Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect cofinanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014 - 2020

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020


Componenta 1: Programul ,,ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”
Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”
Titlul proiectului: ,,ADMISI - Abandon Diminuat prin Măsuri Integrate Sustenabile în Învățământ”ID 107740
Contract nr. 24003/10. 04. 2018

Modificarea comportamentului agresiv şi opozant

Scop: Eliminarea comportamentului opozant şi agresiv din timpul activităţilor şcolare.

Obiective:

- înţelegerea legăturii dintre gânduri,emoţii şi comportamente


- identificarea modalităţilor dezadaptative de gândire
- disputarea cerinţelor absolutiste faţă de ceilalţi şi accentuarea alternativelor raţionale
- construirea identităţii personale a elevului
- dezvoltarea încrederii în forţele proprii
- dezvoltarea abilităţilor sociale, îmbunătăţindu-şi relaţiile interpersonale

Sugestii metodologice
- exerciții de ascultare activă ;
- exerciții de luare de decizii ;
- exerciții de comunicare asertivă ;
- exerciții de relaxare ;
- exerciții de rezolvare de probleme ;
- joc de rol ;
- completarea unor fișe de lucru și a unor chestionare ;
- exerciții individuale și de grup pentru înțelegerea și interpretarea comportamentelor, emoțiilor și
atitudinilor specifice vârstei ;
- exerciții de cunoaștere și intercunoaștere ;
- exerciții de optimizare a gestionării emoțiilor .
Proiect cofinanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014 - 2020

Nume şi prenume:
Consilier şcolar:
Data:
FIŞA 1
EU SUNT...

Consilierul-şcolar: „În cadrul întâlnirilor noastre vom face


multe jocuri pentru a te cunoaşte mai bine , a şti care sunt părţile
tale vulnerabile şi părţile valoroase. Aceste şedinţe te vor ajuta să
relaţionezi mai bine cu colegii, profesori şi părinţi. Acum ne
imaginăm că sunt reporter care doreşte să afle cât mai multe
despre tine.”
Elevul va începe cu formula „ Eu sunt...” şi i se va preciza că
are posibilitatea de a refuza să răspundă, dacă nu se simte
confortabil.

Nume şi prenume:
Consilier şcolar:
Data: FIŞA 2
MONEDA

Consilierul-şcolar: „ Îţi propun un joc ce se numeşte


Moneda. Pentru început trebuie să alegi una din feţele
monedei: cap sau pajură. ”
Subiectul alege şi i se va se va explica regula jocului.
Astfel dacă va pica ceea ce a ales subiectul va trebui să dea un exemplu de o activitate la care se pricepe
şi una la care nu dar cu menţiunea că trebuie detaliate motivele. Dacă e partea opusă de ceea ce a ales
subiectul atunci consilierul-şcolar va trebui să spună un lucru despre el.
Scopul activităţii este ca subiectul să conştientizeze faptul că nu există vreo persoană care să facă
absolut toate tipurile de activităţi, iar acest lucru nu înseamnă că este lipsită de valoare. Fiecare copil se
pricepe la anumite lucruri iar pe celelalte le poate învăţa.
Proiect cofinanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014 - 2020

Nume şi prenume:
Consilier şcolar:
Data: FIŞA 3
PUTEREA MEA

Imaginează-ţi că ai o baghetă magică


şi cât de minunat ar fi dacă am putea să
ne rezolvăm problemele doar agitând
bagheta, câştigând astfel controlul situaţiei.
Dar din moment ce nu există în realitate
astfel de baghete, când avem de rezolvat
situaţii problematice, trebuie să ne descoperim
puterea interioară.
Citeşte cu atenţie fiecare situaţie şi găseşte cât mai multe strategii de rezolvare a problemei:

Colega ta te critică........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Colegul de bancă nu te ajută la evaluarea de la matematică...........................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Profesorul te ceartă pentru că deranjezi ora de curs...........................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Trebuie să rezolvi un număr mare de exerciţii...........................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
Proiect cofinanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014 - 2020

Nume şi prenume:
Consilier şcolar:
Data: FIŞA 4

TREBUIE SAU DORINŢĂ?

Se explică faptul că experienţa pe care o avem la un moment dat va influenţa felul în care se vor
interpreta evenimentele ulterioare. Astfel, dacă o persoană este muşcată de câine, acesta va vedea
întotdeauna în orice câine ca un potenţial pericol, pe când un copil care a crescut ca un iubitor de animale
nu îi va fi frică de câine.
Se explică diferenţa dintre „trebuie” ca fiind o credinţă iraţională şi „mi-aş dori” ca o credinţă
raţională. Astfel, subiectul dacă crede că mama trebuie să-i dea bani în fiecare zi, atunci această credinţă
este iraţională. Dacă doar şi-ar dori acest lucru, atunci această credinţă este raţională.
Completează tabelul următor şi transformă convingerile iraţionale pe care le foloseşti în
convingeri raţionale după modelul de mai jos:

Convingeri iraţionale „trebuie” Convingeri raţionale „mi-aş dori”


Nu pot să respect regulile. Dacă vreau, pot fi cuminte.
Nu pot să-mi fac temele. Chiar dacă nu-mi place, pot să-mi fac
tema.
Nu pot să stau la şcoală cât cere În viaţă nu se întâmplă întotdeauna
programul. cum îmi doresc, programul şcolar pot
să-l respect.
Nu trebuie să muncesc pentru a obţine Părinţii mei muncesc pentru mine şi ei
ceva. sunt un model pentru mine deci nu e
bine să fug de muncă, prin ea voi
câştiga banii care îmi vor permite să-
mi cumpăr ceea ce îmi doresc.
Proiect cofinanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014 - 2020

Nume şi prenume:
Consilier şcolar:
Data: FIŞA 5

DACĂ VREAU POT!

Transformă convingerile de tipul „Nu pot!” cu cele de tipul „Pot!” după modelul de mai jos:

Cerinţa dată de consilierul-şcolar Răspuns de tipul „Nu pot!” Alt tip de răspuns

„ Nu mai spune Nu vreau!” „Nu pot!” „Bine!”

„Să nu mai refuzi tema de acasă.”

„Nu mai fi nervos!”

„Nu mai da vina pe alţii!”

„Ascultă şi fă ce-ţi spun profesorii!”

.......

.......

.......

.......
Proiect cofinanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014 - 2020

Nume şi prenume:
Consilier şcolar:
Data: FIŞA 6

CINE ARE CONTROLUL?

Citeşte următoarele situaţii (pot fi schimbate în funcţie de experienţa subiectului) şi notează pe o


scală de la 1 la 5, în ceea ce priveşte gradul de control pe care consideri că-l deţii asupra lor.

1. Ai luat o notă mică.

Vina altora 1 2 3 4 5 Vina mea

2. Ai vorbit cu colegii din clasă în timpul orei.

Vina altora 1 2 3 4 5 Vina mea

3. Nu ţi-ai făcut tema.

Vina altora 1 2 3 4 5 Vina mea

4. Nu vrei să-ţi strângi hârtiile din bancă.

Vina altora 1 2 3 4 5 Vina mea

5. Ai jignit un coleg de clasă.

Vina altora 1 2 3 4 5 Vina mea

6. Nu ai venit la şcoală.

Vina altora 1 2 3 4 5 Vina mea

Ţine minte! Controlul asupra situaţiilor îţi aparţine. Controlul şi puterea personală creşte
odată cu asumarea responsabilităţilor în diferite situaţii pe care le experimentezi.
Proiect cofinanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014 - 2020

Nume şi prenume:
Consilier şcolar:
Data: FIŞA 7

REGULILE DE LA GRĂDINIŢĂ

Se vor prezenta şi analiza pe rând regulile de comportament la grădiniţă împreună cu preşcolarul.


Proiect cofinanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014 - 2020

Nume şi prenume:
Consilier şcolar:
Data: FIŞA 8

Aleg să mă comport frumos!...

Alegeţi care din cele două situaţii este cea corectă?


Colorează imaginea corectă.
Proiect cofinanțat din ProgramulOperațional Capital Uman 2014 - 2020