Sunteți pe pagina 1din 8

Planificarea anuală la Istoria românilor – clasa a VIII-a

Profesor Dragotă Emil


Școala nr. 1 Lungulețu
Anul școlar 2009 - 2010
Nr. Componență Semestrul I Semestru II Anual
Crt.
Nr. ore Nr. ore Nr. ore
1 Introducere 5
2 Civilizații preistorice și antice 5
3 Romanitatea orientală în 3
mileniul marilor migrații
4 Statul medieval și instituțiile 6
sale
5 Lumea rurală și lumea urbană în 3
evul mediu
6 Țările Române și statele vecine 7
între diplomație și confruntare
7 Cultura medievală în spațiul 2
românesc
8 Societatea românească între 5
tradiție și modernitate (secolul
al XVIII-lea – prima jumătate a
secolului al XIX-lea)
9 Constituirea României moderne 1 13
10 Cultura națională în secolul al 3
XIX-lea
11 România între democrație și 8
autoritarism
12 România după al Doilea Război 4
Mondial
13 Lecții de sinteză 6 70

Planificarea semestrială la Istoria Românilor


Profesor Dragotă Emil
Școala nr. 1 Lungulețu
Aria curriculară: Om și societate
Anul școlar 2009 – 2010, clasa a VIII-a
Nr. Unitatea de Competențe Conținuturi Nr. Săptămâna Observații
Crt. învățare De
ore
1 Introducere 1.1 Mediul și oamenii 3 15, 16 și 22
IX
Rolul Carpaților și al Mării 1
Negre în istorie 23 IX
Duratele timpului istoric 29 IX
1
2 Civilizații 2.1 Civilizații preistorice 1 30 IX
preistorice și
3.1 Getod-dacii și contactele cu 1 6X
antice
lumea mediteraneană
3.2 1 7X
Regalitate și religie
Integrarea geto-dacilor în lumea
1 13 X
romană
1 14 X
Evaluare
3 Romanitatea 2.1 Romanitate și creștinism 1 20 X
orientală în
3.2 Autohtoni și migratori. 1 21 X
mileniul marilor
Așezarea ungurilor în Panonia
migrații
Formarea poporului român și a
1 27 X
limbii române
4 Statul medieval 2.1 Formațiuni politice românești și 2 28 X și 3 XI
și instituțiile sale statele vecine
3.1
Transilvania de la voievodat la
3.2 1 4 XI
principat
3.3 Întemeierea statelor medievale
Țara Românească, Moldova,
2 10 și 11 XI
Dobrogea
Evaluare
1 17 XI
5 Lumea rurală și 3.2 Lumea orașului 1 18 XI
lumea urbană în
3.4 Organizarea unei comunități 1 24 XI
evul mediu
urbane – Sighișoara
Organizarea obștii. O zi din
1 25 XI
viața unui țăran român

6 Țările Române și 3.5 Voievozii români în lupta 2 2 XII și 8


statele vecine antiotomană: Mircea cel Bătrân, XII
4.1
între diplomație Iancu de Hunedoara, Ștefan cel
și confruntare 3.1 Mare, Vlad Țepeș, Mihai
3.3 Viteazul
Anul 1600 – Mihai Viteazul 9 XII
1
Politică și diplomație în 15, 16 XII
2
secolele XVII-XVIII: Matei
Basarab, Vasile Lupu, Șerban
Cantacuzino, Constantin
Brâncoveanu, Dimitrie
Cantemir
5I
Românii în viziunea călătorilor 1
străini
6I
Evaluare
1
7 Cultura Cronicari, cărturari și cartea în 1 12 I
medievală în spațiul românesc
spațiul românesc
Arta ecleziastică și laică
1 13 I
8 Societatea 3.5 Regimul habsburgic și mișcarea 1 19 I
românească între de emancipare politico-socială
3.4
tradiție și în Transilvania
modernitate 4.1 1 20 I
Regimul fanariot în Moldova și
(secolul al
în Țara Românească
XVIII-lea –
prima jumătate a Chestiunea orientală în 1 26 I
secolului al XIX- Principatele Române
lea) Regulamentele Organice 1 27 I Semestrul II
Evaluare 1 9 II
9 Constituirea 1.2 Revoluția de la 1848 – 1849 1 10 II
României
2.2 Unirea Principatelor Române și 2 16 și 17 II
moderne
reformele lui Alexandru Ioan
2.3
Cuza
3.6
Începuturile vieții politice
3.7 moderne în România 1 23 II
3.8 Constituția din 1866 1 24 II
3.9 Românii din Basarabia, 1 2 III
Bucovina și Transilvania
3.10
Memorandum-ul
1 3 III
Cucerirea independenței de stat
1 9 III
și unirea Dobrogei
3 10, 16, 17
Războiul pentru întegirea
III
națională
23 III
Formarea statului național 1
unitar
Rezoluția de la Alba Iulia 24 III
1
Evaluare 30 III
1

10 Cultura națională 2.3 Învățământ, literatură și artă în 1 31 III


în secolul al spațiul românesc
3.6
XIX-lea
Mihai Eminescu, Ateneul
1 13 IV
Român
1 14 IV
Contribuții ale românilor la
dezvoltarea științei și tehnicii
11 România între 3.6 România după Marea Unire 1 20 IV
democrație și
3.7 Integrarea provinciilor 1 21 IV
autoritarism
românești și statutul
3.8
minorităților
3.9
Monarhia și partidele politice în
3.10 România interbelică 1 27 IV
Constituția din 1923 1 28 IV
România în al Doilea Război 1 4V
Mondial
Anul 1940 1 5V
Tragedia evreilor și a rromilor 1 11 V
în perioada 1938 – 1944
1 12 V
Evaluare
12 România după al 4.2 Evoluții specifice ale regimului 1 18 V
Doilea Război comunist 1945 – 1989
3.7
Mondial
Decembrie 1989. Context și
3.8 1 19 V
consecințe
3.9 1 25 V
Revenirea la democrație
1 26 V
Constituția din 1991
13 Lecții de sinteză 4.2 Programul politic pașoptist și 1 1 VI
crearea României moderne.
3.7
3.8 România și sistemul de la
Versailles
2 2 și 8 VI
Recapitulare finală
1 9 VI
Evaluare finală

S-ar putea să vă placă și