Sunteți pe pagina 1din 10

a) Planificarea tehnologico-operațională a fabricației.

Succesiunea tehnologică de fabricație a fișelor incluse în setul educativ este reprezentată în tabe-
lul 2.1.

Tabelul 2.1. Succesiunea fazelor tehnologice de fabricație a fișelor setului educative.


Tipul operației
Nr. Faza tehnologică Calificarea muncitorului
(manual-mașină)
Procese Pre-press
1 Primirea fișierului man. VI
2 Montajul în coală maș. VI
3 Separația pe culori (RIP) maș. VI
Realizarea formelor ( expunerea, VI
4 maș.
spălarea, uscarea).
5 Controlul calității man. VI
Procese de imprimare
9 Primirea fișei tehnologice man. VI
10 Pregătirea mașinii pentru tipar man. VI
11 Potrivirea formei pentru tipar man. VI
Alimentarea mașinii cu suport de VI
12 man. – maș.
imprimare
Reglarea formatului mașinii VI
13 man. – maș.
pentru tipar
14 Imprimarea de probă maș. VI
15 Semnat Bun de Tipar (BT) man. Maistru
16 Imprimarea tirajului maș.IV ,VI
17 Controlul calității man. III
Procese de finisare
18 Primirea fișei tehnologice man. III
19 Primirea colilor imprimate man. III
20 Reglarea utilajului de laminare man. III
21 Laminarea colilor tipărite man. III

22 Ștanțarea colilor maș. IV


23 Controlul calității man. III
24 Sortarea fișelor sțanțate man. III
25 Numărarea man. III

UTM 543.3 000 00.00.00 LP


Mod Coala N. docum Semnat Data
Elaborat Litera Coala Coli
Verificat Osoba Al.-dra 2
Planificarea tehnologico-
Cont. tehnic
Cont. norm
operațională a fabricației. UTM DTP-161
Aprbat
Tabelul 2.2. Succesiunea fazelor tehnologice de realizare a cutiei pentru setul interactive
Tipul operației
Nr. Faza tehnologică Calificarea muncitorului
(manual-mașină)
Procese Pre-press
1 Primirea fișierului man. VI
2 Montajul în coală maș. VI
3 Separația pe culori (RIP) maș. VI
Realizarea formelor ( expunerea, VI
4 maș.
spălarea, uscarea).
5 Controlul calității man. VI
Procese de imprimare
9 Primirea fișei tehnologice man. VI
10 Pregătirea mașinii pentru tipar man. VI
11 Potrivirea formei pentru tipar man. VI
Alimentarea mașinii cu suport de im- VI
12 man. – maș.
primare
13 Reglarea formatului mașinii pentru tipar man. – maș. VI
14 Imprimarea de probă maș. VI
15 Semnat Bun de Tipar (BT) man. Maistru
16 Imprimarea tirajului maș. VI
Procese de finisare
16 Primirea fișei tehnologice man. IV
17 Primirea colilor imprimate man. IV
Lăcuirea selectivă a materialului de IV
18 maș.
copertare
19 Reglarea utilajului man. IV
20 Baterea colilor man. IV
21 Tăierea colilor maș. IV
22 Controlul calității man. III
23 Tăierea părților componente din mucava maș
24 Realizarea lădițelor din mucava man.
25 Lipirea materialului de copertare man.
Asamblarea cutiei (lipirea lădiței și
26 man.
bentițelor interioare)
26 Controlul calității man.
27 Numărarea man.
28 Asamblarea setului final man
29 Ambalarea mas. I

1.1. Identificarea și calculul consumului de materiale necesare pentru fabricația produselor


poligrafice planificate.
Materialele utilizate pentru fabricarea ambalajelor pentru terci pentru copii și a etichetelor pentru
conserve:
La etapa pre-press:
- Formele de tipar offset;
- Soluțiile de developare pentru plăcile offset;
- Soluția de gumare;

Coala
UTM 543.3 000 01.00.00 LP 2
Mod Coala № docum Semnat Data
La etapa press:
- Hârtie – 200 g/m2;
- Hârtie offset autocolantă 90 g
- Cerneala offset;
La etapa post-pres:
- Lac
- Folie pentru laminare
- Adeziv;
- Forme pentru ștanțare.
- Mucava – carton de legătorie
Tabelul 2.3. Materialele alese și prețul acestora pentru realizarea tirajului
Nr. Materialul Prețul
1 Formele de tipar offset 6 €/m2
3 Soluția de developare Silver Plate pentru plăcile offset 5,5 €/l
4 Soluția de gumare Saphira Plate Gum Classic 101 5,75 €/l
5 Hârtie offset 200 g/m2 1,9 $/kg
6 Hârtie offset autocolantă 43 x 61 cm 0,19 €/un
7 Mucava – carton de legătorie 1,225 €/kg
8 Cerneala offset 7,98 €/kg
9 Ștanță 25 €/m
10 Folie laminare
11 Adeziv 2,5 €/kg

a) Calcularea consumului și costurilor de materiale pentru fișele mari incluse în setul educativ -
interactiv.
Format: 110 x 160 mm
Cromatica: 4 + 0
Material de imprimare: Hârtie offset 200 g/m2
18 exemplare/set
Mașina offset: Heidelberg Speedmaster CD 102
Format maxim utilaj: 720 x 1020 mm
Format tipar: 700 x 1000 mm
Viteza de imprimare: 10000 coli/h

1. Calculăm consumul de forme pentru tipar:


4 culori + 0 culori = 4 forme
4 x 0,72 m x 1,05 m = 3,03 m2
3,03 m2 x 6 €/m² = 18,18 €

Coala
UTM 543.3 000 01.00.00 LP 3
Mod Coala № docum Semnat Data
2. Calculăm cantitatea de soluție de developare:
3,03 m2 x 100 ml/m2 = 0,303 l
0,303 l x 5,5 €/l = 1,667 €
3. Calculăm consumul de soluție de gumare:
3,03 m2 x 5 ml/m2 = 0,0152 l
0,0152 l x 5,75 €/l = 0,087 €
4. Calculăm nr. de coli pentru tiraj.
4000 seturi : 16 fișe/formă = 250 coli
Pentru necesități tehnologice:
Potrivire: 30 coli/formă x 4 forme = 40 coli
Pentru tipar: 250 x 2,2 % = 6 coli
Pentru ștanțare: 250 x 1,8 % = 5 coli
Pentru laminare: 250 x 4,8 % = 12 coli
Nr. total de coli = 250 + 40 + 6 + 12 + 5 = 313 coli
5. Consumul de materiale:
1 m2 – 200 gr
0,7 m x 1 m x 313 coli x 0,2 kg = 43,82 kg de hârtie offset
6. Consumul de cerneală
k = (70 x 1000) mm / (600 x 900) mm = 1,29
(313 coli x 245 g) / 1000 coli x 1,29 = 99 g de cerneală
99g x 4 culori = 396 g
7. Consumul de folie pentru laminare:
b) Calcularea consumului și costurilor de materiale pentru fișele mici incluse în setul educativ -
interactiv.
Format: 70 x 110 mm
Cromatica: 4 + 2
Material de imprimare: Hârtie offset 200 g/m2
45 exemplare/set
Mașina offset: Heidelberg Speedmaster XL 106
Format maxim utilaj: 740 mm x 1050 mm
Format tipar: 720 mm x 1040 mm
Viteza de imprimare: 10000 coli/h
1. Calculăm consumul de forme pentru tipar:
4 culori + 2 culori = 6 forme
6 x 0,72 m x 1,05 m = 4,53 m2
4,53 m2 x 6 €/m² = 27,18 €
Coala
UTM 543.3 000 01.00.00 LP 4
Mod Coala № docum Semnat Data
2. Calculăm cantitatea de soluție de developare:
4,53 m2 x 100 ml/m2 = 0,453 l
0,453 l x 5,5 €/l = 2,49 €
3. Calculăm consumul de soluție de gumare:
4,53 m2 x 5 ml/m2 = 0,022 l
0,022 l x 5,75 €/l = 0,12 €
4. Calculăm nr. de coli pentru tiraj.
90 fișe/coală, pentru un set – 45 fișe mici
4000 seturi : 90 fișe/formă = 45 coli
Pentru necesități tehnologice:
Potrivire: 10 coli/formă x 4 forme = 40 coli
Pentru tipar: 45 x 2,2 % = 1 coli
Pentru ștanțare: 45 x 1,8 % = 1 coli
Pentru laminare: 45 x 4,8 % = 3 coli
Nr. total de coli = 45 + 40 + 5 = 90 coli
5. Consumul de materiale:
1 m2 – 200 gr
0,7 m x 1 m x 90 coli x 0,2 kg = 12,6 kg de hârtie offset
6. Consumul de cerneală
k = (720 x 1040) mm / (600 x 900) mm = 1,39
(90 coli x 245 g) / 1000 coli x 1,39 = 31 g de cerneală
31g x 6 culori = 186 g
c) Calcularea consumului și costurilor de materiale pentru materialul de copertare al cutiei set-
ului educativ - interactiv.
Format finit: 250 x 280 mm
Format brut: 320 x 590 mm
Cromatica: 4 + 0
Material de imprimare: Hârtie autocolantă
1500 exemplare
Mașina offset: Heidelberg Speedmaster SX 74
Format maxim utilaj: 510 mm x 740 mm
Format tipar: 430 x 610 mm
Viteza de imprimare: 15000 coli/h

Coala
UTM 543.3 000 01.00.00 LP 5
Mod Coala № docum Semnat Data
1. Calculăm consumul de forme pentru tipar:
4 culori + 0 culori = 4 forme
4 x 0,43 m x 0,61 m = 1,04 m2
2. Calculăm cantitatea de soluție de developare:
1,04 m2 x 100 ml/m2 = 0,1 l
3. Calculăm consumul de soluție de gumare:
1,04 m2 x 5 ml/m2 = 0,0052 l
4. Calculăm nr. de coli pentru tiraj.
4000 seturi : 1 cut/formă = 4000 coli
Pentru necesități tehnologice:
Potrivire: 10 coli/formă x 4 forme = 40 coli
Pentru tipar: 4000 x 2,2 % = 88 coli
Pentru ștanțare: 4000 x 1,8 % = 72 coli
Pentru laminare: 4000 x 4,8 % = 192 coli
Nr. total de coli = 4000 + 88 + 72 + 192 + 40 = 4392 coli
6. Consumul de cerneală
k = (430 x 610) mm / (600 x 900) mm = 0,48
(4392 coli x 0,245 kg) / 1000 coli x 0,48 = 517 g de cerneală
517 g x 4 culori = 2068 g = 2 kg
d) Consumul de mucava pentru realizarea ambalajului pentru setul educativ – interactiv.
Material: Mucava, format 700 x 1000 mm;
Formate necesare de mucava ( pentru un exemplar) obținute în urma secționării acesteia: 2 buc. –
250 mm x 280 mm, 1 buc – 280 mm x 50 mm, pentru lădiță: 1 buc. - 245 mm x 270 mm, 2 buc:
245 mm x 4 mm, 270 mm x 4 mm.
1 coală mucava: 8 buc – 250 mm x 280 mm
8 buc – 245 mm x 270 mm
Calcul: 4000 : 4 = 1000 coli mucava
1000 x 2 = 2000 coli (total)
În nr. de 2000 coli, nr total sunt incluse și fâșiile de : 280 x 50 mm, 245 mm x 4 mm, 270 mm x 4
mm, obținute în urma prelucrării bucăților rămase din collie mari.
2000 coli x 0.7 m x 1 m x 0,64 kg/m2 = 896 kg de mucava pentru întreg tirajul.

Coala
UTM 543.3 000 01.00.00 LP 6
Mod Coala № docum Semnat Data
Tabelul 2.4. Materialele necesare realizării unui tiraj de 500000
Cantitatea de
Nr. Denumirea Un. m. Destinația
materiale
1 Formele de tipar offset buc. Pentru imprimarea ambalajului 4
Clișeele polimerice pentru
2 buc. Pentru imprimarea etichetelor 9
formele flexografice
Soluția de developare Silver
3 l Pentru a trata materialul fotosensibil 0,303
Plate pentru plăcile offset
Soluția de gumare Saphira
4 l Pentru păstrarea formelor offset 0,0152
Plate Gum Classic 101
5 Racletă m Pentru întinderea uniformă a cernelei 3,04
6 Hârtie pentru etichete t Suport de imprimare a etichetelor 0,98
7 Carton offset 270 g/m² kg Suport de imprimare a ambalajelor 2647,03
8 Cerneala offset kg Pentru imprimare 4,45
9 Cerneala flexografică kg Pentru imprimare 29,202
10 Lac UV kg Pentru crearea unui strat protector 27,54
11 Termo-adeziv kg Pentru a încleia suprafețele necesare 129,2

Coala
UTM 543.3 000 01.00.00 LP 7
Mod Coala № docum Semnat Data
2.2 Analiza cheltuielilor de timp necesare
a). Timpul necesar pentru imprimarea ambalajelor:
1. Timpul productiv:
a. Timpul pentru pregătirea montajului – 11,1 min/montaj;
b. Fabricarea formelor ofset – 10 min/formă;
c. Potrivirea formelor – 10 min/formă – 40 min total;
d. Montarea formelor și tiparul de probă – 35 min;
e. Imprimarea tirajului – 7,5 ore;
f. Ambalarea – 2,47 min/150-200 exemplare;

2. Timpul neproductiv:
a. Timpul pentru necesități personale – cca 5 %
b. Timpul pentru deservirea locului de muncă – cca 5%

Tabelul 2.5. Necesarul de timp pentru realizarea tirajui de 500000 ex. de ambalaje
Activ. Faza tehnologică Timp de bază Timp auxiliar Timp total, h
A. Pregătirea montajului 11,1 min/montaj 0,814
B. Fabricarea formelor ofset 10 min/formă 0,737
C. Potrivirea formelor 10 min/formă 0,737
D. Montarea formelor și tiparul de probă 35 min 0,6424
E. Imprimarea tirajului 10000 coli/h 10 % 15
F. Controlul calității 10 min/1000 23,7
G. Procese de finisare 40 coli/min 59,3
Controlul și numărarea mecanizată a
H. 45 min/1000 coli 107
ambalajelor
I. Ambalarea 2,47 min/150-200 ex. 113,3
Dacă săptămâna de lucru va fi de 5 zile a câte 8 ore, va fi mai convenabil să se lucreze în 2 ture.

Tabelul 2.6. Date necesare pentru construirea planului calendaristic


Tmin Tmax Rezervă de
Activitatea Durata, h
înc. sf. înc. sf. timp
A. 0,814 0 0,814 0 0,814 0
B. 0,737 0,814 1,551 0,814 1,551 0
C. 0,737 1,551 2,288 1,551 2,288 0
D. 0,6424 2,288 17,288 2,288 17,288 0
E. 15 17,288 40,988 17,288 40,988 0
F. 23,7 40,988 64.688 40,988 64.688 0
G. 59,3 64.688 123.988 64.688 123.988 0
H. 107 67 173 66 173 0
I. 113,3 69 181,3 68 181,3 0

Coala
UTM 543.3 000 01.00.00 LP 2
Mod Coala № docum Semnat Data
Pe baza calculelor efectuate construim planul calendaristic de fabricare a ambalajelor (fig. 2.1).

0 1/4/19 24 2/4/19 48 3/4/19 72 4/4/19 96 5/4/19 120 8/4/19 144 9/4/19 168 10/4/19 192

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Fig. 2.1 Plan calendaristic ce vizează fabricația ambalajelor

b). Timpul necesar pentru imprimarea etichetelor:


1. Timpul productiv:
a. Timpul pentru pregătirea montajului – 10 min/montaj (4 forme + 1 formă pentru lăcuire);
b. Crearea și montarea diapozitivelor – 29 min;
c. Crearea formelor fotopolimerice – 37 min;
d. Potrivirea formelor – 10 min/formă – 50 min total;
e. Montarea formelor și tiparul de probă – 35 min;
f. Imprimarea tirajului și lăcuire– 15 ore;
g. Tăierea – 7,5 ore;
h. Ambalarea – 1,5 min/500 ex;

2. Timpul neproductiv:
a. Timpul pentru necesități personale – cca 5 %
b. Timpul pentru deservirea locului de muncă – cca 5%

Tabelul 2.5. Necesarul de timp pentru realizarea a 2 tiraje de 500000 ex. de etichete
Activ. Faza tehnologică Timp de bază Timp auxiliar Timp total, h
A. Pregătirea montajului 40 min x 2 + 10 1,65
B. Crearea și montarea diapozitivelor 29 min x 2 1,067
C. Crearea formelor fotopolimerice 37 min x 2 1,357
D. Potrivirea formelor 40 min x 2 + 10 1,65
10 %
E. Montarea formelor și tiparul de probă 35 min x 2 1,284
F. Imprimarea tirajului + lăcuire 80 m/min 8,25
G. Tăierea 80 m/min 8,25
H. Ambalarea 1,5 min/500 ex 55

Coala
UTM 543.3 000 01.00.00 LP 3
Mod Coala № docum Semnat Data
Pe baza calculelor efectuate construim graficul Gantt (fig. 2.2) și planul calendaristic de fabricare a
ambalajelor (tab.2.8).

Tabelul 2.8. Date necesare pentru realizarea planului calendaristic de producere a etichetelor
Tmin Tmax Rezervă de
Activitatea Durata, h
înc. sf. înc. sf. timp
A. 1,65 0 1,65 0 1,65 0
B. 1,067 1,65 2,717 1,65 2,717 0
C. 1,357 2,717 4,074 2,717 4,074 0
D. 1,65 4,074 5,724 4,074 5,724 0
E. 1,284 5,724 7,008 5,724 7,008 0
F. 8,25 7,008 15,258 7,008 15,258 0
G. 8,25 8,5 16,75 8,5 16,75 0
H. 55 9,5 64,5 9,5 64,5 0

0 1/4/19 24 2/4/19 48 3/4/19 72

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Fig. 2.2 Plan calendaristic ce vizează fabricația etichetelor

Coala
UTM 543.3 000 01.00.00 LP 4
Mod Coala № docum Semnat Data