Sunteți pe pagina 1din 3

ORARUL

activităţilor didactice în cadrul FIEB, pentru anul I univ.


în anul de studii 2018-2019, sem. I
Ziua Ora BA - 181 ML - 181 C - 181
Curs Matematică economică
8:00 – 9:30 l.sup. E. Cebotaru, 10- 211

9:45 – 11:15
lab. Tehnologii informaţionale în Sem. Matematica economică Sem. Matematica economică
comunicare, l. sup., V. Olaru, 9-p02
Luni

l.sup. E. Cebotaru, 10-413 l.sup. E. Cebotaru, 10-413


11:30 – 13:00 Curs Tehnologii informaţionale în comunicare
l. sup., V. Olaru, 10-413 ş

13:30 – 15:00 Sem. Matematica economică


l.sup. E. Cebotaru, 10-213
Limba modernă, Limba modernă, Limba modernă,
8:00 – 9:30
l. sup., L. Prozor -Barbalat, 10-122 l. sup., L. Prozor -Barbalat, 10-122 l. sup., L. Bivol, 10-122
l. sup., L.Bivol, 10-124 l. sup., L.Bivol, 10-124 l. sup., O. Zingan, 10-124Se
9:45 – 11:15 Curs E t i c a ș i c u l t u r a p r o f e s i o n a l ă,
l. sup., S. Cucoș, 10-213
Marţi

11:30 – 13:00 lab. Infografica , 9-p02 Sem. Etica și cultura profesională Sem. Etica și cultura profesională
l.s. V. Olaru L.mode l. sup., S. Cucoș, 10-213 V. l. sup., S. Cucoș, 10-213
Childescu
13:30 – 15:00 lab. Infografica , 9-p02 xxxxx Limba xxxxxxxx
l.s. V. Olaru L.m Sem. Etica și cultura profesională Sem. Etica și cultura profesională
l. sup., S. Cucoș, 10-213 V. l. sup., S. Cucoș, 10-213
Childescu
8:00 – 9:30 Sem. Teorie economică Sem. Teorie economică
Conf. univ., Dr., V. Childescu , 10-4043 Conf. univ., Dr., V. Childescu,10-404
Sem. Etica și cultura profesională amaliga
9:45 – 11:15
l. sup., S. Cucoș, 10-211 Curs M o n e d ă ș i c r e d i t
L Prof.univ.Dr.hab. T. Manole, 10-421
Miercuri

11:30 – 13:00 xxxxx


Sem. Etica și cultura profesională Sem. Monedă și credit, 10-214 Sem. Monedă și credit
l. sup., S. Cucoș, 10-211 Prof.univ.Dr.hab. T. Manole, 10-421 Prof.univ.Dr.hab. T. Manole, 10-421
V. Childescu
13:30 – 15:00 Se Sem Cultura vorbirii, 10-413
l. sup., Simion D.
15:15 – 16:45 Lk.m

Sem. Teorie economică lab. Tehnologii informaţionale în lab. Tehnologii informaţionale în


8:00 – 9:30 comunicare, l. sup., V. Olaru, 9-p02 comunicare, l. sup., V. Olaru, 9-p02
Conf. univ., Dr., V. Childescu
, 10-4043
9:45 – 11:15 Curs T e o r i e e c o n o m i c ă
Conf. univ., Dr., V. Childescu, 10-414
11:30 – 13:00 Limba modernă, Limba modernă, Limba modernă,
Joi

l. sup., L. Bivol, 10-122 l. sup., O.Zingan, 10-404 l. sup., L. Bivol, 10-122


l. sup., L.Prozor-Barbalat, 10-124 l. sup., L.Bivol, 10-122 l. sup., O.Zingan, 10-404Se
13:30 – 15:00 Limba modernă, Limba modernă, Limba modernă,
l. sup., L. Prozor -Barbalat, 10-124 l. sup., O.Zingan, 10-404 l. sup., L. Bivol, 10-122
l. sup., L.Bivol, 10-122l. su0-113 l. sup., L.Bivol, 10- 122 l. sup., O.Zingan, 10-404S
15:15 – 16:45

Sem. Matematica economică Educația fizică Educația fizică


8:00 – 9:30 l.sup. E. Cebotaru, 10-213 l. sup. O. Macovchina z Sem l. sup. O. Macovchina z
Vineri

Filosofia, 10-213
Conf.univ., Dr., E.Lozovanu
9:45 – 11:15 Curs Matematică economică
l.sup. E. Cebotaru, 10-414 vanu
11:30 – 13:00 Educația fizică Sem. Matematica economică
l. sup. O. Macovchina z l.sup. E. Cebotaru, 10-213E Sem. Matematica economică
l.sup. E. Cebotaru, 10-213E

13:30 – 15:00 Curs E t i c a ș i c u l t u r a p r o f e s i o n a l ă,


l. sup., S. Cucoș, 10-213
xxxxx
15:15 – 16:45

8:00 – 9:30
Sâmbătă

9:45 – 11:15

Decan FIEB R. Ciloci


Conf.univ.,Dr

S-ar putea să vă placă și