Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume Diaconu Ion


Adresă(e) Str.Victoriei 1, mun. Ungheni (Republica Moldova)
Telefon(oane) Mobil +373 68419111
E-mail(uri) diaconu.iont@gmail.com
Naţionalitate(-tăţi) Moldovean
Data naşterii 18 iulie 1985
Sex masculin

Experienţa profesională
Perioada 2011 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Consultant ochelari
Numele şi adresa angajatorului SRL Optifarm Prim

Educaţie şi formare

Perioada 2004-2008
Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Drept (Drept Economic)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
/ furnizorului de formare

Perioada 1992 – 2004


Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Profil umanist (Limba și literatura română, limba franceză, geografia, istoria românilor, istoria
competenţe profesionale dobândite universală)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceult Teoretic „Gh. Asachi”, mun. Ungheni
/ furnizorului de formare

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare
Limba rusă excelent

Limba franceză începător

Limba engleză începător

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, adaptabilitate sporită, capacitate de asimilare de noi informaţii și
formare de noi competențe, spirit de inițiativă;

Competenţe şi aptitudini Capacitate de analiză, centrare pe rezultate, abilităţi de leadership, dobândite în


organizatorice perioada de experienţă profesională

Competenţe dobândite la locul de Receptivitate, excelente abilităţi de comunicare dobândite prin experienţa proprie de lucru
muncă clienții.

Competenţe şi aptitudini de utilizare O bună stăpânire a pachetului Office


a calculatorului Internet browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome etc.)

Alte competenţe Abilitate de lucru sub presiune;


Responsabilitate și perseverență;
Fire sociabilă, empatică;
Toleranţă şi răbdare sporită.

Informaţii suplimentare

Permis de conducere România AM B1 B


Livret militar Nr.103175 eliberat de Centrul Militar Teritorial Ungheni, sergent
Hobby şi interese pescuit, călătorii

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628

S-ar putea să vă placă și