Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE INITIALA CULTURA CIVICA CLASA A VIII-a Anul scolar 2011-2012 Numele si prenumele elevului..

Data sustinerii testului Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si Partea a II-a se acorda 90 puncte. Din oficiu se acorda 10 de puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. PARTEA I (45 puncte)

A. Incercuiti raspunsul corect! 1.Cine a formulat principiul separarii puterilor in stat? a) Voltaire b) Rousseau c) Montesquieu 5 puncte

2.Legea fundamentala in statele moderne este: a) Constitutia b) Codul Penal c) Codul Civil 5 puncte

3.Pentru functia de senator trebuie sa ai minim: a) 18 ani b) 23 ani c) 33 ani 5 puncte

4.Mandatul presedintelui Romaniei dureaza: a) 4 ani b) 5 ani c) 7 ani 5 puncte

5.Principala atributie a Parlamentului Romaniei consta in: a) organizarea referendum-ului b) adoptarea legilor 5 puncte

c) semnarea unor conventii internationale 6.Cel mai vechi cod de legi este Codul lui: a)Hammurabi b)Moise c)Codul lui Manu 5 puncte

B.Realizati corespondenta dintre cele doua coloane! A 1.Mao Te-Tung 2.I.V.Stalin 3.Benito Mussolini 4.Nicolae Ceausescu 5.Adolf Hitler B a)Romania b) Germania c) China d) Italia e) Uniunea Sovietica

15 puncte

PARTEA II ( 45 puncte) A.Care sunt simbolurile nationale ale Romaniei? Enumera trei simboluri! 9 puncte

B.Notati cu Adevarat ( A) sau Fals ( F) urmatoarele afirmatii! 1.Primele state care au recunoscut drepturile femeilor au fost Australia si Canada . .........

15 puncte

2.Antarctida nu este un stat pentru ca nu are populatie.

3.Familia este un grup de persoane constituit pe baza unor legaturi de sange, de casatorie, sau prin adoptie. ...

4.Prima constitutie scrisa din lume este Constitutia Frantei ( 1791) 5.Clasa reprezinta un grup social mare.

C. Asezati fiecare membru din lista de mai jos in coloana deasupra careia este trecuta institutia din care face parte! -judecator, ministru, secretar de stat deputat, avocat, procuror, prim-ministru, senator, 16 puncte

Puterea legistlativa

Puterea executiva

Puterea judecatoreasca

D.Se da o lista cu state.Subliniati cu pixul acele state care au ca forma de stat monarhia constitutionala! 5 puncte Italia, Norvegia, , Cipru, Japonia, Marea Britanie, Suedia , Romania, Rusia, Franta, Ungaria, Portugalia, Spania

BAREM DE EVALUARE SI NOTARE PARTEA I ( 45 puncte) A. 5 puncte pentru fiecare raspuns corect 1.c, 2.a, 3.c, 4.b, 5.b, 6.a B.3 puncte pentru marcarea fiecarei corespondente corecte 1-c, 2-e,3-d, 4-a,5-b 5x3 =15 puncte 6x5 = 30 puncte

PARTEA II ( 45 puncte) A. 3 puncte pentru fiecare raspuns corect. -drapelul Romaniei este tricolor: albastru,galben si rosu -Ziua nationala 1 Decembrie -Imnul National Desteapta-te romane B. 3 puncte pentru fiecare afirmatie corecta 1. Fals 2.Adevarat 3.Adevarat 4.Fals, 5.Fals C. 2 puncte pentru fiecare cuvant asezat in coloana coraspunzatoare. -in coloana Puterea legistlativa : deputat, senator -in coloana Puterea executiva: ministru, prim-ministru, secretar de stat -in coloana Puterea judecatoreasca: judecator, avocat, procuror D. 1 punct pentru fiecare stat subliniat corect -Japonia,Norvegia,Marea Britanie,Suedia,Spania 5x1 = 5 puncte 8x2 =16 puncte 5x3 =15 puncte 3x3 =9 puncte

S-ar putea să vă placă și