Sunteți pe pagina 1din 5

STUDIU DE CAZ 1: LATINITATE ȘI DACISM

Direcții de investigare

1. Latinitate și dacism –definiție


2. Bazele/temeliile limbii și poporului român
3. Evoluția limbii române (formarea limbii române până la stadiul de limbă română
comună și limba română ca limbă de cultură)
4. Mituri despre latinitate și dacism
5. Concluzii

Bibliografie:

1. Eliade, Mircea – De la Zalmoxis la Genghis-Han, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983.


2. Gheorghe, Gabriel – Studii de cultură şi civilizaţie românească, Fundaţia Gândirea, 2001
3. Lucian Boia – Istorie şi mit în conştiinţa românească, Humanitas, 2000
4. Adolf Armbruster – Romanitatea românilor. Istoria unei idei, ed. Academiei, 1972, pp.
38-66
5. Sorin Mitu – Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, ed. Humanitas, 1997, pp.
273-282
6. Ovidiu Babu-Buznea – Dacii în conştiinţa romanticilor noştri: schiţă la o istorie a
dacismului, ed. Minerva, 1979
7. Deac, Augustin – Istoria adevărului istoric (vol. I), Ed. Tentant, 2001
8. Drăgan, Iosif Constantin – Noi, Tracii – Istoria multimilenară a neamului românesc – Ed.
Scrisul românesc, 1976
9. Gramatopol, Mihai – Artă şi arheologie dacică şi romană, Ed. Sport - turism, 1982
10. George Călinescu:Istoria literaturii române,editura Minerva,1983
Studiu de caz 2: Dimensiunea religioasă a existenței

Direcții de investigare

1. Informații despre caracterul si importanta literaturii religioase românești până in


secolul al XVII-lea
2. Coresi- viața și opera, propagarea cărții în limba română
3. Varlaam- viața si opera, importanta Cazaniei in biserici
4. Dosoftei- viața si opera, stilul abordat in operele sale
5. Antim Ivireanul- viața si opera, originea,folosirea figurilor de stil
6. Despre învățăturile lui Neagoe Basarab
7. Despre graiul moldovenilor
8. Concluzii

Bibliografie:

1. Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura


Minerva,Bucuresti-1982,
2. Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Editura Minerva,
București ,1900, pag 84-85
3. Ciobanu, Stefan, Istoria literaturii române vechi, Editura Eminescu, București,
1989
4. Antim, Ivireanul, Didahiile, Editura Minerva, București, 1985,pag 111
5. Geneza identității naționale la românii ardeleni, Editura Humanitas, pag 331-362
6. Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei ,Editura Minerva,Bucuresti-1981,pag
250-257.
Studiu de caz 3: Formarea conștiinței istorice

Direcții de investigare

1. Conștiința istorică-definirea conceptului


2. Formarea conștiinței istorice
3. Apariția primelor cronici
4. Cronicarii moldoveni: Grigore Ureche, Ion Neculce, Miron Costin
5. Cronicarii munteni: Constantin Cantacuzino, Radu Popescu, Radu Greceanu
6. Școala Ardeleană
7. Concluzii

Bibliografie:

1. Ivașcu, George, Istoria literaturii române, Editura Științifică, București, 1969


2. Piru, Alexandru, Istoria literaturii române de la origini până la 1830, Editura
Științifică și Enciclopedică, București, 1977
3. Nicolae, Cartojan, Istoria literaturii române vechi, Editura Minerva, 1980
4. Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura
Minerva, 1986.
Studiu de caz 4: Rolul literaturii în perioada pașoptistă

Direcții de investigare

1. Pașoptismul-definiție
2. Contextul istoric și social al pașoptismului
3. Romantismul-program, reprezentanți
4. Dacia literară
5. Arta literară în ideologia pașoptistă-temele abordate
6. Reprezentanții pașoptismului – informații despre fiecare
7. Concluzii

Bibliografie
1. M. Kogălniceanu - Dacia literară, nr I, anul 1840, Iași
2. Dimitrie Popovici – Studii literare, vol.III, Editura Dacia, Cluj, 1977
3. Ion Heliade Rădulescu – Început de bibliotecă universală, 1846, în Opere ,vol. I
4. Paul Cornea – Istoria literaturii române – studii, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, București 1979
5. George Călinescu – Istoria literaturii române, Editura Minerva, Bucuresti 1982
6. Alexandru Piru, Istoria literaturii române de la început până azi, Editura Univers,
București, 1981;
Studiu de caz 5: Criticismul junimist

Direcții de investigare

1. Junimea: înființare, activitate, obiectivele și etapele Junimii


2. Reprezentanți: Titu Maiorescu, Vasile Pogor, Iacob Negruzzi, Theodor Rosetti
3. Studii critice: O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867, În contra
direcției de azi în cultura română, Eminescu și poeziile lui, Comediile domnului
Caragiale –Titu Maiorescu
4. Concluzii

Bibliografie:

1. Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Pitești, Editura Paralela 45, 2008
2. Zigu Ornea, Junimismul, București, Editura pentru Literatură, 1966
3. Tudor Vianu, Junimea în Istoria literaturii române moderne, de Șerban Cioculescu, Tudor
Vianu, Vladimir Streinu, Editura Didactică și Pedagogică, 1971
4. George Călinescu, Junimea. Momentul 1870. Epoca lui Carol I, în Istoria literaturii
române de le origini și pînă în prezent, ed. a II-a revăzută și adăugită de Alexandru Piru,
București, Editura Minerva, 1985
5. Sorin Alexandrescu, Junimea, discurs politic și discurs cultural, în Privind înapoi,
modernitatea, București, Editura Univers, 1999
6. Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, studiu monografic, (I-II, 1940),
7. Nicolae Manolescu, Contradicția lui Maiorescu, București, Editura Cartea Românească,
1970; ed. a II-a, Editura Cartea Românească, 1993; ed. a III-a, București, Editura
Humanitas, 2000