Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 2 / GRUPA B

Completaţi cadranele răspunzând cerinţelor formulate:

Numeşte trei obiceiuri Găseşte cuvinte cu sens


tradiţionale românilor cu opus:
ocazia Paştelui: ură –
răutate –
minciună-
Foloseşte verbele în Reprezintă trei simboluri
enunţuri: pentru sărbătoarea
se îmbracă PAŞTI.
cântă
ciocnesc
ANEXA 2 / GRUPA A
Realizaţi un ciorchine asociind ideii centrale a lecturii analizate infirmaţii din alte domenii:

Paşti