Sunteți pe pagina 1din 43

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului


nr. 206/2019 cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea
mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019
și a Programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale,
locale, comunale și a străzilor
--------------------------------------------------------------------------

În temeiul art.1 alin. (21) și art. 8 alin. (3) din Legea fondului rutier
nr. 720/1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,
nr. 247-251, art. 753), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Anexele nr. 1 și 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 206/2019 cu privire la


aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier
pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 și a Programului de reparație
periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.119-131, art. 232) vor
avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 206/2019

PROGRAMUL
privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice
naționale pe anul 2019

Cheltuieli totale: 1 024 089,1 mii lei, inclusiv:


Volumul de lucrări
Nr. pentru drumurile
Articolul de cheltuieli
crt. naționale
(mii lei)
Total 1 024 089,1
1. Întreținerea drumurilor – total 583 471,1
inclusiv:
1.1. întreținerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea 322 211,1
părții carosabile cu adaos de material, întreținerea terasamentului și

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
2

sistemelor de evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă, lucrări


neprevăzute: în caz de inundații, cu spălarea terasamentului și
distrugerea podurilor, alunecări de teren etc.);
întreținerea periodică și reparații curente – total 57 660
inclusiv:
1.2. 20 500
1.2.1) drumuri pietruite
1.2.2) drumuri asfaltate (egalizări și înlocuirea straturilor) 37 160
lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere (marcaj rutier,
1.3. 45 000
parapet metalic, înlocuirea și reparația indicatoarelor de circulație)
lucrări de întreținere, reparații curente a lucrărilor de artă (poduri,
1.4. 12 000
podețe)
întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea
1.5. 110 000
poleiului)
crearea de spații verzi în zonele drumurilor (plantarea arborilor și
1.6. 500
arbuștilor și întreținerea lor)
elaborarea documentelor normative, implementarea tehnologiilor
1.7. 4 100
moderne și efectuarea controlului calității
1.8. gestionarea drumurilor (inclusiv cheltuieli de arbitraj și judecată) 32 000
Reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești (conform
2. 281 626
anexei nr.1.1 la prezentul Program)
Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi
3. 20 000
procurare a terenurilor
Cofinanțarea proiectului de reabilitare a drumurilor (conform
4. 33 500
anexei nr. 1.2 la prezentul Program)
Achiziționarea sistemului informatic de emitere, gestiune,
5. 2 883
monitorizare și control al vinietei electronice
Achitarea datoriilor pentru volumele de lucrări valorificate la
6. 102 609
întreținerea drumurilor publice naționale, total
Inclusiv:
100 000
7.1) formate la 31 decembrie 2018
7.2) formate la 31 decembrie 2015 2609

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
3

Anexa nr.1
la Programul privind repartizarea mijloacelor
fondului rutier pentru drumuri publice
naționale pe anul 2019

Reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești

Volumul
Nr. Numărul Tronsonul,
Denumirea drumurilor alocațiilor, Tipul lucrărilor
crt. drumurilor km
mii. lei
1 2 3 4 5 6
Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–
1. M1 93,18 12 135 Asigurarea stabilității terasamentelor
frontiera cu Ucraina
5,892; Construcția podului și a pasajului peste calea
2. M21* Chișinău–Dubăsari–Poltava (Ucraina) 16 300
6 ferată
3. R1* Chișinău–Ungheni–Sculeni–frontiera cu România 22,35 4 427 Construcția pasarelei
4. G91 Ungheni–Bărboieni–Nemțeni–M1 38-47 28 100 Reparația îmbrăcămintei rutiere
5. G109 Delacău–Bulboaca–R2 9,13-11,33 26 064 Reparația îmbrăcămintei rutiere
6. G109 Delacău–Bulboaca–R2 11,33-13,4 20 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere
7. G52 G50–Cașunca–Prodănești–R14 14,75 4 000 Reparația podului peste r. Răut
Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–
8. M5 133,71 20 000 Reparația nodului rutier în preajma or. Bălți
Tiraspol–frontiera cu Ucraina
9. R26 Bender–Căuşeni–Cimişlia 71,7-85,8 73 500 Reparația îmbrăcămintei rutiere
Anenii Noi–Căușeni–Ștefan Vodă–frontiera cu
10. R30 0 - 6,4 25 000 Amenajarea drumului de ocolire
Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă)
11. R31 R30–Tudora–Palanca–frontiera cu Ucraina 0-15,1 8 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere
Asigurarea stabilității terasamentelor și
12. R34 Hîncești– Leova–Cahul–Giurgiulești 124 8 300
restabilirea lucrărilor de artă (podețului)
Amenajarea straturilor bituminoase subțiri
13. R6 Chișinău–Orhei–Bălți 5,68 – 26,2 22 500
executat la rece de tip „Slurry Seal”
14. R1 Chișinău–Ungheni–frontiera cu România 68,55-73,85 3 300 Reparația îmbrăcămintei rutiere
Frontiera cu România –Leușeni-Chișinău-Dubăsari-
15. M1 71-81 10 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere
Frontiera cu Ucraina
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
4

1 2 3 4 5 6
Total: 281 626
* Denumirea drumului corespunde cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1323/2000 cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale
(judeţene), care era în vigoare la încheierea contractelor.

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
5

Anexa nr. 2
la Programul privind repartizarea mijloacelor
fondului rutier pentru drumuri
publice naționale pe anul 2019

Cofinanțarea proiectelor de reabilitare a drumurilor

Volumul
Nr. Tronsonul, alocații
Denumirea proiectului Tipul lucrărilor
crt. km lor,
mii. lei
1. Lucrări de construcție a drumului de ocolire a or. Ungheni 96,62–103,92 1 500 Construcția drumului
2. Lucrări de reconstrucție a drumului M2 drumul de centură a mun. Chișinău (R6 0–6,55 22 000 Reconstrucția drumului
M1–Ialoveni)
3. Lucrări de reparație a drumului L326* M2–Clișova–Suhuluceni–Leușeni–Verejeni 2 200 Reparația îmbrăcămintei rutiere
(G66)
4. Lucrări de reparație a drumului L165* R20– Lalova (G43) 2 400 Reparația îmbrăcămintei rutiere
5. Lucrări de reparație a drumului L392* Ungheni–Cetireni–Alexeevca (G90) 2 400 Reparația îmbrăcămintei rutiere
6. Lucrări de reparație a drumului L 442* și L444* Strășeni–Voinova (G82) 3 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere
33 500
Total
* Denumirea drumului corespunde cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1323/2000 cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale
(judeţene), care era în vigoare la încheierea contractelor.

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
6

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 206/2019

PROGRAM
de reparație periodică a drumurilor naționale,
locale, comunale și a străzilor

Total
volumul alocațiilor
Nr. Denumirea contractate în anul
volumul alocațiilor
crt. raionului 2018 și preconizate
localități localități pentru anul 2019
pentru executare în
(mii lei) (anexa 2.2)
anul 2019 (mii lei)
(anexa 2.1)
1 2 4 5 6 7
1. Anenii Noi 1 3 081,1 31 25 133,68
2. Basarabeasca 0 0,0 6 6 566,69
3. Briceni 0 0,0 28 20 710,19
4. Cahul 3 3 326,6 43 31 149,45
5. Cantemir 1 4 294,8 27 13 441,92
6. Călăraşi 11 15 731,7 40 21 717,7
7. Căuşeni 3 14 566,3 34 25 807,00
8. Cimişlia 3 6 483,3 27 15 216,95
9. Criuleni 1 2 024,3 25 17 404,65
10. Donduseni 0 0,0 22 10 580,06
11. Drochia 0 0,0 29 21 689,68
12. Dubăsari 0 0,0 9 8 484,27
13. Edineţ 1 1 519,0 32 17 483,31
14. Făleşti 12 19 163,8 33 20 103,68
15. Floreşti 2 4 642,9 40 30 505,24
16. Glodeni 1 7 916,3 18 14 188,02
17. Hînceşti 1 10 429,0 53 32 017,54
18. Ialoveni 15 29 486,3 25 27 870,36
19. Leova 1 8 111,4 25 13 490,64
20. Nisporeni 6 5 332,6 30 17 156,38
21. Ocniţa 3 2 040,1 21 11 016,47
22. Orhei 4 4 038,8 30 15 506,90
23. Rezina 4 3 916,5 35 29 451,26
24. Rîşcani 1 7 531,5 47 19 880,90
25. Sîngerei 18 10 960,2 52 25 312,02
26. Soroca 6 6 983,6 36 24 600,90
27. Străşeni 13 16 642,6 34 27 710,47
28. Şoldăneşti 10 18 733,7 27 11 498,40
29. Ştefan Vodă 3 13 656,4 20 16 580,85

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
7

1 2 4 5 6 7
30. Taraclia 0 0,0 23 9 438,89
31. Teleneşti 10 21 812,5 33 17 016,10
32. Ungheni 11 21 632,9 51 38 572,80
33. UTA Găgăuzia 2 8 777,1 26 30 000,00
34. mun. Bălţi 1 2 724,8 2 3 989,83
35. mun. Chișinău 3 3 146,7 0 0,00
Total: 151 278 706,8 1 014 671 293,20

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
8

Anexa nr. 2.1


la Programul de reparație periodică a
drumurilor naționale, locale, comunale și a străzilor

PROGRAMUL DESFĂȘURAT
de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2019
(lucrări contractate în anul 2018 și preconizate pentru executare în anul 2019)

Tronson în Contractat în
reparație, km anul 2018
Volumul
Sursa de
Nr. Nr. Lungimea, alocațiilor
Denumirea drumurilor Localitatea finanțare
crt. drum km pentru
început sfîrşit
executare în
anul 2019
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
raionul Anenii Noi
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,65 or.Anenii Noi 3 081,1 BS/MEI*
Total drumuri comunale și străzi 0,65 1 3 081,1
Total pe raionul Anenii Noi 0,65 1 3 081,1
raionul Cahul
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,52 or.Cahul 1 439,6 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,60 s.Tartaul de Salcie 1 156,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,44 Burlăceni 731,1 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi 1,55 3 3 326,6
Total pe raionul Cahul 1,55 3 3 326,6
*-Bugetul de Stat/Ministerul Economiei și Infrastructurii
raionul Călărași
Drumuri locale
1. L338 Drumul de acces spre s. Hirova 0,11 0,85 0,77 s.Hirova 575,2 BS/MEI
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total drumuri locale 0,77 1 575,2
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 2,61 or.Călăraşi 4 970,5 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,44 s.Bahmut 998,2 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 2,06 s.Bravicea 985,1 BS/MEI
com. Onișcani, s.
4. Reparația unor străzi din localitate 0,27 499,1 BS/MEI
Sverida
5. Reparația unor străzi din localitate 0,76 s.Păulești/ s.Nișcani 2 010,4 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 1,05 com. Săseni, s.Bahu 518,9 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 0,80 s.Țibirica 462,7 BS/MEI
com. Tibirica, s.
8. Reparația unor străzi din localitate 1,56 892,5 BS/MEI
Schinoasa
9. Reparația unor străzi din localitate 1,83 s.Tuzara 1 028,4 BS/MEI
com. Tuzara, s. Seliştea
10. Reparația unor străzi din localitate 0,09 265,1 BS/MEI
Nouă
com. Tuzara, s. Seliştea
11. Reparația unor străzi din localitate 0,25 257,8 BS/MEI
Nouă
com. Tuzara, s. Seliştea
12. Reparația unor străzi din localitate 1,12 503,9 BS/MEI
Nouă
13. Reparația unor străzi din localitate 0,40 s.Vărzăreștii Noi 229,7 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate 0,29 Oniscani 496,8 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate 0,40 Raciula 469,6 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate 1,22 Hirbovati 567,9 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi 15,15 10 15 156,5
Total pe raionul Călărași 15,93 11 15 731,7
raionul Cantemir
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,09 or.Cantemir 4 294,8 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 1,09 1 4 294,8
Total pe raionul Cantemirt 1,09 1 4 294,8
raionul Căușeni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 3,38 or.Căușeni 10 960,1 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
10

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Reparația unor străzi din localitate 1,15 or.Căinari 1 286,7 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 2,35 s.Săiți 1 518,9 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 1,43 s.Tănătari 800,6 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi 8,31 3 14 566,3
Total pe raionul Căușeni 8,31 3 14 566,3
raionul Cimişlia
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,22 Cimislia 2 787,6 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,45 s.Porumbrei 2 688,8 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,36 Ecaterinovca 1 006,9 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi 2,03 3 6 483,3
Total pe raionul Cimișlia 2,03 3 6 483,3
raionul Criuleni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,15 or.Criuleni 2 024,3 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi 1,15 1 2 024,3
Total pe raionul Criuleni: 1,15 1 2 024,3
raionul Edineţ
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,51 or. Edineț 1 519,0 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 0,51 1 1 519,0
Total raionul Edineț: 0,51 1 1 519,0
raionul Făleşti
Reparația unor străzi în localitate
1. Reparația unor străzi din localitate 0,75 s.Catranic 258,2 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 3,05 s.Horeşti 975,8 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 4,16 s.Pinzăreni 1 454,2 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 2,14 s. Taxobeni 975,6 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 3,06 or. Fălești 9 610,4 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 1,91 s.Ciolacu Nou 976,2 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 2,75 s. Hiliuţi 976,1 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate 1,16 s.Logofteni 488,1 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 2,04 s.Popovca 975,4 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Reparația unor străzi din localitate 2,32 s. Pîrliţa 975,8 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate 0,56 s. Egorovca 224,9 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate 2,49 s.Glingeni 1 273,0 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 26,40 12 19 163,8
Total pe raionul Fălești: 26,40 12 19 163,8
raionul Floreşti
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,20 or.Florești 4 602,4 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,05 s. Rădulenii Vechi 40,6 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 1,25 2 4 642,9
Total pe raionul Florești: 1,25 2 4 642,9
raionul Glodeni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 2,49 s.Cajba 7 916,3 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 2,49 1 7 916,3
Total raionul Glodeni: 2,49 1 7 916,3
raionul Hîncești ,
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 6,66 or.Hînceşti 10 429,0 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 6,66 1 10 429,0
Total raionul Hîncești: 6,66 1 10 429,0
raionul Ialoveni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 3,77 or. Ialoveni 9 471,5 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 2,24 s. Costeşti 2 335,9 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 2,21 s.Misovca 1 092,6 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 2,72 s.Ulmu 3 305,8 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 0,76 s. Ruseştii Noi 2 351,1 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 2,05 s.Horești 950,6 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 0,25 s. Pojăreni 122,6 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate 0,66 s.Mileștii Mici 2 629,2 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 2,06 s. Văratic 1 326,6 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate 2,36 s.Răzeni 1 056,7 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Reparația unor străzi din localitate 2,20 s.Milestii Noi 1 004,1 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate 0,46 s.Țipala 1 616,5 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate 2,24 s. Bălţaţi 1 012,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate 0,66 s. Gangura 1 057,9 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate 0,35 s.Sociteni 153,2 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 24,99 15 29 486,3 0
Total pe raionul Ialoveni: 24,99 15 29 486,3 0,00
raionul Leova
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 2,81 Leova 8 111,4 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 2,81 1 8 111,4
Total general, inclusiv: 2,81 1 8 111,4
raionul Nisporeni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,65 s. Grozești 975,8 BS/MEI
com. Vărzărești,
2. Reparația unor străzi din localitate 1,55 1 025,3 BS/MEI
Sendreni
3. Reparația unor străzi din localitate 0,56 Chilişoaia 512,6 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 1,45 Drojdieni 767,8 BS/MEI
com.Cioreşti,
5. Reparația unor străzi din localitate 1,07 513,1 BS/MEI
s.Vulcăneşti
6. Reparația unor străzi din localitate 1,67 s.Mileşti 1 537,9 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 6,95 6 5 332,6
Total pe raionul Nisporeni: 6,95 6 5 332,6
raionul Ocnița
Drumuri comunale și străzi
com. Lencăuţi,
1. Reparația unor străzi din localitate 1,47 481,7 BS/MEI
s.Verejeni
2. Reparația unor străzi din localitate 2,13 s.Călărașeuca 700,8 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 1,20 s.Naslavcea 412,8 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 1,24 s.Naslavcea 444,8 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 6,04 3 2 040,1
Total pe raionul Ocnița: 6,04 3 2 040,1

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
13

1 2 3 4 5 6 7 8 9
raionul Orhei
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,13 s. Mălăieşti 310,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 3,11 s.Podgoreni 1 424,3 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,20 s.Vatici 601,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 0,82 s.Susleni 1 703,5 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 4,26 4 4 038,8
Total pe raionul Orhei: 4,26 4 4 038,8
raionul Rezina
Drumuri naționale
1. G48 R9 - Sîrcova - Sămăşcani - G47 5,24 5,86 0,62 s.Sîrcova 1 167,8 FR 2018
Total drumuri naționale: 0,62 1 1 167,8
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,14 s. Roscanii de Sus 728,1 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,30 s. Roscanii de Jos 222,2 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,58 s. Țareuca 1 798,3 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 2,02 3 2 748,7
Total pe raionul Rezina: 2,64 4 3 916,5
raionul Rîșcani
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 4,02 or.Rîşcani 7 531,5 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 4,02 1 7 531,5
Total raionul Rîșcani: 4,02 1 7 531,5
raionul Sîngerei
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,70 Țambula 667,1 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 1,57 com. Bursuceni, 667,1 BS/MEI
com. Bălănești, s.
3. Reparația unor străzi din localitate 1,61 667,1 BS/MEI
Sloveanca
com. Sîngereii Noi,
4. Reparația unor străzi din localitate 1,47 667,1 BS/MEI
s.Mărinești
com. Grigorăuca,
5. Reparația unor străzi din localitate 1,54 667,1 BS/MEI
s.Cozești

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
14

1 2 3 4 5 6 7 8 9
com. Heciul Nou,
6. Reparația unor străzi din localitate 2,10 953,0 BS/MEI
s.Trifănești
com. Dumnrăvița,
7. Reparația unor străzi din localitate 1,68 667,1 BS/MEI
s.Valea lui Vlad
8. Reparația unor străzi din localitate 0,52 com. Pepeni, s.Răzălăi 190,6 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 1,68 s.Tăura Veche 667,1 BS/MEI
com.Prepelița,
10. Reparația unor străzi din localitate 1,59 667,1 BS/MEI
s.Mihailovca
com.Alexăndreni,
11. Reparația unor străzi din localitate 1,05 476,5 BS/MEI
s.Grigorești
com.Coșcodeni,
12. Reparația unor străzi din localitate 1,41 570,9 BS/MEI
s.Flămînzeni
13. Reparația unor străzi din localitate 1,28 s.Coșcodeni 525,6 BS/MEI
com.Coșcodeni,
14. Reparația unor străzi din localitate 0,58 237,9 BS/MEI
s.Bobletici
15. Reparația unor străzi din localitate 1,54 s.Chișcăreni 667,1 BS/MEI
com.Chișcăreni,
16. Reparația unor străzi din localitate 1,36 667,1 BS/MEI
s.Slobozia-Chișcareni
17. Reparația unor străzi din localitate 1,28 s.Bilicenii Noi 667,1 BS/MEI
com.Bilicenii Noi,
18. Reparația unor străzi din localitate 1,47 667,1 BS/MEI
s.Mîndreștii Noi
Total drumuri comunale și străzi: 25,43 18 10 960,2
Total raionul Sîngerei: 25,43 18 10 960,2
raionul Soroca
Drumuri locale
R14 – Oclanda – Cremenciug –
1. L83 6,42 6,726 0,31 s.Cremenciug 692,5 BS/MEI
R14
Total drumuri locale: 0,3060 1 692,5
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,96 or.Soroca 3 059,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,45 s.Dărcăuți 1 007,3 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 2,05 s.Cureșnița 738,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 0,44 s.Iarova 983,3 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 1,41 s.Vanțina 503,5 BS/MEI
Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total drumuri comunale și străzi: 5,2880 5 6 291,1
Total raion Soroca: 5,59 6 6 983,6
raionul Străşeni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s.Lozova 1 993,1 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,74 s.Micleușeni 1 021,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,91 s.Dolna 515,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 0,05 s.Zubrești 140,6 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 0,40 s.Zubrești 759,3 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 0,99 s.Codreanca 400,7 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 0,46 s.Lupa-Recea 150,1 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate 0,34 s.Lupa-Recea 110,8 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 0,69 s.Cojușna 1 896,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate 0,16 or.Strășeni 756,4 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate 0,40 or.Strășeni 1 660,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate 0,70 or.Strășeni 4 556,1 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s.Onești 315,7 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate 0,10 s.Scoreni 189,9 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate 0,48 s.Scoreni 157,5 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate 1,34 s.Pănășești 710,7 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate 1,08 s.Pănășești 526,8 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate 0,82 s.Căpriana 269,3 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate 0,71 s.Căpriana 513,6 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 12,38 13 16 642,6
Total raion Strășeni: 12,38 13 16 642,6
raionul Șoldănești
Drumuri naționale
R9 - Dobruşa - Ignaţei - Scorţeni -
1. G46 6,60 7,36 0,76 s.Răspopeni 599,1 FR 2018
Codrul Nou - R14
2. R9 – Olișcani – Peciște – Ignăței – 0,92 2,17 1,25 s.Olişcani 2 536,4 FR 2018
G47
3. G46 6,497 7,355 0,86 s.Sămăşcani 1 485,9 FR 2018
Total drumuri naționale: 2,87 3 4 621,4
Drumuri locale

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
16

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. L195 Drumul de acces spre s. Chipeşca 0,76 s.Chipeșca 981,1 BS/MEI
2. L201 Drumul de acces spre s. Poiana 0,35 s.Poiana 1 559,3 BS/MEI
Total drumuri locale: 1,11 2 2 540,5
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 2,24 or.Soldanesti 7 325,2 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 1,37 com.Alcedar, s.Curătura 468,1 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,43 com.Alcedar, s.Curătura 544,4 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 5,07 s.Cușmirca 1 661,5 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 0,58 s.Mihuleni 989,4 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 0,05 s.Mihuleni 72,5 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 0,14 s. Glingeni 510,7 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 9,87 5 11 571,8
Total pe raionul Șoldănești: 13,85 10 18 733,7
raionul Ştefan Voda
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 3,82 or.Ștefan Vodă 9 502,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,66 s.Răscaieți 2 043,8 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,76 Talmaza 2 110,6 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 5,24 3 13 656,4
Total pe raion Ștefan Vodă: 5,24 3 13 656,4
raionul Telenești
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,58 s.Ordășei 1 589,3 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 1,58 s.Pistruieni 794,4 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,73 s.Brînzenii Vechi 1 589,3 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 0,92 s.Brînzenii Noi 1 299,9 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 0,77 s.Țințăreni 1 607,7 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 0,46 s.Tirșiței 1 299,9 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 1,42 s.Chițcanii Noi 776,4 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate 2,07 s.Codrul Nou 780,1 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 5,10 or.Telenești 10 857,9 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate 0,36 Budăi 562,4 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate 1,17 Ciulucani 655,1 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total drumuri comunale și străzi: 15,16 10 21 812,5
Total pe raionul Telenești: 15,16 10 21 812,5
raionul Ungheni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s.Veverița 439,7 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,50 s.Drujba 1 082,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 1,91 s.Hîrcești 1 043,2 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 2,43 s.Mînzăteşti 1 097,5 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 0,52 s.Boghenii Vechi 973,4 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 0,41 s.Mircești 774,5 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 0,94 s.Măcăreşti 1 858,4 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate 2,34 s. Coșeni 836,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 2,50 s.Buzduganii de Jos 1 142,7 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate 1,25 s. Buzduganii de Sus 498,6 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Buzduganii de Sus 398,3 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate 0,45 s. Buzduganii de Sus 154,1 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate 1,50 or. Ungheni 11 334,5 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 16,75 11 21 632,9
Total pe raionul Ungheni: 16,75 11 21 632,9
UTA GĂGĂUZIA
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,99 or.Comrat 5 668,4 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 3,78 or. Vulcănești 3 108,7 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 5,76 2 8 777,1
Total pe UTA Găgăuzia: 5,76 2 8 777,1
Municipiu Bălţi
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,01 mun.Bălţi 2 724,8 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 1,01 1 2 724,8
Total pe municipiu Bălți: 1,01 1 2 724,8
Municipiu Chișinău
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,10 Bacioi 2 158,5 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
18

1 2 3 4 5 6 7 8 9
mun. Chișinău,
2. Reparația unor străzi din localitate 0,08 291,6 BS/MEI
s.Tohatin
3. Reparația unor străzi din localitate 1,13 mun. Chisinau 696,6 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 2,30 3 3 146,7
Total pe municipiu Chișinău: 2,30 3 3 146,7

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
19

Anexa nr. 2.2


la Programul de reparație periodică a
drumurilor naționale locale, comunale și a străzilor

VOLUMUL ALOCAȚIILOR
pentru reparația periodică a drumurilor naționale,
locale, comunale și străzi pe anul 2019

Volumul Sursa de
Nr.
Denumirea drumurilor Localitatea alocațiilor, finanțar
crt.
(mii lei) e
1 2 3 4 5
raionul Anenii Noi
1. Reparația unor străzi în localitate or. Anenii Noi 2 461,53 BS/MEI
s. Hîrbovăţul Nou, or.
2. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Anenii Noi
3. Reparația unor străzi în localitate s.Ruseni, or. Anenii Noi 1 113,65 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Socoleni, or. Anenii Noi 227,70 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Botnăreşti 227,70 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Bulboaca 1 547,66 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Calfa 435,53 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Chetrosu 599,18 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Todireşti, com. Chetrosu 539,64 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Chirca 498,00 BS/MEI
s.Botnăreştii Noi, com.
11. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Chirca
12. Reparația unor străzi în localitate s. Ciobanovca 227,70 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Cobusca Nouă 446,96 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Cobusca Veche 621,76 BS/MEI
s. Floreşti, com. Cobusca
15. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Veche
16. Reparația unor străzi în localitate s. Delacău 611,79 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Floreni 1 174,60 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Geamăna 931,76 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Gura Bîcului 1 017,11 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Hîrbovăţ 1 551,77 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Maximovca 551,67 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Mereni 2 677,85 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Merenii Noi 441,69 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Ochiul Roş 227,70 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Puhăceni 1 029,72 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Roşcani 758,14 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Speia 848,18 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Şerpeni 1 020,04 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Teliţa 327,89 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Ţînţăreni 834,98 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Varniţa 1 498,68 BS/MEI
Total pe raionul Anenii Noi 31 25 133,68
raionul Basarabeasca
1. Reparația unor străzi în localitate or. Basarabeasca 2 124,79 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Abaclia 1 508,07 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Başcalia 1 026,79 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Carabetovca 505,91 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Iordanovca 227,70 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
20

1 2 3 4 5
6. Reparația unor străzi în localitate s. Sadaclia 1 173,43 BS/MEI
Total pe raionul Basarabeasca 6 6 566,69
raionul Briceni
1. Reparația unor străzi în localitate or. Briceni 2 433,08 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate or. Lipcani 1 455,28 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Balasineşti 677,78 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Beleavinţi 653,73 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Bălcăuţi 227,70 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Berlinţi 427,61 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Bogdăneşti 227,70 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Bulboaca 227,70 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Caracuşenii Vechi 1 179,88 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Colicăuţi 729,40 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Corjeuţi 2 204,03 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Coteala 557,24 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Cotiujeni 890,26 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Criva 441,10 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Drepcăuţi 655,49 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Grimăncăuţi 1 187,80 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Halahora de Sus 356,34 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Hlina 227,70 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Larga 1 286,05 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Mărcăuţi 421,45 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Medveja 415,58 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Mihăileni 227,70 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Pererita 498,58 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Slobozia-Şirăuţi 227,70 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Şirăuţi 676,31 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Tabani 834,69 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Teţcani 781,31 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Trebisăuţi 581,00 BS/MEI
Total pe raionul Briceni 28 20 710,19
raionul Cahul
1. Reparația unor străzi în localitate or. Cahul 8 664,00 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Alexanderfeld 398,57 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Alexandru Ioan Cuza 734,97 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Andruşul de Jos 682,47 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Andruşul de Sus 441,98 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Badicul Moldovenesc 380,98 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Baurci-Moldoveni 614,14 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Borceag 442,86 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Brînza 734,09 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Bucuria 227,70 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Burlacu 511,49 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Spicoasa, com. Burlacu 227,70 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Burlăceni 523,07 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Chioselia Mare 227,70 BS/MEI
s.Frumuşica, com.
15. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Chioselia Mare
16. Reparația unor străzi în localitate s. Cîşliţa-Prut 340,50 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Colibaşi 1 682,86 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Crihana Veche 1 335,62 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Cucoara 346,66 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Chircani, com. Cucoara 227,70 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
21

1 2 3 4 5
21. Reparația unor străzi în localitate s.Rumeanțev, com. Doina 227,70 BS/MEI
s. Iasnaia Poleana, com.
22. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Doina
23. Reparația unor străzi în localitate s. Găvănoasa 375,70 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Giurgiuleşti 845,83 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Huluboaia 227,70 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Iujnoe 227,70 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Larga Nouă 336,69 BS/MEI
s. Ursoaia, com.
28. Reparația unor străzi în localitate 351,65 BS/MEI
Lebedenco
29. Reparația unor străzi în localitate s. Lopăţica 227,70 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Luceşti 227,70 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Manta 871,35 BS/MEI
32. Reparația unor străzi în localitate s.Pașcani, com. Manta 227,70 BS/MEI
33. Reparația unor străzi în localitate s. Moscovei 841,43 BS/MEI
34. Reparația unor străzi în localitate s. Pelinei 635,84 BS/MEI
35. Reparația unor străzi în localitate s. Sătuc, com. Pelinei 227,70 BS/MEI
36. Reparația unor străzi în localitate s. Roşu 921,79 BS/MEI
37. Reparația unor străzi în localitate s. Slobozia Mare 1 692,25 BS/MEI
38. Reparația unor străzi în localitate s. Taraclia de Salcie 452,24 BS/MEI
39. Reparația unor străzi în localitate s. Tartaul de Salcie 227,70 BS/MEI
40. Reparația unor străzi în localitate s. Tătăreşti 563,40 BS/MEI
41. Reparația unor străzi în localitate s. Vadul lui Isac 841,14 BS/MEI
42. Reparația unor străzi în localitate s. Văleni 893,34 BS/MEI
43. Reparația unor străzi în localitate s. Zîrneşti 504,74 BS/MEI
Total pe raionul Cahul 43 31 149,45
raionul Cantemir
1. Reparația unor străzi în localitate or. Cantemir 1 451,17 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Antoneşti 227,70 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Baimaclia 722,36 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Cania 742,30 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Capaclia 556,36 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Chioselia 417,05 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Ciobalaccia 307,65 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Cîietu 227,70 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Cîrpeşti 684,52 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Cîşla 227,70 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Cociulia 972,82 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Coştangalia 227,70 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Enichioi 227,70 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Goteşti 1 153,49 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Haragîş 227,70 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Lărguţa 801,55 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Lingura 370,12 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Pleşeni 341,97 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Plopi 227,70 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Porumbeşti 446,09 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Sadîc 572,78 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Stoianovca 364,85 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Şamalia 227,70 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Tartaul 549,03 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Toceni 227,70 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Ţiganca 496,24 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Vişniovca 442,27 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
22

1 2 3 4 5
Total pe raionul Cantemir 27 13 441,92
raionul Călărași
1. Reparația unor străzi în localitate or. Călăraşi 4 241,47 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Bahmut 329,36 BS/MEI
s.Bahmut, loc.st.cf, com.
3. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Bahmut
4. Reparația unor străzi în localitate s. Bravicea 937,04 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Buda 227,70 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Căbăieşti 227,70 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Dereneu 323,79 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Bularda, com. Dereneu 227,70 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Frumoasa 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Hirova 405,61 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Hîrjauca 227,70 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s.Leordoaia, com. Hîrjauca 227,70 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s.Mîndra,com. Hîrjauca 227,70 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s.Palanca,com. Hîrjauca 227,70 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Hogineşti 498,00 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Horodişte 734,68 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Meleşeni 460,16 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Nişcani 470,13 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Onişcani 360,74 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Hîrbovăţ 227,70 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Păuleşti 227,70 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Peticeni 344,61 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Pituşca 889,24 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Pîrjolteni 485,97 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Răciula 593,31 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Parcani, com. Răciula 227,70 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Rădeni 473,65 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Sadova 723,53 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Săseni 510,90 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Bahu 214,97 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Sipoteni 2 092,00 BS/MEI
32. Reparația unor străzi în localitate s. Temeleuţi 410,89 BS/MEI
33. Reparația unor străzi în localitate s. Tuzara 227,70 BS/MEI
Reparatia drumului L353 Drumul
34. s. Tuzara 227,70 BS/MEI
de acces spre s. Tuzara
35. Reparația unor străzi în localitate s. Novaci, com. Tuzara 227,70 BS/MEI
s.Seliştea Nouă,
36. Reparația unor străzi în localitate 376,87 BS/MEI
com. Tuzara
37. Reparația unor străzi în localitate s. Ţibirica 598,30 BS/MEI
38. Reparația unor străzi în localitate s. Schinoasa 227,70 BS/MEI
39. Reparația unor străzi în localitate s. Vălcineţ 1 194,84 BS/MEI
40. Reparația unor străzi în localitate s. Vărzăreştii Noi 404,44 BS/MEI
Total pe raionul Călărași 40 21 717,70
raionul Căușeni
1. Reparația unor străzi în localitate or. Căuşeni 5 154,76 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate or. Căinari 1 172,55 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Baccealia 485,68 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Florica 227,70 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Plop 227,70 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Baimaclia 566,33 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Surchiceni 227,70 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
23

1 2 3 4 5
8. Reparația unor străzi în localitate s. Chircăieşti 968,42 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Chircăieştii Noi 321,15 BS/MEI
s. Baurci,
10. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com. Chircăieștii Noi
11. Reparația unor străzi în localitate s. Ciufleşti 227,70 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Cîrnăţeni 807,41 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Cîrnăţenii Noi 367,48 BS/MEI
s.Sălcuţa Nouă,
14. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com. Cîrnățenii Noi
15. Reparația unor străzi în localitate s. Copanca 1 467,89 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Coşcalia 596,25 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Fîrlădeni 1 227,98 BS/MEI
s. Fîrlădenii Noi,
18. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com. Fîrlădeni
19. Reparația unor străzi în localitate s. Grădiniţa 227,70 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Leuntea, com. Grădinița 227,70 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Grigorievca 328,77 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Hagimus 822,66 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Opaci 969,30 BS/MEI
s.Constantantinovca, com.
24. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Pervomaisc
25. Reparația unor străzi în localitate s. Plop-Ştiubei 499,17 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Săiţi 607,98 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Sălcuţa 1 296,02 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Taraclia 1 178,71 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Tănătari 768,11 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Tănătarii Noi 227,70 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Tocuz 1 235,61 BS/MEI
32. Reparația unor străzi în localitate s. Ucrainca 465,44 BS/MEI
33. Reparația unor străzi în localitate s. Ursoaia 737,32 BS/MEI
34. Reparația unor străzi în localitate s. Zaim 1 257,31 BS/MEI
Total pe raionul Căușeni 34 25 807,00
raionul Cimişlia
1. Reparația unor străzi în localitate or. Cimişlia 3 324,19 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Mereni, com. Albina 227,70 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Fetița, com. Albina 227,70 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Batîr 675,43 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Cenac 560,47 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Ciucur-Mingir 490,08 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Codreni 227,70 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s.Zloţi, loc.st.cf 227,70 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Ecaterinovca 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Gradişte 539,06 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Gura Galbenei 1 503,96 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Hîrtop 527,91 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Ialpug, com. Hîrtop 227,70 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Prisaca, com. Hîrtop 227,70 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Ialpujeni 313,23 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Ivanovca Nouă 227,70 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Javgur 412,94 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Lipoveni 379,80 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Mihailovca 949,65 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Porumbrei 396,52 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Sagaidac 685,70 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
24

1 2 3 4 5
22. Reparația unor străzi în localitate s. Satul Nou 581,58 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Selemet 1 047,02 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Suric 227,70 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Topala 227,70 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Troiţcoe 310,00 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Valea Perjei 227,7 BS/MEI
Total pe raionul Cimișlia 27 15 216,95
raionul Criuleni
1. Reparația unor străzi în localitate or. Criuleni 2 102,26 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s.Bălăbăneşti 600,35 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s.Bălțata 400,92 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Boşcana 826,47 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Cimişeni 798,91 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Corjova 741,72 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Coşerniţa 440,51 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Cruglic 773,68 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Dolinnoe 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s.Drăsliceni 495,94 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Dubăsarii Vechi 1 761,17 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Hîrtopul Mare 749,93 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Hruşova 333,17 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Işnovăţ 446,67 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Izbişte 833,22 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Jevreni 440,22 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Maşcăuţi 1 082,10 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Măgdăceşti 1 085,24 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Micleşti 400,92 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Oniţcani 651,38 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Paşcani 227,70 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Răculeşti 227,70 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Rîşcova 344,90 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Slobozia-Duşca 868,41 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Zăicana 543,46 BS/MEI
Total pe raionul Criuleni: 25 17 404,65
raionul Dondușeni
1. Reparația unor străzi în localitate or. Donduşeni 2 701,44 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Arioneşti 398,28 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Baraboi 912,99 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Briceni 90,60 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Cernoleuca 498,58 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Climăuţi 306,78 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Corbu 405,03 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Crişcăuţi 324,37 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Donduşeni 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Elizavetovca 100,10 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Frasin 314,69 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Horodişte 227,70 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Moşana 90,80 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Pivniceni 227,70 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Plop 399,75 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Pocrovca 90,60 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Rediul Mare 227,70 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Scăieni 490,96 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Sudarca 392,12 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
25

1 2 3 4 5
20. Reparația unor străzi în localitate s. Teleşeuca 227,70 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Tîrnova 1 003,85 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Ţaul 920,62 BS/MEI
Total pe raionul Dondușeni: 22 10 580,06
raionul Drochia
1. Reparația unor străzi în localitate or. Drochia 5 032,17 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Antoneuca 227,70 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Baroncea 406,49 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Chetrosu 1 428,59 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Cotova 781,60 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Dominteni 352,53 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Drochia 227,70 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Gribova 607,39 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Fîntîniţa 348,71 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Hăsnăşenii Mari 466,91 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Hăsnăşenii Noi 344,61 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Maramonovca 647,28 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Miciurin 442,57 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Mîndîc 893,05 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Moara de Piatră 401,21 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Nicoreni 910,35 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Ochiul Alb 820,02 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Palanca 227,70 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Pеlinia 1 006,15 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Pervomaiscoe 227,70 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Petreni 227,70 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Popeștii Noi 191,10 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Popeştii de Jos 522,05 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Popeştii de Sus 441,10 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Sofia 1 280,77 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Şalvirii Vechi 227,70 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Şuri 1 067,26 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Ţarigrad 1 233,26 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Zguriţa 698,31 BS/MEI
Total pe raionul Drochia: 29 21 689,68
raionul Dubăsari
1. Reparația unor străzi în localitate s. Cocieri 1 075,66 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Coşniţa 1 556,75 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Doroţcaia 968,42 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Holercani 701,83 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Molovata 777,79 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Molovata Nouă 600,35 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Oxentea 767,82 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Pîrîta 1 026,79 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Ustia 1 008,86 BS/MEI
Total pe raionul Dubăsari: 9 8 484,27
raionul Edineţ
1. Reparația unor străzi în localitate or. Edineţ 2 930,08 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate or. Cupcini 2 166,78 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Alexeevca 227,70 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Bădragii Noi 320,56 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Bădragii Vechi 227,70 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Bleşteni 227,70 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Brătuşeni 265,35 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
26

1 2 3 4 5
8. Reparația unor străzi în localitate s. Brînzeni 442,27 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Burlăneşti 381,56 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Cepeleuţi 300,62 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Chetroşica Nouă 316,16 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Constantinovca 227,70 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Corpaci 338,45 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Cuconeştii Noi 559,00 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Feteşti 780,72 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Gaşpar 376,87 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Goleni 227,70 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Gordineşti 910,65 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Hancăuţi 227,70 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Hincăuţi 310,00 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Hlinaia 513,83 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Lopatnic 379,51 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Parcova 429,95 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Rotunda 354,58 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Ruseni 555,67 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Stolniceni 367,19 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Şofrîncani 554,89 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Terebna 390,95 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Tîrnova 587,15 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Trinca 855,80 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Viişoara 396,52 BS/MEI
32. Reparația unor străzi în localitate s. Zăbriceni 332,00 BS/MEI
Total raionul Edineț: 32 17 483,31
raionul Făleşti
1. Reparația unor străzi în localitate or. Făleşti 3 773,82 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Albineţul Vechi 581,58 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Bocani 360,45 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Catranîc 368,36 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Călineşti 755,50 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Călugăr 604,46 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Chetriş 440,81 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Ciolacu Nou 340,80 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Egorovca 195,49 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Făleştii Noi 580,12 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Glinjeni 960,80 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Hiliuţi 507,80 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Hînceşti 302,08 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Horeşti 227,70 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Ilenuţa 427,02 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Işcălău 227,70 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Izvoare 574,84 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Logofteni 199,17 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Mărăndeni 751,39 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Musteaţa 433,18 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Natalievca 227,70 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Năvîrneţ 741,72 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Obreja Veche 525,86 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Pietrosu 227,70 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Pînzăreni 367,78 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Pîrliţa 989,25 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Pompa 209,59 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
27

1 2 3 4 5
28. Reparația unor străzi în localitate s. Pruteni 424,09 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Răuţel 1 185,45 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Risipeni 459,00 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Sărata Veche 893,64 BS/MEI
32. Reparația unor străzi în localitate s. Scumpia 880,44 BS/MEI
33. Reparația unor străzi în localitate s. Taxobeni 358,39 BS/MEI
Total pe raionul Fălești: 33 20 103,68
raionul Floreşti
1. Reparația unor străzi în localitate or. Floreşti 14 161,56 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate or. Ghindeşti 558,71 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate or. Mărculeşti 575,42 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Alexeevca 227,70 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Băhrineşti 619,12 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Caşunca 529,64 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Cerniţa 227,70 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Ciripcău 329,65 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Ciutuleşti 655,78 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Coşerniţa 457,82 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Cuhureştii de Jos 473,36 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Cuhureştii de Sus 469,55 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Cunicea 718,88 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Domulgeni 411,48 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Frumuşica 457,82 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Ghindeşti 227,70 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Gura Camencii 442,86 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Gura Căinarului 449,60 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Iliciovca 349,01 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Izvoare 227,70 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Japca 339,33 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Lunga 502,10 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Mărculeşti 227,70 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Năpadova 227,70 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Nicolaevca 212,99 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Prajila 758,73 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Prodăneşti 309,41 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Putineşti 488,02 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Rădulenii Vechi 397,99 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Roşietici 227,70 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Sănătăuca 777,79 BS/MEI
32. Reparația unor străzi în localitate s. Sevirova 227,70 BS/MEI
33. Reparația unor străzi în localitate s. Ştefăneşti 625,21 BS/MEI
34. Reparația unor străzi în localitate s. Temeleuţi 325,55 BS/MEI
35. Reparația unor străzi în localitate s. Tîrgul-Vertiujeni 227,70 BS/MEI
36. Reparația unor străzi în localitate s. Trifăneşti 227,70 BS/MEI
37. Reparația unor străzi în localitate s. Vărvăreuca 873,02 BS/MEI
38. Reparația unor străzi în localitate s. Văscăuţi 227,70 BS/MEI
39. Reparația unor străzi în localitate s. Vertiujeni 487,73 BS/MEI
40. Reparația unor străzi în localitate s. Zăluceni 227,70 BS/MEI
Total pe raionul Florești: 40 30 505,24
raionul Glodeni
1. Reparația unor străzi în localitate s. Balatina 1 091,60 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Cajba 3 187,31 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Camenca 319,39 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Ciuciulea 964,02 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
28

1 2 3 4 5
5. Reparația unor străzi în localitate s. Cobani 703,88 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Cuhneşti 513,83 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s.Nicolaevca, com.Danu 227,70 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Duşmani 540,82 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Fundurii Noi 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Fundurii Vechi 883,37 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Hîjdieni 1 032,65 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Iabloana 715,03 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Limbenii Noi 459,28 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Limbenii Vechi 490,08 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Petrunea 613,55 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Sturzovca 1 266,69 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Ustia 530,84 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Viişoara 420,28 BS/MEI
Total raionul Glodeni: 18 14 188,02
raionul Hîncești
1. Reparația unor străzi în localitate or. Hînceşti 2 680,82 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Bălceana 478,05 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Bobeica 227,70 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Drăgușeni, s. Bobeica 340,50 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Boghiceni 767,23 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Bozieni 643,47 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Bujor 1 054,36 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Buţeni 1 029,13 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Caracui 705,35 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Călmăţui 479,23 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Cărpineni 2 704,67 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Horjești, com. Cărpineni 227,70 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Căţeleni 389,77 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Cioara 649,33 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Ciuciuleni 1 355,45 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Cotul Morii 376,28 BS/MEI
s. Sărăteni, com. Cotul
17. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Morii
18. Reparația unor străzi în localitate s. Crasnoarmeiscoe 692,15 BS/MEI
s.Tălăieşti, com.
19. Reparația unor străzi în localitate 561,64 BS/MEI
Crasnoarmeiscoie
20. Reparația unor străzi în localitate s. Dancu 440,51 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Drăguşenii Noi 502,69 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Fîrlădeni 227,70 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Fundul Galbenei 734,09 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Ivanovca 227,70 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Costeşti, com. Ivanovca 227,70 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Lăpuşna 1 530,06 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Rusca, com. Lăpușna 227,70 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Leuşeni 587,74 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Feteasca, com. Leușeni 227,70 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Logăneşti 1 083,70 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Mereşeni 580,12 BS/MEI
32. Reparația unor străzi în localitate s. Mingir 1 462,02 BS/MEI
s. Semionovca,
33. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com.Mingir
34. Reparația unor străzi în localitate s. Mireşti 227,70 BS/MEI
35. Reparația unor străzi în localitate s. Negrea 537,88 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
29

1 2 3 4 5
36. Reparația unor străzi în localitate s. Nemţeni 508,55 BS/MEI
37. Reparația unor străzi în localitate s. Obileni 441,98 BS/MEI
38. Reparația unor străzi în localitate s. Oneşti 373,35 BS/MEI
39. Reparația unor străzi în localitate s. Paşcani 393,88 BS/MEI
40. Reparația unor străzi în localitate s. Pereni, com. Pașcani 343,14 BS/MEI
41. Reparația unor străzi în localitate s. Pervomaiscoe 227,70 BS/MEI
42. Reparația unor străzi în localitate s. Pogăneşti 403,27 BS/MEI
43. Reparația unor străzi în localitate s. Sărata-Galbenă 1 402,78 BS/MEI
s. Valea Florii, com.
44. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Sărata-Galbenă
s. Bratianovca, com.
45. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Sărata-Galbenă
s. Cărpineanca, com.
46. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Sărata-Galbenă
47. Reparația unor străzi în localitate s. Secăreni 227,70 BS/MEI
48. Reparația unor străzi în localitate s. Cornești, com. Secăreni 227,70 BS/MEI
s. Secărenii Noi, com.
49. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Secăreni
50. Reparația unor străzi în localitate s. Sofia 441,10 BS/MEI
51. Reparația unor străzi în localitate s. Stolniceni 511,49 BS/MEI
52. Reparația unor străzi în localitate s. Şipoteni 227,70 BS/MEI
53. Reparația unor străzi în localitate s. Voinescu 747,87 BS/MEI
Total raionul Hîncești: 53 32 017,54
raionul Ialoveni
1. Reparația unor străzi în localitate or. Ialoveni 4 629,78 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Bardar 1 451,17 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Cărbuna 545,80 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Cigîrleni 712,09 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Costeşti 3 256,63 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Gangura 227,70 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Dănceni 772,22 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Hansca 326,43 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Horeşti 1 068,43 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Horodca 344,61 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Malcoci 737,90 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Mileştii Mici 1 393,88 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Moleşti 886,89 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Nimoreni 670,45 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Pojăreni 227,70 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Puhoi 1 621,82 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Răzeni 2 073,22 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Ruseştii Noi 1 548,83 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Sociteni 517,65 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Suruceni 896,57 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Ţipala 1 055,82 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Ulmu 883,96 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Văratic 341,68 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Văsieni 1 040,94 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Zîmbreni 638,19 BS/MEI
Total pe raionul Ialoveni: 25 27 870,36
raionul Leova
1. Reparația unor străzi în localitate or. Leova 2 911,43 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate or. Iargara 1 033,75 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Băiuş 227,70 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
30

1 2 3 4 5
4. Reparația unor străzi în localitate s. Beştemac 227,70 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Borogani 1 188,39 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Cazangic 314,99 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Ceadîr 346,37 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Cneazevca 227,70 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Colibabovca 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Covurlui 476,00 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Cupcui 454,00 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Filipeni 1 000,39 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Hănăsenii Noi 227,70 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Orac 353,41 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Romanovca 227,70 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Sărata Nouă 442,27 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Sărata-Răzeşi 349,59 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Sărăteni 227,70 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Sărăţica Nouă 227,70 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Sîrma 314,40 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Tigheci 617,95 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Tochile-Răducani 440,22 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Tomai 970,48 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Tomaiul Nou 227,70 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Vozneseni 227,70 BS/MEI
Total general, inclusiv: 25 13 490,64
raionul Nisporeni
1. Reparația unor străzi în localitate or. Nisporeni 3 355,76 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Bălăneşti 573,16 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Găureni, com. Bălăneşti 227,70 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Bălăureşti 654,38 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Bărboieni 227,70 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Boldureşti 874,28 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Bacseni, com. Boldurești 227,70 BS/MEI
s. Chilisoaia, com.
8. Reparația unor străzi în localitate 196,51 BS/MEI
Boldurești
9. Reparația unor străzi în localitate s. Bolţun 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Brătuleni 416,17 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Cîrnești, com.Brătuleni 227,70 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Bursuc 366,90 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Călimăneşti 227,70 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Cioreşti 896,28 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Vulcănești, com.Cioreşti 227,70 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Ciuteşti 403,85 BS/MEI
s. Valea Nîrnovei, com.
17. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Ciutești
18. Reparația unor străzi în localitate s. Cristeşti 310,88 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Grozeşti 987,61 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Iurceni 524,69 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Marinici 624,11 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Mileşti 794,70 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Selişte 749,34 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Soltăneşti 449,90 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Şişcani 580,41 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Valea-Trestieni 227,70 BS/MEI
s.Isaicani, com. Valea-
27. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Trestieni

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
31

1 2 3 4 5
28. Reparația unor străzi în localitate s. Vărzăreşti 1 418,03 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Vînători 227,70 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Zberoaia 474,72 BS/MEI
Total pe raionul Nisporeni: 30 17 156,38
raionul Ocnița
1. Reparația unor străzi în localitate or. Ocniţa 1 923,90 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate or. Frunză 338,74 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate or. Otaci 1 688,31 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Bîrlădeni 227,70 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Bîrnova 688,34 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Calaraşovca 247,51 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Clocuşna 647,57 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Corestăuţi 227,70 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Dîngeni 460,75 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Gîrbova 372,47 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Grinăuţi-Moldova 227,70 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Hădărăuţi 541,99 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Lencăuţi 227,70 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Lipnic 730,86 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Mereşeuca 317,63 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Mihălăşeni 387,13 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Naslavcea 227,70 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Ocniţa 227,70 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Sauca 487,14 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Unguri 331,96 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Vălcineţ 485,97 BS/MEI
Total pe raionul Ocnița: 21 11 016,47
raionul Orhei
1. Reparația unor străzi în localitate s. Berezlogi 397,40 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Bieşti 372,47 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Bolohan 429,95 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Brăviceni 568,97 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Bulăieşti 410,60 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Chiperceni 623,82 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Ciocîlteni 645,22 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Clişova 317,33 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Crihana 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Cucuruzeni 468,08 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Donici 227,70 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Isacova 502,10 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Mălăieşti 322,32 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Mitoc 807,70 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Morozeni 380,10 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Neculăieuca 389,19 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Peresecina 2 231,40 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Piatra 554,04 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Podgoreni 310,00 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Pohorniceni 227,70 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Pohrebeni 585,69 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Puţintei 227,70 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Sămănanca 227,70 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Selişte 605,63 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Step-Soci 559,88 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Susleni 1 297,20 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
32

1 2 3 4 5
27. Reparația unor străzi în localitate s. Teleşeu 355,17 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Trebujeni 384,79 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Vîşcăuţi 420,86 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Zahoreni 428,49 BS/MEI
Total pe raionul Orhei: 30 15 506,90
raionul Rezina
1. Reparația unor străzi în localitate or. Rezina 2 070,87 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s.Boşerniţa, or. Rezina 227,70 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s.Ciorna, or. Rezina 379,80 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s.Stohnaia, or. Rezina 227,70 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Buşăuca 227,70 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Cinişeuţi 2 712,29 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Cogîlniceni 1 085,39 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Cuizăuca 2 688,75 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Echimăuţi 2 765,49 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Ghiduleni 227,70 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Gordineşti 227,70 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Horodişte 2 739,13 BS/MEI
s. Slobozia Horodişte,
13. Reparația unor străzi în localitate 1 657,37 BS/MEI
com. Horodiste
14. Reparația unor străzi în localitate s. Ignăţei 664,00 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Lalova 1 103,69 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Țipova, com.Lalova 1 659,06 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Lipceni 227,70 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Mateuţi 591,55 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Meşeni 227,70 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Mincenii de Jos 1 681,88 BS/MEI
s. Mincenii de Sus, com.
21. Reparația unor străzi în localitate 1 677,01 BS/MEI
Mincenii de Jos
22. Reparația unor străzi în localitate s. Otac 227,70 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Păpăuţi 406,49 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Pecişte 510,02 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Pereni 227,70 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Pripiceni-Răzeşi 227,70 BS/MEI
s. Pricipeni-Curchi,
27. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com.Pripiceni-Răzeşi
28. Reparația unor străzi în localitate s. Saharna Nouă 227,70 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Sîrcova 491,24 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Piscărești, com. Sîrcova 227,70 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Solonceni 329,94 BS/MEI
s.Tarasova, com.
32. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Solonceni
33. Reparația unor străzi în localitate s. Trifeşti 227,70 BS/MEI
34. Reparația unor străzi în localitate s. Ţareuca 443,45 BS/MEI
35. Reparația unor străzi în localitate s. Țahnăuți, com.Ţareuca 378,34 BS/MEI
Total pe raionul Rezina: 35 29 451,26
raionul Rîșcani
1. Reparația unor străzi în localitate or. Rîşcani 2 711,30 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Ramazani, or. Rîşcani 217,71 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate or. Costeşti 632,03 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Dămăşcani, or. Costești 227,70 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s.Duruitoarea, or. Costești 227,70 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s.Păscăuţi, or. Costești 227,70 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Alexăndreşti 227,70 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
33

1 2 3 4 5
s. Cucuieţii Noi, com.
8. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Alexăndrești
s. Cucuieţii Vechi, com.
9. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Alexăndrești
s.Ivăneşti, com.
10. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Alexăndrești
11. Reparația unor străzi în localitate s. Aluniş 509,41 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Borosenii Noi 488,90 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Branişte 227,70 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s.Avrameni, com. Branişte 227,70 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Reteni, com.Branişte 227,70 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Corlăteni 1 630,78 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Duruitoarea Nouă 227,70 BS/MEI
s. Dumeni, com.
18. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Duruitoarea Nouă
19. Reparația unor străzi în localitate s. Gălăşeni 227,70 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Mălăești, com. Gălăşeni 227,70 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Grinăuţi 309,12 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Hiliuţi 640,53 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Horodişte 227,70 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Malinovscoe 227,70 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Mihăileni 1 238,25 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Nihoreni 880,15 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Petruşeni 227,70 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Pîrjota 460,46 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Pociumbăuţi 227,70 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Pociumbeni 227,70 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Druța, com.Pociumbeni 227,70 BS/MEI
32. Reparația unor străzi în localitate s. Răcăria 324,90 BS/MEI
33. Reparația unor străzi în localitate s. Recea 718,25 BS/MEI
s.Slobozia Recea, com.
34. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Recea
35. Reparația unor străzi în localitate s. Sverdiac, com.Recea 227,70 BS/MEI
36. Reparația unor străzi în localitate s. Singureni 530,26 BS/MEI
37. Reparația unor străzi în localitate s. Sturzeni 323,20 BS/MEI
38. Reparația unor străzi în localitate s. Şaptebani 440,22 BS/MEI
39. Reparația unor străzi în localitate s. Şumna 227,70 BS/MEI
40. Reparația unor străzi în localitate s. Bulhac, com. Şumna 227,70 BS/MEI
41. Reparația unor străzi în localitate s. Cepărie, com. Şumna 216,47 BS/MEI
42. Reparația unor străzi în localitate s. Vasileuţi 329,16 BS/MEI
43. Reparația unor străzi în localitate s.Ciubara, com. Vasileuţi 219,27 BS/MEI
44. Reparația unor străzi în localitate s. Moșeni, com. Vasileuţi 227,70 BS/MEI
45. Reparația unor străzi în localitate s. Știubieni, com.Vasileuţi 220,24 BS/MEI
46. Reparația unor străzi în localitate s. Văratic 325,13 BS/MEI
47. Reparația unor străzi în localitate s. Zăicani 822,66 BS/MEI
Total raionul Rîșcani: 47 19 880,90
raionul Sîngerei
1. Reparația unor străzi în localitate or. Sîngerei 3 767,53 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Vrănești, or. Sîngerei 227,70 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate or. Biruinţa 891,61 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Alexăndreni 412,65 BS/MEI
s.Grigoreşti,
5. Reparația unor străzi în localitate 372,18 BS/MEI
com.Alexăndreni
6. Reparația unor străzi în localitate s.Heciul Vechi, 438,75 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
34

1 2 3 4 5
com.Alexăndreni
7. Reparația unor străzi în localitate s.Ţipleşti com.Alexăndreni 227,70 BS/MEI
s.Ţipleteşti
8. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com.Alexăndreni
9. Reparația unor străzi în localitate s. Bălăşeşti 495,06 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Sloveanca,com.Bălăşeşti 227,70 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Bilicenii Noi 227,70 BS/MEI
s. Mîndreștii Noi, com.
12. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Bilicenii Noi
13. Reparația unor străzi în localitate s. Bilicenii Vechi 895,10 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Bursuceni 227,70 BS/MEI
s. Slobozia-Măgura,
15. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com.Bursuceni
16. Reparația unor străzi în localitate s. Chişcăreni 1 276,96 BS/MEI
s. Slobozia-Chișcăreni,
17. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com.Chişcăreni
18. Reparația unor străzi în localitate s. Ciuciuieni 227,70 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Copăceni 626,45 BS/MEI
s. Petrovaca, com.
20. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Copăceni
21. Reparația unor străzi în localitate s. Coşcodeni 298,56 BS/MEI
s.Bobletici, com.
22. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Coșcodeni
s.Flămînzeni, com.
23. Reparația unor străzi în localitate 334,05 BS/MEI
Coșcodeni
24. Reparația unor străzi în localitate s. Cotiujenii Mici 325,25 BS/MEI
s.Alexeuca, com.Cotiujenii
25. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Mici
s.Gura-Oituz,
26. Reparația unor străzi în localitate 208,43 BS/MEI
com.Cotiujenii Mici
27. Reparația unor străzi în localitate s. Cubolta 507,97 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Dobrogea Veche 327,43 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Drăgăneşti 751,39 BS/MEI
s.Chirileni, com.
30. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Drăgănești
s.Sacarovca, com.
31. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Drăgănești
32. Reparația unor străzi în localitate s. Dumbrăviţa 461,04 BS/MEI
s.Bocancea-Schit, com.
33. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Dumbrăvița
s.Valea lui Vlad, com.
34. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Dumbrăvița
35. Reparația unor străzi în localitate s. Grigorăuca 468,10 BS/MEI
36. Reparația unor străzi în localitate s. Cozești, com.Grigorăuca 227,70 BS/MEI
37. Reparația unor străzi în localitate s. Heciul Nou 593,31 BS/MEI
s. Trifănești, com.Heciul
38. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Nou
39. Reparația unor străzi în localitate s. Iezărenii Vechi 521,75 BS/MEI
40. Reparația unor străzi în localitate s. Izvoare 227,70 BS/MEI
s.Valea Norocului,
41. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com.Izvoare
42. Reparația unor străzi în localitate s. Pepeni 1 301,89 BS/MEI
43. Reparația unor străzi în localitate s. Pepeni Noi, com. Pepeni 227,70 BS/MEI
44. Reparația unor străzi în localitate s. Răzălăi, com. Pepeni 227,70 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
35

1 2 3 4 5
45. Reparația unor străzi în localitate s. Prepeliţa 775,15 BS/MEI
46. Reparația unor străzi în localitate s. Rădoaia 1 597,52 BS/MEI
s. Tăura Nouă. Com. Tăura
47. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Veche
48. Reparația unor străzi în localitate s. Tăura Veche 227,70 BS/MEI
49. Reparația unor străzi în localitate s. Sîngereii Noi 1 013,30 BS/MEI
s. Mărinești, com.Sîngereii
50. Reparația unor străzi în localitate 502,69 BS/MEI
Noi
51. Reparația unor străzi în localitate s. Ţambula 227,70 BS/MEI
s. Octeabriscoe,
52. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com.Ţambula
Total raionul Sîngerei: 52 25 312,02
raionul Soroca
1. Reparația unor străzi în localitate or. Soroca 2 161,35 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Bădiceni 845,83 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Băxani 227,70 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Bulboci 515,01 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Căinarii Vechi 775,74 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Cosăuţi 1 545,30 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Cremenciug 227,70 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Dărcăuţi 335,81 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Dubna 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Egoreni 1 148,92 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Holoşniţa 2 129,57 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Hristici 334,93 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Iarova 227,70 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Nimereuca 618,24 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Oclanda 227,70 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Ocolina 227,70 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Parcani 227,70 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Pîrliţa 227,70 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Racovăţ 1 005,13 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Redi-Cereşnovăţ 227,70 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Regina Maria 227,70 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Rubleniţa 1 022,39 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Rudi 227,70 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Schineni 2 167,17 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Stoicani 227,70 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Şeptelici 227,70 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Şolcani 1 948,22 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Şolcani 241,99 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Tătărăuca Veche 227,70 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Trifăuţi 227,70 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Vasilcău 614,72 BS/MEI
32. Reparația unor străzi în localitate s. Vădeni 561,93 BS/MEI
33. Reparația unor străzi în localitate s. Vărăncău 426,73 BS/MEI
34. Reparația unor străzi în localitate s. Visoca 528,20 BS/MEI
35. Reparația unor străzi în localitate s. Voloviţa 1 634,14 BS/MEI
36. Reparația unor străzi în localitate s. Zastînca 624,08 BS/MEI
Total raion Soroca: 36 24 600,90
raionul Străşeni
1. Reparația unor străzi în localitate or. Străşeni 5 661,56 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s.Făgureni, or. Străşeni 2 526,87 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate or. Bucovăţ 439,05 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
36

1 2 3 4 5
4. Reparația unor străzi în localitate s. Căpriana 697,14 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Chirianca 227,70 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Codreanca 543,75 BS/MEI
s. Lupa Recea,
7. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com. Codreanca
8. Reparația unor străzi în localitate s. Cojuşna 1 940,95 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Dolna 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Găleşti 534,66 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Ghelăuza 227,70 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s.Saca, com. Ghelăuza 227,70 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Grebleşti 227,70 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Lozova 1 718,64 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Micăuţi 778,96 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Micleuşeni BS/MEI
632,32
17. Reparația unor străzi în localitate s. Micleuşeni BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Negreşti 402,97 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Oneşti 387,29 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Pănăşeşti 730,28 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Rădeni 328,18 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s.Drăgușeni, com. Rădeni 308,24 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s.Zamciogi, com. Rădeni 314,40 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Recea 734,38 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Romăneşti 388,01 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Roşcani 491,84 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Scoreni 1 110,08 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Sireţi 1 753,25 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Tătăreşti 435,23 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Ţigăneşti BS/MEI
Reparația drumurilor L408 si 683,89
31. s. Ţigăneşti BS/MEI
L408.1
32. Reparația unor străzi în localitate s. Voinova 450,48 BS/MEI
33. Reparația unor străzi în localitate s. Vorniceni 1 467,01 BS/MEI
34. Reparația unor străzi în localitate s. Zubreşti 884,84 BS/MEI
Total raion Strășeni: 34 27 710,47
raionul Șoldănești
1. Reparația unor străzi în localitate or. Şoldăneşti 1 771,44 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Alcedar 227,70 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Chipeşca 425,56 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Climăuţii de Jos 227,70 BS/MEI
s. Cot, com. Climăuţii de
5. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Jos
6. Reparația unor străzi în localitate s. Cobîlea 741,13 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Cotiujenii Mari 919,15 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Cuşmirca 629,09 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Dobruşa 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Receşti, com. Dobrușa 227,70 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Zahorna, com. Dobrușa 227,70 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Fuzăuca 227,70 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Găuzeni 387,43 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Glinjeni 227,70 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Mihuleni 227,70 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Olişcani 799,49 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Parcani 227,70 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Pohoarna 503,86 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
37

1 2 3 4 5
19. Reparația unor străzi în localitate s. Poiana 227,70 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Răspopeni 751,39 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Rogojeni 227,70 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Salcia 227,70 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Sămăşcani 406,20 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Şestaci 316,45 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Şipca 227,70 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Vadul-Raşcov 431,71 BS/MEI
s. Socola, com.Vadul-
27. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Raşcov
Total pe raionul Șoldănești: 27 11 498,40
raionul Ştefan Voda
1. Reparația unor străzi în localitate s. Antoneşti 763,71 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Carahasani 799,79 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Căplani 986,31 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Cioburciu 778,67 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Copceac 687,46 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Crocmaz 789,52 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Ermoclia 1 169,03 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Feşteliţa 865,19 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Marianca de Jos 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Olăneşti 1 450,00 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Palanca 517,06 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Popeasca 734,38 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Purcari 603,87 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Răscăieţi 810,93 BS/MEI
s. Răscăieţi Noi, com.
15. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Răscăieți
16. Reparația unor străzi în localitate s. Slobozia 1 050,54 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Ştefăneşti 325,55 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Talmaza 2 154,86 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Tudora 571,61 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Volintiri 1 066,97 BS/MEI
Total pe raion Ștefan Vodă: 20 16 580,85
raionul Taraclia
1. Reparația unor străzi în localitate or. Taraclia 2 886,05 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate or.Tvardiţa 489,10 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Albota de Jos 227,70 BS/MEI
s. Hagichioi, com.Albota
4. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
de Jos
s.Hîrtop, com.Albota de
5. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Jos
6. Reparația unor străzi în localitate s. Albota de Sus 377,75 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Aluatu 227,70 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Balabanu 227,70 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Budăi 227,70 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Demergi, com. Budăi 227,70 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Cairaclia 462,16 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Cealîc 168,87 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Samurza, com. Cealîc 168,87 BS/MEI
s. Cortenul Nou, com.
14. Reparația unor străzi în localitate 187,94 BS/MEI
Cealîc
15. Reparația unor străzi în localitate s. Corten 830,87 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Musaitu 227,70 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
38

1 2 3 4 5
17. Reparația unor străzi în localitate s. Novosiolovca 419,40 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Salcia 227,70 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Valea Perjei 487,78 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Vinogradovca 227,70 BS/MEI
s.Chirilovca, com.
21. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Vinogradovca
s.Ciumai,com.
22. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Vinogradovca
s.Mirnoe, com.
23. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Vinogradovca
Total pe raionul Taraclia: 23 9 438,89
raionul Telenești
1. Reparația unor străzi în localitate or. Teleneşti 2 067,07 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Bănești 714,15 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Bogzeşti 227,70 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Brînzenii Noi 227,70 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Budăi 550,49 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Căzăneşti 535,54 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Chiştelniţa 936,75 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Chiţcanii Vechi 620,30 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Ciulucani 424,38 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Cîşla 227,70 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Codrul Nou 227,70 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Coropceni 397,69 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Crăsnăşeni 319,09 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Ghiliceni 480,40 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Hirişeni 449,02 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Ineşti 654,32 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Leuşeni 522,05 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Mîndreşti 1 118,29 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Codru, com.Mîndreşti 227,70 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Negureni 789,81 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Nucăreni 227,70 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Ordăşei 227,70 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Pistruieni 227,70 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Ratuş 227,70 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Sărătenii Vechi 709,45 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Scorţeni 687,75 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s. Suhuluceni 376,87 BS/MEI
s. Ghermănești,
28. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com.Suhuluceni
29. Reparația unor străzi în localitate s. Tîrşiţei 418,22 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Ţînţăreni 501,22 BS/MEI
31. Reparația unor străzi în localitate s. Văsieni 376,28 BS/MEI
32. Reparația unor străzi în localitate s. Verejeni 862,26 BS/MEI
33. Reparația unor străzi în localitate s. Zgărdeşti 227,70 BS/MEI
Total pe raionul Telenești: 33 17 016,10
raionul Ungheni
1. Reparația unor străzi în localitate or. Ungheni 9 627,02 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate or. Corneşti 742,89 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate s. Agronomovca 1 657,28 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Alexeevca 311,17 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s.Săghieni, com.Alexeevca 227,70 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Boghenii Noi 227,70 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
39

1 2 3 4 5
s. Boghenii Vechi, com.
7. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Boghenii Noi
s. Mircești, com. Boghenii
8. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Noi
s. Poiana, com.Boghenii
9. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Noi
10. Reparația unor străzi în localitate s. Buciumeni 227,70 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Bumbăta 638,48 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Buşila 524,39 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Cetireni 556,65 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Chirileni 527,32 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Cioropcani 454,00 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Condrăteşti 227,70 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Corneşti 227,70 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Cornova 1 631,76 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Costuleni 912,11 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Floriţoaia Veche 227,70 BS/MEI
s. Florițoaia Nouă,
21. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com.Floriţoaia Veche
s. Grozasca, com.
22. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
Floriţoaia Veche
23. Reparația unor străzi în localitate s. Hîrceşti 227,70 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s.Drujba, com. Hîrcești 227,70 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s.Leordoaia,com. Hîrcești 227,70 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s.Mînzăteşti,com. Hîrcești 227,70 BS/MEI
27. Reparația unor străzi în localitate s.Veveriţa,com. Hîrcești 227,70 BS/MEI
28. Reparația unor străzi în localitate s. Măcăreşti 1 876,56 BS/MEI
29. Reparația unor străzi în localitate s. Măgurele 227,70 BS/MEI
30. Reparația unor străzi în localitate s. Mănoileşti 227,70 BS/MEI
s. Novaia Nicolaevca, com.
31. Reparația unor străzi în localitate 144,35 BS/MEI
Mănoilești
32. Reparația unor străzi în localitate s. Rezina, com. Mănoilești 227,70 BS/MEI
33. Reparația unor străzi în localitate s.Vulpeşti,com. Mănoilești 420,28 BS/MEI
34. Reparația unor străzi în localitate s. Morenii Noi 1 899,93 BS/MEI
35. Reparația unor străzi în localitate s. Năpădeni 227,70 BS/MEI
36. Reparația unor străzi în localitate s. Negurenii Vechi 668,74 BS/MEI
s. Zăzulenii Vechi,
37. Reparația unor străzi în localitate 312,97 BS/MEI
com.Negurenii Vechi
s. Țighira, com.Negurenii
38. Reparația unor străzi în localitate 1 391,99 BS/MEI
Vechi
39. Reparația unor străzi în localitate s. Petreşti 1 389,43 BS/MEI
40. Reparația unor străzi în localitate s. Medeleni, com.Petreşti 297,96 BS/MEI
41. Reparația unor străzi în localitate s. Pîrliţa 2 699,65 BS/MEI
42. Reparația unor străzi în localitate s. Rădenii Vechi 498,00 BS/MEI
43. Reparația unor străzi în localitate s. Sculeni 761,37 BS/MEI
44. Reparația unor străzi în localitate s. Sineşti 334,64 BS/MEI
45. Reparația unor străzi în localitate s. Teşcureni 303,55 BS/MEI
46. Reparația unor străzi în localitate s. Todireşti 984,26 BS/MEI
47. Reparația unor străzi în localitate s. Grăseni, com.Todireşti 227,70 BS/MEI
48. Reparația unor străzi în localitate s. Unţeşti 1 035,56 BS/MEI
49. Reparația unor străzi în localitate s. Valea Mare 463,39 BS/MEI
s. Morenii Vechi,
50. Reparația unor străzi în localitate 227,70 BS/MEI
com.Valea Mare
51. Reparația unor străzi în localitate s. Semeni, com. 497,70 BS/MEI

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx
40

1 2 3 4 5
Zagarancea
Total pe raionul Ungheni: 51 38 572,80
UTA GĂGĂUZIA
1. Reparația unor străzi în localitate mun. Comrat 4 000,00 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate or. Ceadîr-Lunga 2 000,00 BS/MEI
3. Reparația unor străzi în localitate or. Vulcăneşti 3 000,00 BS/MEI
4. Reparația unor străzi în localitate s. Avdarma 1 000,00 BS/MEI
5. Reparația unor străzi în localitate s. Baurci 1 000,00 BS/MEI
6. Reparația unor străzi în localitate s. Beşalma 600,00 BS/MEI
7. Reparația unor străzi în localitate s. Beşghioz 800,00 BS/MEI
8. Reparația unor străzi în localitate s. Bugeac 2 000,00 BS/MEI
9. Reparația unor străzi în localitate s. Carbalia 800,00 BS/MEI
10. Reparația unor străzi în localitate s. Cazaclia 1 000,00 BS/MEI
11. Reparația unor străzi în localitate s. Chioselia Rusă 600,00 BS/MEI
12. Reparația unor străzi în localitate s. Chiriet-Lunga 800,00 BS/MEI
13. Reparația unor străzi în localitate s. Chirsova 800,00 BS/MEI
14. Reparația unor străzi în localitate s. Cioc-Maidan 800,00 BS/MEI
15. Reparația unor străzi în localitate s. Cişmichioi 1 000,00 BS/MEI
16. Reparația unor străzi în localitate s. Congaz 1 500,00 BS/MEI
17. Reparația unor străzi în localitate s. Congazcic de Sus 800,00 BS/MEI
18. Reparația unor străzi în localitate s. Copceac 800,00 BS/MEI
19. Reparația unor străzi în localitate s. Cotovscoe 800,00 BS/MEI
20. Reparația unor străzi în localitate s. Dezghingea 1 000,00 BS/MEI
21. Reparația unor străzi în localitate s. Etulia 1 000,00 BS/MEI
22. Reparația unor străzi în localitate s. Ferapontievca 900,00 BS/MEI
23. Reparația unor străzi în localitate s. Gaidar 800,00 BS/MEI
24. Reparația unor străzi în localitate s. Joltai 800,00 BS/MEI
25. Reparația unor străzi în localitate s. Svetlîi 600,00 BS/MEI
26. Reparația unor străzi în localitate s. Tomai 800,00 BS/MEI
Total pe UTA Găgăuzia: 26 30 000,0
municipiu Bălţi
1. Reparația unor străzi în localitate or. Bălţi 3 000,00 BS/MEI
2. Reparația unor străzi în localitate s. Elizaveta 989,83 BS/MEI
Total pe municipiu Bălți: 2 3 989,83

2. Prezenta hotărîre intră în vigoarea la data publicării.

Prim-ministru MAIA SANDU

Contrasemnează:

Ministrul economiei
și infrastructurii Vadim Brînzan

Ministrul finanţelor Natalia Gavrilița

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\14151\14151-redactat-ro.docx