Sunteți pe pagina 1din 1

EDUCAȚIE CIVICĂ (Tudora Pițilă/Cleopatra Mihăilescu)

Aria curriculară: Om și societate


Număr de ore: 1 oră/săptămână Total: 15 ore /semestrul I + 18 ore/semestrul II; 33 ore anual
PLANIFICARE ANUALĂ

Nr. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE COMPETENŢE CONŢINUTURI Nr. PERIOADA OBS.


crt. ORE
1. PERSOANA 1.1;1.2 Apartenența locală: localitatea și domiciliul;tradiții 6 S I-VI
3.1;3.3 locale
Apartenența națională: țara natală; însemnele țării
(drapelul, imnul, stema, ziua națională)
Apartenența europeană:
-România, membră a Uniunii Europene
- Însemnele UE: drapelul, imnul, Ziua Europei
2. RAPORTURILE NOASTRE 1.3;2.1; Valori, norme și comportamente moral civice 4 S VII-X
CU CEILALȚI OAMENI(I) 2.2;3.1 Valori morale: bine/rău; altruism/egoism;

3. RAPORTURILE NOASTRE 1.3;2.1; Valori morale: cinste/necinste; respect/lipsă de 4 S XI-XIV


CU CEILALȚI OAMENI(II) 2.2;3.1 respect; responsabilitate/lipsă de responsabilitate;
solidaritate/ lipsă de solidaritate
4. RAPORTURILE NOASTRE 1.3;2.1; Norme morale: exemplificări;rolul normelor morale 6 S I-VI
CU CEILALȚI OAMENI(III) 2.2;3.1 Comportamentul în familie (sem. al II-lea)
Valori morale Comportamentul în școală și în grupul de prieteni
Comportamentul în locurile publice
5. RAPORTURILE NOASTRE 1.3;2.3; Comportamente prosociale 5 S VII-XI
CU CEILALȚI OAMENI(IV) 3.1 Comportamente antisociale
Comportamente moral-civice
6. DREPTURILE UNIVERSALE 1.3;2.4; Drepturile și îndatoririle copilului 6 S XII-XVII
ALE COPILULUI 3.1;3.2 Respectarea și încălcarea drepturilor copilului
7. RECAPITULARE FINALĂ 2.2;3.1; Raporturile noastre cu ceilalți oameni 2 S XIX-XX
3.2 Drepturile și îndatoririle copilului

S-ar putea să vă placă și