Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Iași, România

Specializarea: Finanțe-Bănci

Principii și Tehnici Bancare

Cum este administrată rezerva de aur a țării?

COORDONATOR: STUDENT:

Cărăușu Dumitru Nicușor

Apostu Elena Mădălina

Anul 3, grupa 4

E-mail:

madalinaelena_apostu@yahoo.com
Cum este administrată rezerva de aur a țării?

Introducere

Rezerva de aur a României are rolul de a stabili încrederea în țara noastră și în


moneda națională.
De-a lungul timpului rezerva de aur a crescut sau a scăzut, însă de câțiva ani în coace
a stagnat.
În anii anteriori au fost făcute si anumite afirmații în legatură cu rezerva de aur, care au
fost lămurite mai apoi, de către oficiali.

Analiza

Banca Națională a României a fost îndreptațită prin lege să administreze rezervele


internaționale ale României, fapt ce a fost aprobat de către Comitetul de administrare a
rezervelor internaționale din BNR structura permanentă, condusă de către guvernatorul
BNR Mugur Isărescu, alcatuită din specialiști, directori, consilieri ce au responsabilități
în acest domeniu.
Din 2007 până în prezent rezerva de aur s-a menținut la 103,7 tone. De la înființarea
BNR, în anul 1880 mărimea rezervelor de aur a variat in funcție de evenimentele ce au
avut loc (decizii politice, războaie, creștere economică etc.)
La sfarșitul secolului al XIX-lea, România avea aproape 15 tone de aur deținut în
rezerva BNR, si a atins un record istoric de aproape 140 tone de aur în anul 1940, fapt
ce a poziționat țara noastră pe locul 12 în lume, la acest capitol.
În acea perioadă BNR avea mai mult metal prețios decât băncile centrale din Grecia,
Brazilia ,Austria , Italia sau Norvegia însă mai puțin decât Japonia, conform datelor din
World Gold Council.
Dupa ce România a devenit membru FMI (Fondul Monetar Internațional) în anul 1973
statul avea 71 de tone de metal prețios, și a ajuns la 119 in anul 1985.

Însă în 1988 rezerva de aur a scăzut, ajungand la 45 de tone, în urma deciziei lui
Nicolae Ceaușescu de a vinde aur pentru a achita datoria statului. În 1989 Banca
Națională a României, a mai achiziționat 20 de tone de aur. Urmând ca aceasta să
crească constant pâna în 1999, și a fost mențiută de BNR la 103-104 tone. Conform
celor spuse de către Adrian Vasilescu consilier al guvernatorului BNR, din 1999 Banca
Centrală nu a mai cumpărat aur, deoarece a fost introdus TVA (taxa pe valoarea
adăugată) ceea ce a făcut ca aurul să fie mai scump cu 24%.
În prezent țara noastră se poziționează pe locul 34 în clasamentul privind rezerva de
aur, iar pe primul loc în clasament este SUA, care are peste 8000 de tone.
O parte din rezerva de aur a României se află în afara granițelor, mai ales la Banca
Angliei, o astfel de metodă, de a ține o parte din rezerva de aur în afara țării, este
practicată de majoritatea băncilor centrale europene care dețin rezervă de aur. Această
metodă are drept scop siguranța existenței unei rezerve de aur disponibile, care poate
fi utilizată în situații de criză.
Mai bine de jumătate din rezerva de aur se află în afara granițelor țării, în special la
Banca Angliei. În acest caz BNR are de câștigat, dacă ratele dobânzii pentru depozite
cresc, iar restul este ținut în propriul Tezaur, la sediul central din București.
S-a zvonit cum că BNR ar fi scos Tezaurul din țară, însă Mugur Isărescu, guvernatorul
Băncii Centrale a ținut să dezmintă acest zvon apărut în presă, dorind să asigure pe
toată lumea că Tezaurul se află în subsolurie BNR. Prezența Tezaurului reprezintă atât
încrederea în țară cât și în moneda națională. În perioada comunistă îi era interzis
populației să dețină monede de aur, deținătorii de monedă de aur erau îchiși sau bătuți
la tălpi.
Rezerva de aur a României este de 103,7 tone, din care 60% sunt depozitate la
băncile centrale din străinătate. Dacă ne raportăm la evoluția prețurilor internaționale ,
rezerva de aur a României valorează 3,767 miliarde euro, respectiv 10% din totalul
rezervelor internaționale, și este poziționată pe locul 33 în lume referitor la rezerva de
aur pe care o deține.
Înaine de anul 1970, orice valută era convertibilă în aur, o valută putea fi schimbată
într-o anumită cantitate de aur , fapt ce făcea ca prețurile să fie mai stabile. Urmând ca
în anul 1970 să se renunțe la etalonul aur, sistemul monetar internațional fiind format
doar din bani.
O mare parte din aurul României este la Londra, deoarece Londra reprezintă cel mai
important loc de scontare și tranzacționare a operațiunilor cu aur. Banca Centrală a
Angliei participând încă din anul 1694 la dezvoltarea și crearea infrastructurii pieței
aurului la Londra.
BNR poate verifica oricând rezerva de aur aflată în custodia Băncii Angliei, cu ajutorul
anumitor date. Doar BNR poate ordona realizarea anumitor tranzacții, din acest cont,
Banca Angliei neavând dreptul să facă acest lucru.
În cazul rezervei de aur s-a utilizat ca element administrativ doar depozitul la termen,
conform căruia disponibilitățile aflate în cont pot fi transformate în lichiditate doar la
termenul stabilit în contract, caz în care la scadență se primește și dobânda bonificată,
în caz contar banca poate percepe anumite penalități. În realizarea administrării aurului
României, nu au fost utilizate alte instrumente derivate.
În urma realizării unei analize randament vs. cost, veniturile obținute în perioada
administrării rezervei de aur depășesc costurile de administrare.În anul 2006 a fost
luată decizia de a pune capăt plasamentelor de aur.
Ultimul transfer de aur în afara granițelor a avut loc în anul 2002, cu aprobarea
Consiliului de administrare BNR, în presă s-a speculat faptul că ar mai fi avut loc un
transfer și în anul 2010, lucru ce nu este adevărat.
Referitor la programele de repatriere, BNR și-a distribuit în mod corect și echilibrat
rezerva de aur, între ceea ce deține în țară și ceea ce deține în afara ei.
În anii precedenți respectiv 1999 dobânda pentru depozitele de aur cu termen la o
lună era egală cu 1,72%, în anul 2008 a ajuns la 0,50%, iar în present aceasta este
negativă, la fel ca și în cazul anumitor valute. Însă BNR nu are ca scop obținerea de
profit din administrarea aurului României, ci mai degrabă ținerea acestuia în siguranță,
performanța investițiilor și lichiditatea.
Rezervele internaționale ale României, incluzând atât aurul cât și valuta, au fost de
35.208 miliarde de euro, pe data de 31 aprilie 2016. BNR are cea mai mare rezervă de
aur din Europa centrală și cea de est, aflându-se pe locul 33 în lume.
În anul 2002 Corneliu Vadim Tudor a afirmat că BNR, a vândut aur, însă a fost o
confuzie, BNR a vândut metal prețios, însă a vândut argint nu aur, BNR a vândut 614,2
tone de argint, cumpărând în schimb 8,9 tone de aur, deoarece pe piața internațională
era o cerere foarte mare pentru argint, aceste acte de vânzare cumpărare au avut loc
între anii 1994 până în 2000, parcurgând anumite etape, prin urmare a fost o afacere
avantajoasă pentru România.

Concluzii si propuneri

BNR nu are ca scop obținerea de profit, de pe urma rezervei de aur pe care o ține în
depozitele de la băncile centrale din afara granițelor, ci mai degrabă are în vedere
ținerea acestuia în siguranță ,performanța investițiilor și nu în ultimul rând lichiditatea .
Banii care ar putea fi procurați de pe urma acestei reserve îi revin statului.
Tezaurul nu a fost scos din țară, ci se află în siguranță la Banca Centrală.
Referitor la rezerva de aur, România se poziționează pe locul 33 în lume și are cea mai
mare rezervă de aur comparativ cu Europa centra și cea de est.
Consider că ar fi mai bine ca aurul să fie adus în țară, astfel nu ar mai fi necesar să
plătim dobândă pentru ținerea acestuia la băncile centrale din afara României. Iar banii
care se cheltuiesc oarecum fără rost cu depozitarea aurului în afară, să fie folosiți
pentru școli, spitale sau alte cazuri.
Parlamentul ar putea să se împrumute de la Banca Băncilor Centrale, pe baza deținerii
rezervei de aur, cu o dobândă de 0,5%, o dobândă mai mică în comparație cu cea de
la FMI, care este de 3,5% pe an, astfel parlamentul ar putea economisi foarte mulți
bani.
Bibliografie

http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-21233623-arbitrajistul-principal-administrarii-
rezervei-aur-romaniei-iese-rampa-despre-risc-randament-administrarea-rezervei-aur

http://lucianisar.com/uncategorized/aurul-bnr-bnr-confirma-dezinformarea-din-2010-a-lui-
isarescu/

http://m.hotnews.ro/stire/21217919

http://www.capital.ro

http://www.opiniibnr.ro/index.php/finante/145-despre-administrarea-rezervei-de-aur-a-
romaniei

http://www.zf.ro/opinii/adrian-vasilescu