Sunteți pe pagina 1din 1

ZIUA EDUCAȚIEI

5 octombrie 2019
Tema:
Grupul ṭintă:
Educatoare:
Tipul activitӑṭii propuse:
Locul desfӑșurӑrii activitӑṭii:
Data:
Scop:
Obiective:

Resurse:
umane:
materiale:

Organizarea activităţii:

Desfӑșurarea activitaṭii:

Evaluare:

S-ar putea să vă placă și