Sunteți pe pagina 1din 10

PORTOFOLIUL

*10 puncte din oficiu.


*Portofoliul cuprinde 4 pagini.

1.PAGINA OGLINDĂ scrisă de mână sau la calculator: 10 puncte


-titlul lucrării; 2 puncte
-numele şi prenumele elevului; 2 puncte
-clasa; 2 puncte
-numele şcolii; 2 puncte
-numele profesorului. 2 puncte

2.REFERATUL scris de mână: 40 puncte


-o pagină; 5 puncte
-redactarea corectă (termeni corecƫi şi conƫinut ştiinƫific) 25 puncte
-prezentarea în 2 minute 10 puncte

3.O HARTĂ, UN DESEN SAU O SCHIŢĂ de mână sau la calculator sub


care să fie scris ceea ce reprezintă.
10 puncte

4.BIBLIOGRAFIE scrisă de mână: 10 puncte


-minim două surse scrise corect cu: autorul, titlul lucrării, editura,
localitatea sau anul apariƫiei.

5.CAIETUL DE NOTIŢE: 20 puncte


-numele elevului pe copertă în exterior (altfel nu-l iau în considerare);
-lecƫiile complete şi hărƫile sau schiƫele făcute corect;
-caietul incomplet se va nota doar cu 10 puncte;
-caietul în care lipsesc mai mult de 4 lecƫii nu se va puncta.
ISTORIE clasa a V-a
Numărul Tema
elevului
din
catalog
1 Izvoarele istorice numismatice
2 Armele ca izvoare istorice
3 Uneltele ca izvoare istorice
4 Viaƫa unui copil în Paleolitic
5 Viaƫa unui copil în Neolitic
6 Stonehenge
7 Omul de Neanderthal
8 Picturi rupestre din România
9 Megaliƫii de la Carnac din Franƫa
10 Tutankhamon
11 Religia Egiptenilor
12 Harappa şi Mohenjo-Daro
13 Moise conducătorul evreilor
14 Scribii în Egiptul Antic
15 Piramidele de la Gizeh
16 Vechiul Testament
17 Regatul Hitit
18 Mumificarea în Egiptul Antic
19 Epoca Minoică
20 Homer
21 Heinrich Schliemann
22 Oracolul din Delphi
23 Viaƫa atenienilor în Antichitate
24 Viaƫa spartanilor în Antichitate
25 Pericle
26 Leonida, regele Spartei
27 Drakon
28 Pericle
29 Legile lui Dracon
30 Licurg
31 Polisurile din Grecia Antică
32 Atlantida
33 Maraton şi soldatul grec Pheidippides
ISTORIE clasa a VII-a
Numărul Tema
elevului
din
catalog
1 Justus von Liebig şi îngrăşămintele chimice
2 Robert Fulton şi vaporul cu abur
3 Karl Marx
4 Alfred Krupp
5 Klemets Metternich
6 Mişcarea revoluƫionară condusă de Tudor Vladimirescu
7 Simion Bărnuƫiu şi George Bariƫiu
8 Nicolae Bălcescu
9 Avram Iancu
10 Mişcarea aboiƫionistă
11 Rolul lui Otto von Bismarck în unificarea Germaniei
12 Miracolul japonez din sec. XIX
13 Moș Ion Roată și Unirea
14 Claude Bernard
15 Alexander Graham Bell
16 Louis Pasteur
17 Albert Eistein
18 Robert Koch
19 Victor Babeş
20 Traian Vuia
21 Lev Tolstoi
22 Victor Hugo
23 Turnul Eiffel
24 Giuseppe Verdi
25 Canalul Suez
ISTORIE clasa a VI-a
Numărul Tema
elevului
din
catalog
1 Marco Polo
2 Ibn Battuta
3 Fernando Magellan
4 Francis Drake
5 Aztecii
6 Mayaşii
7 Incaşii
8 Plante aduse din Lumea Nouă
9 Misionarii creştini în Lumea Nouă
10 Comerƫul cu sclavi din Africa
11 Moctezuma
12 Oraşele Renaşterii
13 Johannes Kepler
14 Nicolaus Olahus
15 Johannes Honterus
16 Grigore Ureche
17 Miron Costin
18 Dimitrie Cantemir
19 Mona Lisa
20 Florenƫa şi Renaşterea
21 Vinderea Indulgenƫelor
22 Inchiziƫia
23 Iezuiƫii
24 Martin Luther
25 Jean Calvin
26 Ulrich Zwingli
27 Henric al VIII-lea şi Biserica Anglicană
ISTORIE clasa a VIII-a
Numărul Tema
elevului
din
catalog
1 Paleoliticul în România
2 Neoliticul în România
3 Relaƫiile dintre greci şi geƫi
4 Religia dacilor
5 Dacii liberi
6 Colonizarea Daciei
7 Începuturile Creştinismului în Dacia
8 Slavii şi daco-romanii
9 Călugărul Rogerius
10 Răscoala de la Bobâlna
11 Răscoala lui Gheorghe Doja
12 Tripartitum-ul lui Werboczi
13 Lumea rurală în Evul Mediu
14 Orăşenii din Transilvania
15 Oraşele din Moldova
16 Oraşele din Ţara Românească
17 Românii şi tributul turcesc
18 Diaconul Coresi
19 Vasile Lupu
20 Matei Basarab
21 Nicolahus Olahus
22 Mitropolitul Varlaam
23 Miron Costin
24 Dimitrie Cantemir şi cărƫile
25 Grigore Ureche
GEOGRAFIE clasa a V-a
Numărul Tema
elevului
din
catalog
1 Calea Lactee
2 Meteoriƫi care au lovit Pământul
3 Găurile negre din Univers
4 Soarele
5 Luna
6 Astronauƫii
7 Primele hărƫi în Antichitate
8 Fusele orare pe Glob
9 Calendarele pe Glob
10 Global Positioning System
11 Deriva continentelor
12 Tipuri de roci
13 Subducƫia plăcilor tectonice
14 Cercul de Foc al Pacificului
15 Vulcanii Terrei
16 Cele mai periculoase mişcări seismice de pe Terra
17 Gropi abisale
18 Munƫi subacvatici
19 Insule vulcanice
20 Lanƫuri muntoase de pe Terra
21 Podişuri de pe Terra
22 Câmpiile Terrei
23 Riftul Est-African
24 Cutreurul din 4 martie 1977
25 Scara Richter şi Scara Mercalli
26 Relieful din zona Oradea
27 Încălzirea Globală
28 1% alte gaze
29 Importanƫa precipitaƫiilor
30 Vânturile de pe Terra
31 Staƫii meteorologice
32 Surse de poluare în Oradea
33 Fenomene meteorologice deosebite
GEOGRAFIE clasa a VI-a

Numărul Tema
elevului
din
catalog
1 Cristofor Columb
2 Dumitru Prunariu
3 Neil Armstrong
4 State insulare
5 State fără ieşire la Oceanul Planetar
6 Microstatele
7 Enclavele
8 Teritoriile dependente
9 Speranță de viață
10 Explozia demografică azi
11 Scăderea populaƫiei în România
12 Religiile Lumii
13 Iurta din Asia Centrală
14 Oraşul viitorului
15 Marile oraşe ale Terrei
16 Energia eoliană
17 Energia solară
18 Resursele de petrol ale Terrei
19 Resursele de cărbuni de pe Terra
20 Construcƫia de automobile pe Terra
21 T.G.V.-ul
22 Japonia – un miracol economic
23 Agricultura viitorului
24 Cultura grâului pe Glob
25 Cele mai importante obiective turistice pe Glob
26 Epuizarea resurselor naturale
27 Surse de poluare a aerului
GEOGRAFIE clasa a VII-a
Numărul Tema
elevului
din
catalog
1 Peninsula Kamceatka
2 Strâmtoarea Bering
3 Munƫii Himalaya
4 Podişul Tibet
5 Câmpia Siberiei de Vest
6 Cherrapunji
7 Deşertul Gobi
8 Vulcanul Fuji
9 Plante din Asia pe cale de dispariƫie
10 Animale din Asia pe cale de dispariƫie
11 Ainu
12 Politica demografică în China
13 Sericicultura în Asia
14 Cultura ceaiului în Asia
15 Resursele de petrol din Asia
16 Conflictul din Siria
17 Emiratele Arabe Unite
18 Kurzii
19 Conflictul din Tibet
20 Maldive
21 Mâncăruri ciudate în Asia
22 Coreea de Nord
23 Brunei
24 Indonezia
25 Singapore
GEOGRAFIE clasa a VIII-a
Numărul Tema
elevului
din
catalog
1 Munƫii vulcanici din România
2 Pasuri şi trecători din România
3 Cele mai înalte vârfuri montane din România
4 Peşteri din România
5 Chei din România
6 Defileul Dunării
7 Munƫii de sare din România
8 Măgurile cristaline din Dealurile de Vest
9 Culoarul Siretului
10 Munƫii Măcinului – podiş sau munte?
11 Podişul Casimcei
12 Lunca Dunării
13 Insula Popina
14 Fenomene meteorologice deosebite din România
15 Maxime şi minime mteteorologice
16 Staƫii meteo din România
17 Crivăƫul
18 Repartiƫia precipitaƫiilor în România
19 Apele termale din România
20 Apele minerale din România
21 Lacuri glaciare din România
22 Cascade din România
23 Canalul Dunăre-Marea Neagră
24 Lacul Peƫa
25 Iazurile din România