Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Disciplina de învăţământ: Muzică şi mişcare


Aria curriculară: Arte şi Tehnologii An şcolar: 2013 - 2014
Clasa pregătitoare
Varianta de curriculum: Curriculum nucleu
Nr. de ore: 2 ore/săptămână
Nr. subteme Competenţe Nr. ore
crt. Unitatea Conţinuturi vizate specifice alocate Săptămâna
tematică
Sunt şcolar Sunt şcolar! Cântarea vocală: -cântarea în colectiv 2.2. 2 S1
1. • Intonarea corectă, expresivă şi omogenă a cântecelor 3.1.
Cine sunt eu ? Poziţia,emisia naturală,tonul,semnalul de început,dicţia , 3.2. 2 S2
sincronizarea
Colegii mei • Evaluare iniţială 2 S3

Toamna Toamna a sosit la Cântarea vocală 2 S4-


2. roadelor noi • Cântarea în grup si individual 1.3
bogate • Mişcarea pe muzică – liberă 2.1.;
Roadele muncii • Mişcarea pe muzică – sugerată de textul cântecului 2.2. 2 S5
Cântarea instrumentală: 3.1.
Percuţia corporală: bătăi din palme, cu degetul pe bancă 2
Deschide urechea Mânuirea jucăriilor muzicale S6
bine
Trăistuţa cu În lumea Cântarea instrumentală 2
3.3
3. poveşti poveştilor Acompaniament instrumental realizat de c. did. S7
Acompaniament de jucarii muzicale realizate de copii

VACANŢA 2 - 10 NOIEMBRIE
2 S8
Animalele Elemente de limbaj muzical:
Timbrul-sunete din mediul înconjurător: lung-scurt, tare- 2.1
încet 2.2
Interpretarea -nuante –tare/incet/mediu
4 Ştiu să mă Prietenia • Intonarea corectă a sunetelor care diferă ca înălţime 1.1. 2 S9
comport • Mişcarea pe muzică 1.2.
1.4.
Natura prietena Cântarea instrumentală 3.3. 2 S10
mea Jucăriile muzicale improvizate
Familia Mânuirea jucăriilor muzicale (tobe, lemne) 2 S11

Iarna vin Elemente de limbaj muzical: 1.1. 2 S 12


5. zăpezile Bulgăraş de nea Melodia Genuri muzicale:- folclorul copiilor ; 1.2
2.1 2 S13
Sărbători de iarnă - colinde 2.2.
2.3
3.1.
VACANŢA DE IARNĂ
Să ne amintim Recapitulare - Recunoaşterea cântecelor după un fragment 2 S14
ceea ce am melodic
învăţat Evaluare predictivă
Hai la joacă! Interpretarea cantecelor vesele / triste
2 S15
Poveste de iarnă Cântarea prin diferite procedee
Elemente de limbaj muzical
Timbrul: -sunete vocale (vorbite sau cântate)
- sunete muzicale instrumentale 4 S16S17

SEMESTRUL AL II - LEA
Tainele Să ne amintim 1.1.
6. Cosmosului ceea ce am Recapitulare 1.4. 2 S18
învăţat Audiţie cântece interpretate de copii 2.1.

Călătorie în • Ritmul: -sunete lungi, 2 S 19


Univers -sunete scurte

Terra , planeta • Durate muzicale 2 S20


albastră • Structuri ritmice

7 Primăvara Reînvie natura • Cântarea în colectiv, asociind cu acompaniamentul liber 1.4 4 S21 -S22
cea voioasă Mişcări sugerate de textul cântecelor 3.3
Melodia: sunete înalte-joase 3.4

O lume dispărută • Mersul melodiei. Legătura dintre text şi melodie 2 S23


Igiena
alimentaţiei • Procedee armonico-polifonice - grupe alternative:- lanţ, 2.3 2 S24

Primăvara în ţara - solist-cor, 2 S25


mea - -dialog

SĂPTĂMÂNA „Şcoala Altfel”: Să ştii mai multe, să fii


mai bun! 7-11 aprilie S26

8 Să învăţăm Să ne reamintim Recapitulare 2 S27


de la micile ceea ce am • Audierea unor cântece interpretate de copii 1.2
vietăţi învăţat 1.4
2 S28
Viaţa albinelor • Sunetul vorbit sau cântat 3.1

Prietenia • Audierea unor melodii din muzica cultă (G.Enescu Suita 3.4 2 S29
Impresii din copilarie
• Jocuri populare din zonă
Gâze şi flori
• Mişcarea pe muzică – liberă 2 S30
• Mişcarea pe muzică – sugerată de textul cântecului

9 Vara Nu risipiţi Cântare vocală în grup şi individual 1.4 2 S31


însorită timpul !

Timpul liber Mişcări libere pe muzică 2.2 2 S32

Biodiversitatea Ritmul :- sunete lungi, 3.1 2 S33


-sunete scurte

Vine mvacanţa Recapitulare finala 3.2 2 S34


mare ! Audiţie Mendelsson-Bartholdy-Uvertura la Visul unei nopţi
de vată