Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

de înregistrare la școala doctorală

__________________________

Către
Directorul Școlii doctorale ___________________________
din Universitatea „Babeș - Bolyai”

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnat/ul/a .............................................................................................................. ,
absolvent al studiilor universitare de doctorat în domeniul
............................................................................................................................................
organizate la școala doctorală ..........................................................................................
vă rog să demarați procedurile de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei mele
de doctorat de către comisia de îndrumare. Prezenta cerere este însoțită de teza mea
de doctorat în format digital.

Data, semnătura studentului-doctorand :


________________________________

De acord,
Conducător de doctorat (nume, semnătură, dată)
__________________________________

Avizul directorului de școală doctorală (nume, semnătură, dată)


_________________________________________