Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială ,,

Clasa a IV-a, anul şcolar :2015-2016


Profesor în învățământul primar Mariana CÎLȚARU

PROGRAMAREA
SEDINŢELOR CU PĂRINŢII
COLECTIVULUI
Clasa a IV- a B
Nr.
TEMA DATA ŞI LOCUL
crt.
Analiza instructiv –educativă şi prezetarea regulamentului de
ordine interioară
 Prezentarea structurii anului scolar 2015-2016 Septembrie 2015
 Prezentarea planului cadru al clasei a-IV a și orarul clasei
 Alegerea disciplinei opționale Sala de clasă
 Orarul saptamanal si programul zilnic
1.
 Necesarul de rechizite scolare
 Stabilirea programului de consultatii cu parintii
 Alegerea Comitetului de parinti
 Chestionar “Cat de bine va cunosteti copilul ?”
 Referatul : “Climatul afectiv al familiei și personalitatea copilului”
 Discuții libere

Modele de părinți
 Prezentarea rezultatelor testărilor inițiale clasa a IV -a
 Propuneri de activitati extrașcolare
 Indrumări privind imbunatatirea situatiei la învatatura Octombrie 2015
2.  Sfaturi pentru îmbunătățirea relației părinte- copil
 Referatul : Profesiunea de părinte :A FI SAU A NU FI PĂRINTE Sala de clasă
MODEL”
 Discutii libere

Succesul și insuccesul școlar Noiembrie 2015


 Prezentarea situației la învătătură
 Propuneri de activități extrașcolare Sala de clasă
3.
 Referatul - Succesul și insuccesul școlar
 M ăsuri pentru creșterea performanțelor școlare
 Discuții libere

4. Activități de tip recreativ


 Prezentarea situatiei la invățătura Decembrie 2015
 Propuneri pentru organizarea serbarii de Craciun
 Referatul : “Activitati de tip recreativ-instructiv,prilej de activizare Sala de clasă
si de dezvoltare a creativitatii
Şcoala Gimnazială ,,
Clasa a IV-a, anul şcolar :2015-2016
Profesor în învățământul primar Mariana CÎLȚARU

 Chestionar pentru parinti


Discutii libere

Rezultatele scolare a semestrului I


 Prezentarea situatiei la invatatura si disciplina; Ianuarie 2016
 Analiza comportamentelor si a reactiilor la sarcinile scolare ;
mediile obtinute la sfarsitul semestrului I ; situatii de corigenta Sala de clasă
5.  Analiza progreselor-regreselor obtinute la invatatura
 sfaturi pentru ameliorarea regreselor
 Prezentarea materialelor necesare confectionarii diferitelor obiecte
utilizate in amenajarea salii de clasa pentru schimbarea de anotim
p (venirea primaverii)

Recompense
 Dezbatere şi referat:,,Despre recompensarea rezultatelor
școlare’’; Februarie 2016
 Efectul recompenselor frecvente- dependența copilului de afi
6. recompensat denaturează conștientizarea acestuia asupra Sala de clasă
motivului adevăratal sarcinilor de îndeplinit
 Moduri corecte de recompensare – diferenţa dintre răsplătirea
meritată şi motivarea negativă.
 Discuții libere.
Serbarea de 8 Martie
 Prezentarea situației la învățătură Martie 2016
7.
 Discuții despre evaluarile naționale ale clasei a IV- a Sala de clasă
 Participarea la serbărea dedicată mamelor
Programul școlarului
 Respectarea ritmului vieții școlare: Aprilie 2016
 Prezentarea situației la învățătură
8.  Discuții pentru formarea concepției privind impunerea unui Sala de clasă
program de activitate și odihnă al elevilor
 Organizarea unui program de viaţă ordonat;
 Referat ,,Respectarea ritmului vieții școlare”

Copilul de azi, adultul de mâine


 Prezentarea importanţei perioadei de recapitulare la sfârşit de an Mai 2016
şcolar; Sala de clasă
9.
 Modalităţile de evaluare ce se vor aplica
 Indicaţii pentru parcurgerea temelor recapitulative.
 Stabilirea itinerariului unei excursii
10. La sfârsit de an școlar
 Analiza situaţiei la învăţătură; Iunie 2016
 Analiza rezultatelor activităților extrașcolare
 Discutarea pregătirii unui moment artistic –Rămas bun, doamna Sala de clasă
învățătoare;
 Aprecieri asupra tuturor activităţilor desfăşurate – împliniri şi
Şcoala Gimnazială ,,
Clasa a IV-a, anul şcolar :2015-2016
Profesor în învățământul primar Mariana CÎLȚARU

eşecuri;
 Proiecte de vacanţă.