Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

ŞCOALA GIMNAZIALA “ GRIGORE MOISIL” GALAŢI


MICRO 13b – Str.Feroviarilor Nr.19A- cod poştal 800199
Telefon/ Fax- Secretariat - 0336-401018
E-mail: grigore_moisil@yahoo.com
Nr............/...........................................

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

SEMESTRUL I

Munteanu Elena Magdalena Clasa Pregătitoare An şcolar 2014 – 2015 ; 2 ore/săptămână


Unităţi de Nr.de Comp Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Dozaj E
învătare ore etenţe orient -a
specif ativ
ice
Igiena si 2 1.1 -Masuri igienice minimale dupa • exersarea tipului de respiratie 10’ •
protecţia 1.2 lectia de educatie fizica si sport specific efortului în diferite anotimpuri o
indivuduala -Masuri de protejare individuala • expunerea organismului la re
-Masuri de protejare a factorii naturali benefici pentru si
colegilor/partenerilor sanatate: aer, soare ti
• utilizarea echipamentului
adecvat diferitelor anotimpuri
• adoptarea posturii corecte în
pozitiile de baza si derivate
• adoptarea diferitelor pozitii
(stând, asezat, pe genunchi, culcat)
1. 1.1 -Importanţa activităţii de - prezentarea în câteva cuvinte a 10’ -
1.2 educaţie fizică importanţei activităţii de educaţie o
1.3 -Formaţia de adunare în linie pe fizică; re
1.4 un rând şi alinierea în linie pe - se fac recomandări privind si
un rând echipamentul necesar; ti
- prezentarea regulilor de practicare a -
educaţiei fizice, de comportare a ap
elevilor pe teren sau sala de educaţie i
fizică, pericolele de accidentare la care in
pot fi expuş ; u
- aranjarea elevilor şi stabilirea locului
pentru fiecare elev în linie pe un rând
( se alinează mai întâi fetele de la cea
mai înaltă până la cea mai mică,
urmând apoi cu băieţii tot în ordine
Elemente descrescătoare de la dreapta la stânga)
de 2. 1.1 -Formaţie de adunare în linie pe - alinierea pe un rând după înălţime, de 10’ -
organizare 1.2 un rând la dreapta la stânga; - observaţii, o
a 1.3 -Formaţie de deplasare în corectări individuale şi colective; re
activitatilor 1.4 coloană câte unul - recunoaşterea locului în formaţie a si
motrice vecinilor; ti
- împrăştierea şi revenirea în formaţie -
de adunare pe linia trasată pe sol ; ap
- din formaţia de adunare pe o linie, i
întoarcerea cu faţa spre direcţia de co
deplasare; e
- păstrarea distanţei în timpul
deplasării.
3. 1.1 -Întoarceri prin săritură, la - învăţarea întoarcerilor prin săritură 10’ ap
1.2 stânga şi la dreapta, de pe loc spre direcţiile indicate : gard, perete; ea
1.3 - învăţarea întoarcerilor prin săritură la ac
1.4 stânga şi la dreapta; ii
- exersarea întoarcerilor la semnale el
sonore

Munteanu Elena Magdalena Clasa Pregătitoare An şcolar 2014 – 2015 ; 2 ore/săptămână


4-6 1.1 -Aceleaşi conţinuturi de la - adunarea pe un rând ( alinierea după 10’ -
1.2 lecţiile 2 înălţime, de la dreapta la stânga); o
1.3 - recunoaşterea locului în formaţie a re
1.4 vecinilor; si
- pe linii marcate exersarea alinierii ti
elevilor;
- exersarea întoarcerilor la dreapta şi
stânga

1-4 2.1 mers spre diferite directii, cu Exersarea tipului de respiratie specific 10’ o
2.2 diferite pozitii de brate; efortului in diferite contexte re
2.3 -mers pe varfuri, pe calcaie, Exersarea grupelor de miscari specifice si
Mers lateral, cu pas schiopatat, cu pas segmentelor corpului Jocul de miscare ti
incrucisat;

5-8 2.1 -dezvoltarea rezistentei la Exersarea tipului de respiratie specific 10’ o


2.2 eforturi aerobe; efortului in diferite contexte re
2.3 -alergare pe loc, cu pendularea si
Alergare gambei inapoi, cu ridicarea ti
genunchilor la piept;
-alergare in diferite directii cu
opriri, porniri si intoarceri la
semnal, cu ocoliri si pasiri peste
Deprinderi obstacole;
motrice

1-3 2.1 -Saritura pe loc Exersarea sariturilor prin jocuri 10’ o


Saritura 2.2 dinamice re
2.3 Joc de pantomima si
ti
4-6 2.1 -Saritura de pe loc în lungime Exersarea sariturilor prin jocuri 10’ o
Saritura 2.2 dinamice re
2.3 Joc de pantomima si
Evidentierea comportamentelor ti
laudabile: cooperare, fair-play

1-3 2.1 -deplasare in echilibru pe o linie Efectuarea de exrcitii de mobilitate in 10’ o


Echilibru 2.2 trasata pe sol (30cm), cu pasire limitele anatomice; re
2.3 peste diferite obstacole si Intreceri si jocuri dinamice cuprinzand si
transport de obiecte; alergare, ocolire de obstacole, trecere ti
peste obstacole.

4-6 2.1 -deplasare in echilibru pe o Efectuarea de exrcitii de mobilitate in 10’ o


Echilibru 2.2 suprafata inalta limitele anatomice; re
2.3 (30-40cm) cu indeplinirea unor Intreceri si jocuri dinamice cuprinzand si
actiuni alergare, ocolire de obstacole, trecere ti
(diferite pozitii de brate, peste obstacole.
transport de obiecte, pasire peste
obstacole si intoarcere)

Munteanu Elena Magdalena Clasa Pregătitoare An şcolar 2014 – 2015 ; 2 ore/săptămână


1.1 -Cerintele specifice si regulile -adoptarea posturii corecte în pozitiile 10’ o
1.2 participarii la activitatile de de baza si derivate re
1-3 1.3 educatie psiho-motrica în si
1.4 interior -adoptarea diferitelor pozitii (stând, ti
asezat, pe genunchi, culcat)
-Cerintele specifice si regulile
participarii la activitatile de -exersarea grupelor de miscari
educatie psiho-motrica în aer specifice segmentelor corpului
liber
Elemente
ale -efectuarea exercitiilor de mobilitate în
-Bai de soare limitele anatomice
dezvolatrii
fizice
armonioase -Exercitii de influentare -efectuarea actiunilor motrice în
selectiva a aparatului locomotor conditiile stabilitatii articulare

-Educarea actului respirator -exersarea actelor motrice de


expresivitate corporala pe fond muzical

-efectuarea procedurilor minimale de


igiena dupa effort

-întretinerea, depozitarea si transportul


în conditii de igiena a echipamentului
sportiv

1.3 -Viteza de reactie si de executie -exersarea grupelor de miscari 10’ o


a miscarilor singulare, la specifice segmentelor corpului re
2.1 semnale acustice si
1-3 -efectuarea exercitiilor de mobilitate în ti
2.2 -Viteza de reactie si de executie limitele anatomice
a miscarilor singulare, la
Capacitate semnale vizuale -exersarea actelor motrice de
motrice 3.2
expresivitate corporala pe fond muzical
-Viteza de reactie si de executie
Viteza a miscarilor singulare, la -exersarea sariturilor prin jocuri
semnale tactile dinamice

-Viteza de deplasare pe distante -exersarea aruncarilor si a prinderilor


scurte (10-15m) prin manipularea obiectelor

-Viteza de executie a unor -stafete simple


miscari repetate
-întreceri si jocuri dinamice cuprinzând
-Viteza de executie a unor alergare, ocolire de obstacole, trecere
miscari cunoscute peste si pe sub obstacole, aruncari la
tinta etc.
-Mobilitate articulara
-exersarea vitezei de reactie si de
-Stabilitate articulara executie, cu ajutorul semnalelor vizuale
si auditive

Munteanu Elena Magdalena Clasa Pregătitoare An şcolar 2014 – 2015 ; 2 ore/săptămână


-exersari în perechi si pe grupe

-participarea la stafete si parcursuri


combinate sub forma de întrecere

-încurajarea colegilor pentru participare


activa

Munteanu Elena Magdalena Clasa Pregătitoare An şcolar 2014 – 2015 ; 2 ore/săptămână


PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

SEMESTRUL II

Munteanu Elena Magdalena Clasa Pregătitoare An şcolar 2014 – 2015 ; 2 ore/săptămână


Unităţi Nr.de Comp Detalieri de conţinut Activităţi de învăţare Dozaj Evalu
de ore etenţe orienta re
învătare specif tiv
ice
Igiena si 2 1.1 -Masuri igienice minimale -exersarea tipului de respiratie specific 10’ observa
protecţia 1.2 dupa lectia de educatie fizica efortului în diferite anotimpuri a
indivudua si sport -expunerea organismului la factorii sistema
la naturali benefici pentru sanatate: aer, că
-Masuri de protejare soare
individuala -utilizarea echipamentului adecvat
diferitelor anotimpuri
-Masuri de protejare a -adoptarea posturii corecte în pozitiile
colegilor/partenerilor de baza si derivate
-adoptarea diferitelor pozitii (stând,
asezat, pe genunchi, culcat)

Deprinde 2.1 -Tractiuni pe banca de -stafete simple 10’ observa


ri motrice gimnastica, cu ajutorul a
2.2 bratelor -exersari în perechi si pe grupe sistema
1-4 că
3.2 -Tractiuni pe banca de -participarea la stafete si parcursuri
Tractiu gimnastica, cu ajutorul combinate sub forma de întrecere
ni picioarelor
-încurajarea colegilor pentru participare
activa

1-4 -Târâre pe genunchi si coate - culcat facial, sprijin pe palme, braţele 10’ observa
Tarare întinse, deplasare înainte pe palme, a
corpul rămâne întins şi vârfurile sistema
picioarelor sprijinite pe sol că
- sprijin pe palme şi genunchi: se
deplasează înainte la distanţă de ½ pas,
un genunchi şi braţul opus, urmat de
deplasare a înainte a celorlalte două
membre opuse
-manevrarea obiectelor (mingi -stafete simple 10’ observa
de tenis, volei, fotbal etc.) a
-întreceri si jocuri dinamice cuprinzând sistema
1-6 alergare, ocolire de obstacole, trecere că
Indem peste si pe sub obstacole, aruncari la
anare tinta etc.

-organizarea de jocuri dinamice de


alergare, urmarire, schimbari de
directie, adoptari de pozitii – Exemplu:
„Ogarul si iepurele”, „Ratele si
vânatorul” etc.

Munteanu Elena Magdalena Clasa Pregătitoare An şcolar 2014 – 2015 ; 2 ore/săptămână


1-6 -Prindere cu doua mâini la -exersarea aruncarilor si a prinderilor 10’ observa
Arunc piept, din autoaruncari prin manipularea obiectelor a
are – 2.1 sistema
prinde -Prindere cu doua mâini la -stafete simple că
re 2.2 piept, de la partener
-întreceri si jocuri dinamice cuprinzând
3.1 alergare, ocolire de obstacole, trecere
peste si pe sub obstacole, aruncari la
3.2 tinta etc.

-acceptarea si respectarea unui sistem


de reguli simple

-participarea la stafete simple, cu


respectarea regulilor stabilite

-exersari în perechi si pe grupe

-încurajarea colegilor pentru participare


activa

Alergarea 1-6 2.1 -Specific atletismului startul -stafete simple 10’ observa
de viteza de sus a
2.2 -întreceri si jocuri dinamice cuprinzând sistema
-Specific atletismului alergare, ocolire de obstacole, trecere că
3.1 alergarea de viteza peste si pe sub obstacole, aruncari la
tinta etc.
3.2
-exersarea vitezei de reactie si de
executie, cu ajutorul semnalelor vizuale
si auditive

-organizarea de jocuri dinamice de


alergare, urmarire, schimbari de
directie, adoptari de pozitii – Exemplu:
„Ogarul si iepurele”, „Ratele si
vânatorul” etc.

-acceptarea si respectarea unui sistem


de reguli simple

-participarea la stafete simple, cu


respectarea regulilor stabilite

-exersari în perechi si pe grupe

-participarea la stafete si parcursuri


combinate sub forma de întrecere

-încurajarea colegilor pentru participare

Munteanu Elena Magdalena Clasa Pregătitoare An şcolar 2014 – 2015 ; 2 ore/săptămână


activa

Capacitat 1-6 2.2 -Forta dinamica a membrelor -întreceri si jocuri dinamice cuprinzând 10’ observa
i motrice Forta 3.2 inferioare alergare, ocolire de obstacole, trecere a
peste si pe sub obstacole, aruncari la sistema
-Forta dinamica a spatelui tinta etc. că

-Forta dinamica a -exersari în perechi si pe grupe


abdomenului
-participarea la stafete si parcursuri
combinate sub forma de întrecere

Munteanu Elena Magdalena Clasa Pregătitoare An şcolar 2014 – 2015 ; 2 ore/săptămână