Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR.

NUCET
COM. SÎNGERU, JUD. PRAHOVA, NR. 443
TEL./FAX 0244-441195
E-MAIL: scoala.miresu_mare@yahoo.com

PLANIFICAREA
SEDINŢELOR CU PĂRINŢII
ANUL ŞCOLAR 2016-2017

NR.
CRT. TEME PROPUSE SPRE
DEZBATERE PERIOADA

Festivitatea de deschidere a noului an şcolar


Stabilirea programului de şcoală al elevilor
Alegerea comitetului de părinţi Septembrie 2016
1. Stabilirea auxiliarelor didactice ce vor fi folosite pe tot
parcursul anului şcolar
Probleme diverse

Prezentarea rezultatelor testărilor iniţiale


Prezentarea portofoliilor tematice întocmite de elevi
Prezentarea situației la învățătură şi a comportamentului
elevilor în timpul programului școlar Octombrie 2016
Prezentarea regulamentului de ordine interioară
2.
Prezentarea normelor de securitate și sănătate în muncă
Prezentarea normelor de apărare împotriva incendiilor şi
cutremurelor
Întocmirea dosarelor pentru obţinerea bursei sociale şi a
rechizitelor şcolare
Probleme diverse

Prezentarea situației la învățătură şi a comportamentului


elevilor în timpul programului școlar
Prezentarea portofoliilor tematice întocmite de elevi Noiembrie 2016
3. Discuții privind desfăşurarea activităţilor din săptămâna
“Şcoala Altfel”
ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR. NUCET
COM. SÎNGERU, JUD. PRAHOVA, NR. 443
TEL./FAX 0244-441195
E-MAIL: scoala.miresu_mare@yahoo.com

Propuneri privind organizarea momentului artistic


dedicat sărbatorilor de iarnă
Chestionare
Probleme diverse

Rezultatele testelor semestriale


Masuri recuperatorii
Prezentarea portofoliilor tematice întocmite de elevi
Analiza situaţiei la învăţătură şi disciplină a elevilor pe Februarie 2017
semestrul I
4. Prezentarea carnetelor de note ale elevilor cu situaţia
şcolară încheiată pe semestrul I
Stabilirea unui program de pregătire suplimentară
pentru Evaluarea Naţională
Propuneri de activităţi ce se pot desfăşura cu ocazia
Zilei Internationale a Femeii
Probleme diverse

Prezentarea situației la învățătură şi a comportamentului


elevilor în timpul programului școlar
Prezentarea portofoliilor tematice întocmite de elevi
5. Propuneri de activităţi ce se pot desfăşura cu ocazia
Zilei Eroilor şi a Zilei Internaţionale a Copilului Aprilie 2017
Prezentarea de informaţii în legătură cu Evaluarea
Naţională la clasa a IV-a
Probleme diverse

Prezentarea rezultatelor testelor finale şi a rezultatelor


obţinute la Evaluarea Naţională
Analiza rezultatelor înregistrate la învațătură și
disciplină pe parcursul anului şcolar 2016-2017 Iunie 2017
6. Aprecieri asupra tuturor activităţilor desfăşurate pe
parcursul anului şcolar- aspecte pozitive şi negative
Propuneri de organizare a festivitaţii de încheiere a
anului scolar şi a momentului artistic «Rămas bun,
doamna învăţătoare ! »
Sugestii pentru temele de vacanță
ŞCOALA GIMNAZIALÃ NR. NUCET
COM. SÎNGERU, JUD. PRAHOVA, NR. 443
TEL./FAX 0244-441195
E-MAIL: scoala.miresu_mare@yahoo.com

PROF. ÎNV. PRIMAR, MOHOR NARCISA- MÃDÃLINA