţiu sacru, după Voia Tatălui.

Te rog, Doamne, învaţă-mă ca prin tot ceea ce simt, fac, spun, gândesc şi manifest
să-mi aduc aminte că sunt o scânteie divină şi să-mi onorez pe deplin sufletul
în această călătorie a existenţei, prin toate alegerile mele.

Fac pace cu mine şi cu viaţa mea şi fie ca Pacea din cer să-mi fie mereu în suflet
şi-n gândire. Aleg cu bucurie să-i consacru lui Dumnezeu această zi, viaţa mea
şi toată fiinţa şi cer să fiu, Tată Ceresc, instrumentul pus în slujba Ta
şi în slujba acestei planete minunate care îmi este Casă.

Binecuvântez tot ceea ce am, sunt, simt, pot, fac, iubesc, comunic, văd, aud, învăţ şi înţeleg.

Tata Ceresc, aşează-mă în Lumina Ta!


Tată Ceresc, cuprinde-mă în Lumina Ta!
Tata Ceresc, fă-mă Lumina Ta!
Prin voia Ta, Doamne, eu sunt însăşi Lumina ta!

Amin!